Teleskop Herschel wykrywa ocean wody u zarania układu planetarnego

Teleskop Herschel wykrywa ocean wody u zarania układu planetarnego
Teleskop Herschel wykrywa ocean wody u zarania układu planetarnegoOriginal Press Release
Gwiazdy powstają wewnątrz zimnych, ciemnych obłoków gazu i pyłu – 'jąder protogwiazdowych' – które zawierają wszystkie składniki niezbędne do stworzenia układu gwiazdowego podobnego do Układu Słonecznego.

Aby powstało tak dużo pary wodnej w obłoku musi być obecne ponad trzy miliony razy więcej zamrożonej wody niż znajduje się w ziemskich oceanach. Zanim wykonaliśmy nasze obserwacje sądziliśmy że cała woda będzie zamrożona na ziarnach pyłu, ponieważ środowisko jest zbyt zimne, aby było obecna w fazie gazowej, co uniemożliwiało oszacowanie jej ilości. Nowe wyniki sprawiają, że musimy ponownie przyjrzeć się procesom chemicznym w tym gęstym obszarze, a w znaczeniu szczególności promieniowania kosmicznego dla utrzymania pewnej ilości pary wodnej

Paola Caselli
Uniwersytet w Leeds, UK

 Nowe obserwacje wykonane przez kosmiczny teleskop podczerwony ESA Herschel zimnego rdzenia protogwiazdy w gwiazdozbiorze Byka zwanego Lynds 1544 po raz pierwszy wykryły parę wodną w obłoku molekularnego tuż przed tym, jak ten przekształci się w gwiazdę. Odkryto tyle pary wodnej, że można by wodą z niej wypełnić ponad 2000 razy ziemskie oceany. Wodę tę uwolniło z powierzchni ziaren pyłu wysokoenergetyczne promieniowanie kosmiczne przechodzące przez obłok. Wyniki obserwacji zostały opublikowane na łamach Astrophysical Journal Letters.

Obserwacje wskazują również, że cząsteczki wody przemieszczają się w kierunku centrum obłoku, gdzie prawdopodobnie powstaje nowa gwiazda. Wskazuje to, że kolaps grawitacyjny dopiero się zaczął.

„Obecnie nie ma absolutnie żadnego śladu gwiazd w tym ciemnym obłoku, ale patrząc na cząsteczki wody, widzimy dowody ruchu wewnątrz regionu, który może być rozumiany jako zapaść całego obłoku w kierunku centrum „- mówi dr Caselli. -” Jest tam  wystarczająco dużo materiału, by stworzyć gwiazdę przynajmniej tak masywną jak Słońce, co oznacza także, że być może powstaje tam układ planetarny podobny do naszego.”

Część pary wodnej odkrytej w L1544 zostanie wbudowana w powstającą gwiazdę, ale reszta zostanie włączona do dysku ją otaczającego, zapewniając bogaty zbiornik wody dla potencjalnych nowych egzoplanet.

„Dzięki teleskopowi Herschel, możemy teraz śledzić drogę wody z obłoku molekularnego w przestrzeni międzygwiezdne, poprzez proces formowania się gwiazd, do planety jak Ziemia, gdzie woda jest kluczowym składnikiem życia”, podsumowuje Göran Pilbratt, naukowiec projektu ESA Herschel .

Źródła:

Large water reservoirs at the dawn of stellar birth

ESA’s Herschel space observatory has discovered enough water vapour to fill Earth’s oceans more than 2000 times over, in a gas and dust cloud that is on the verge of collapsing into a new Sun-like star. 

Stars form within cold, dark clouds of gas and dust – ‘pre-stellar cores’ – that contain all the ingredients to make solar systems like our own.

Water, essential to life on Earth, has previously been detected outside of our Solar System as gas and ice coated onto tiny dust grains near sites of active star formation, and in proto-planetary discs capable of forming alien planetary systems.

The new Herschel observations of a cold pre-stellar core in the constellation of Taurus known as Lynds 1544 are the first detection of water vapour in a molecular cloud on the verge of star formation.

More than 2000 Earth oceans-worth of water vapour were detected, liberated from icy dust grains by high-energy cosmic rays passing through the cloud.

“To produce that amount of vapour, there must be a lot of water ice in the cloud, more than three million frozen Earth oceans’ worth,” says Paola Caselli from the University of Leeds, UK, lead author of the paper reporting the results in Astrophysical Journal Letters.

“Before our observations, the understanding was that all the water was frozen onto dust grains because it was too cold to be in the gas phase and so we could not measure it.  

“Now we will need to review our understanding of the chemical processes in this dense region and, in particular, the importance of cosmic rays to maintain some amount of water vapour.”

The observations also revealed that the water molecules are flowing towards the heart of the cloud where a new star will probably form, indicating that gravitational collapse has just started.

“There is absolutely no sign of stars in this dark cloud today, but by looking at the water molecules, we can see evidence of motion inside the region that can be understood as collapse of the whole cloud towards the centre,” says Dr Caselli.

“There is enough material to form a star at least as massive as our Sun, which means it could also be forming a planetary system, possibly one like ours.”

Some of the water vapour detected in L1544 will go into forming the star, but the rest will be incorporated into the surrounding disc, providing a rich water reservoir to feed potential new planets.

“Thanks to Herschel, we can now follow the ‘water trail’ from a molecular cloud in the interstellar medium, through the star formation process, to a planet like Earth where water is a crucial ingredient for life,” says ESA’s Herschel project scientist, Göran Pilbratt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *