PKS 0745 – Ultramasywna czarna dziura

PKS 0745 – Ultramasywna czarna dziura
PKS 0745 - Ultramasywna czarna dziuraOriginal Press Release
Chandra-1Czarna dziura w centrum galaktyki pokazanej na zdjęciu galaktyki została zbadana w ramach obserwacji 18 największych czarnych dziur we Wszechświecie.

Promieniowanie rentgenowskie zarejestrowane przez obserwatorium NASA Chandra X-ray Observatory zostały pokazane w kolorze purpurowym natomiast dane optyczne teleskopu kosmicznego NASA Hubble Space Telescope – w żółtym. Wyniki zostały opublikowane na łamach The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Wszystkie potencjalnie ultramasywne czarne dziury, które badano leży w galaktykach znajdujących się w jądrach gromad galaktyk zawierających ogromne ilości gorącego gazu. Ów gaz wytwarza rozproszoną emisję rentgenowską widoczną na zdjęciu. Rozbłyski zasilane przez czarne dziury tworzą w gazie puste przestrzenie uniemożliwiając mu ostudzenie się i prowadząc do produkcji ogromnej liczby gwiazd. Aby wygenerować rozbłyski czarne dziury muszą pochłaniać duże ilości materii. Ponieważ największe czarne dziury mogą połknąć najwięcej materii i dać początek odpowiednio większym rozbłyskom, istnienie ultramasywnych czarnych dziur zostało zaproponowane już wcześniej w celu wyjaśnienia najpotężniejszych obserwowanych rozbłysków.

Oprócz zdjęć rentgenowskich z Chandry, w  badaniach wykorzystano również dane radiowe z Karl G. Jansky Very Large Array (JVLA) oraz Australia Telescope Compact Array (ATCA), jak również obserwacje podczerwone 2 Micron All-Sky Survey (2MASS).

Źródła:

PKS 0745: From Super to Ultra: Just How Big Can Black Holes Get?

The black hole at the center of this galaxy is part of a survey of 18 of the biggest black holes in the universe. This large elliptical galaxy is in the center of the galaxy cluster PKS 0745-19, which is located about 1.3 billion light years from Earth. X-ray data from NASA’s Chandra X-ray Observatory are shown in purple and optical data from the Hubble Space Telescope are in yellow.

The researchers found that these black holes may be about ten times more massive than previously thought, with at least ten of them weighing between 10 and 40 billion times the mass of the sun.

All of the potential „ultramassive” black holes found in this study lie in galaxies at the centers of galaxy clusters containing huge amounts of hot gas. This hot gas produces the diffuse X-ray emission seen in the image. Outbursts powered by the central black holes create cavities in the gas — mouse-over for their location — preventing it from cooling and forming enormous numbers of stars. To generate the outbursts, the black holes must swallow large amounts of mass. Because the largest black holes can swallow the most mass and power the biggest outbursts, ultramassive black holes had already been predicted to exist to explain some of the most powerful outbursts seen.

In addition to the X-rays from Chandra, the new study also uses radio data from the NSF’s Karl G. Jansky Very Large Array (JVLA) and the Australia Telescope Compact Array (ATCA) and infrared data from the 2 Micron All-Sky Survey (2MASS).

These results were published in the July 2012 issue of The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *