Teleskop kosmiczny Hubble zagląda do wnętrza M77

Teleskop kosmiczny Hubble zagląda do wnętrza M77
Teleskop kosmiczny Hubble zagląda do wnętrza M77Original Press Release
HST-5Teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope wykonał to piękne zdjęcie galaktyki spiralnej Messier 77, jednej z najbardziej znanych i dobrze zbadanych galaktyk.

Messier 77 leży w gwiazdozbiorze Wieloryba w odległości około 45 milionów lat świetlnych od nas. Znana jest również jako NGC 1068. Była wielokrotnie badana i opisywana  – napisano o niej więcej publikacji naukowych niż o pozostałych galaktykach razem wziętych! Mimo sławy i gwiazdorskiego wyglądu, M77 była wielokrotnie ofiarą błędnej identyfikacji. Po raz pierwszy, gdy została odkryta w 1780. Nie rozróżniano wówczas pomiędzy obłokami gazu i galaktykami. Dlatego też jej odkrywca – Pierre Méchain – nie mógł zauważyć jej prawdziwej natury i opisał ją jako mgławicę. Kolejna pomyłka miała miejsce, gdy została dodana do katalogu Messiera jako otwarta gromada  gwiazd.

Obecnie wiemy, że jest galaktyką spiralną z poprzeczką, z luźno nawiniętymi ramionami i stosunkowo niewielkim zgrubieniem centralnym. Jest to najbliższy i najjaśniejszy przykład klasy galaktyk znanych jako galaktyki Seyferta  – obiekty, które są pełne gorącego, silnie zjonizowanego gazu, który jasno świeci, emitujące intensywne promieniowanie.

Tak silne promieniowanie jest emitowane z jądra M 77 – gdzie skrywa się bardzo aktywna czarna dziura, o masie około 15 milionów razy większej od masy Słońca. Materia opada w kierunku czarnej dziury i krążąc wokół niej ogrzewa się do ekstremalnie wysokich temperatur jasno świecąc. Sam ten region, choć stosunkowo niewielki, może być dziesiątki tysięcy razy jaśniejszy od typowej galaktyki.

Choć ramiona spiralne M77 nie mogą równać się intensywności jądra, również są bardzo jasne. Wzdłuż każdego ramienia widoczne są czerwone obłoki znaczące miejsca, w których powstają nowe gwiazdy. Młode gwiazdy świecą bardzo intensywnie, jonizując otaczający je obłoki gazu, który następnie świecą w głębokim czerwonym kolorze. Pasy pyłu rozciągające się na zdjęciu jawią się w brązowo-czerwonej barwie z powodu zjawiska zwanego poczerwienieniem – znajdujący się w nich pył absorbuje więcej światła niebieskiego niż światła czerwone, zwiększając jego pozornego zaczerwienienie.

Wersja tego zdjęcia, opracowana przez Andre van der Hoevena, zdobyła drugie miejsce w konkursie Hubble’s Hidden Treasures Image Processing Competition.

Źródła:

Hubble observes the hidden depths of Messier 77

HST-5The NASA/ESA Hubble Space Telescope has captured this vivid image of spiral galaxy Messier 77, one of the most famous and well-studied galaxies in the sky. The patches of red across this image highlight pockets of star formation along the pinwheeling arms, with dark dust lanes stretching across the galaxy’s energetic centre.

Messier 77 is a galaxy in the constellation of Cetus, some 45 million light-years away from us. Also known as NGC 1068, it is one of the most famous and well-studied galaxies. It is a real star among galaxies, with more papers written about it than many other galaxies put together!

Despite its current fame and striking swirling appearance, the galaxy has been a victim of mistaken identity a couple of times; when it was initially discovered in 1780, the distinction between gas clouds and galaxies was not known, causing finder Pierre Méchain to miss its true nature and label it as a nebula. It was misclassified again when it was subsequently listed in the Messier Catalogue as a star cluster.

Now, however, it is firmly categorised as a barred spiral galaxy, with loosely wound arms and a relatively small central bulge. It is the closest and brightest example of a particular class of galaxies known as Seyfert galaxies — galaxies that are full of hot, highly ionised gas that glows brightly, emitting intense radiation.

Strong radiation like this is known to come from the heart of Messier 77 — caused by a very active black hole that is around 15 million times the mass of our Sun. Material is dragged towards this black hole and circles around it, heating up and glowing strongly. This region of a galaxy alone, although comparatively small, can be tens of thousands of times brighter than a typical galaxy.

Although no competition for the intense centre, Messier 77’s spiral arms are also very bright regions. Dotted along each arm are knotty red clumps — a signal that new stars are forming. These baby stars shine strongly, ionising nearby gas which then glows a deep red colour as seen in the image above. The dust lanes stretching across this image appear as a rusty, brown-red colour due to a phenomenon known as reddening; the dust absorbs more blue light than red light, enhancing its apparent redness.

A version of this image won second place in the Hubble’s Hidden Treasures Image Processing Competition, entered by contestant Andre van der Hoeven.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *