Anarchia w gwiezdnym żłobku

Anarchia w gwiezdnym żłobku
Anarchia w gwiezdnym żłobkuOriginal Press Release
ESO-13Duńska kamera DFOSC (Danish Faint Object Spectrograph and Camera) zainstalowana na 1,54-metrowy teleskopie znajdującym się w Obserwatorium ESO La Silla w Chile wykonała pokazane obok piękne zdjęcie NGC 6559, obiektu, który doskonale prezentuje anarchię panującą gdy gwiazdy powstają w obłoku molekularnym.

Gaz w obłoku NGC 6559, na który składa się głównie wodór, jest surowcem, z którego powstają gwiazdy. Gdy obszar wewnątrz mgławicy zgromadzi wystarczająco dużo materii, pod wpływem własnej grawitacji zaczyna się zapadać. Centrum obłoku robi się coraz gęstsze i gorętsze, aż rozpoczną się reakcje termojądrowe i powstaje gwiazda. Atomy wodoru łącza się, tworząc atomy helu i uwalniając energię, dzięki której gwiazda świeci.

Jasne, gorące i młode gwiazdy, narodzone z obłoku, dostarczają energii do gazu wodorowego ciągle obecnego wokół nich w mgławicy. Gaz ten remituje energię, tworząc świecące na czerwono, nitkowate chmury wdioczne w pobliżu środka zdjęcia. Tego rodzaju obiekt znany jest jako mgławica emisyjna.

Ale NGC 6559 nie jest zbudowana tylko z gazu wodorowego. Zawiera także cząsteczki pyłu, zawierające cięższe pierwiastki, takie jak węgiel, żelazo lub krzem. Niebieski obszar obok czerwonej mgławicy emisyjnej pokazuje rozproszone światło niedawno utworzonych gwiazd – odbite w wielu różnych kierunkach przez mikroskopijne cząsteczki w mgławicy. Tego rodzaju obiekt nazywany jest przez astronomów mgławicą refleksyjną. Mgławice refleksyjne zwykle mają kolor niebieski, ponieważ rozpraszanie jest bardziej efektywne dla krótszych fal świetlnych (niebieskich)

W obszarach, w których pył jest bardzo gęsty kompletnie przesłania światło obiektów w tle, jak to ma miejsce w przypadku ciemnych ścieżek i zatok po prawej i po lewej stronie zdjęcia. Aby spojrzeć przez obłoki na to, co leży poza nimi, astronomowie potrzebują obserwacji mgławicy za pomocą dłuższych fal, które nie są absorbowane.

Tło fotografii wypełniają niezliczone, żółtawe, stare gwiazdy Drogi Mlecznej. Niektóre z nich wydają się słabsze i bardziej czerwone bowiem przesłania je pył w NGC 6559.

Źródła:

An Anarchic Region of Star Formation

ESO-13The Danish 1.54-metre telescope located at ESO’s La Silla Observatory in Chile has captured a striking image of NGC 6559, an object that showcases the anarchy that reigns when stars form inside an interstellar cloud.

NGC 6559 is a cloud of gas and dust located at a distance of about 5000 light-years from Earth, in the constellation of Sagittarius (The Archer). The glowing region is a relatively small object, just a few light-years across, in contrast to the one hundred light-years and more spanned by its famous neighbour, the Lagoon Nebula (Messier 8, eso0936). Although it is usually overlooked in favour of its distinguished companion, NGC 6559 has the leading role in this new picture.

The gas in the clouds of NGC 6559, mainly hydrogen, is the raw material for star formation. When a region inside this nebula gathers enough matter, it starts to collapse under its own gravity. The centre of the cloud grows ever denser and hotter, until thermonuclear fusion begins and a star is born. The hydrogen atoms combine to form helium atoms, releasing energy that makes the star shine.

These brilliant hot young stars born out of the cloud energise the hydrogen gas still present around them in the nebula [1]. The gas then re-emits this energy, producing the glowing threadlike red cloud seen near the centre of the image. This object is known as an emission nebula.

But NGC 6559 is not just made out of hydrogen gas. It also contains solid particles of dust, made of heavier elements, such as carbon, iron or silicon. The bluish patch next to the red emission nebula shows the light from the recently formed stars being scattered — reflected in many different directions — by the microscopic particles in the nebula. Known to astronomers as a reflection nebula, this type of object usually appears blue because the scattering is more efficient for these shorter wavelengths of light.

In regions where it is very dense, the dust completely blocks the light behind it, as is the case for the dark isolated patches and sinuous lanes to the bottom left-hand side and right-hand side of the image. To look through the clouds at what lies behind, astronomers would need to observe the nebula using longer wavelengths that would not be absorbed.

The Milky Way fills the background of the image with countless yellowish older stars. Some of them appear fainter and redder because of the dust in NGC 6559.

This eye-catching image of star formation was captured by the Danish Faint Object Spectrograph and Camera (DFOSC) on the 1.54-metre Danish Telescope at La Silla in Chile. This national telescope has been in use at La Silla since 1979 and was recently refurbished to turn it into a remote-controlled state-of-the-art telescope.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *