Starożytne światła M4

Starożytne światła M4
Starożytne światła M4Original Press Release
Mieniące się zdjęcie wykonane za pomocą teleskopu kosmicznego NASA/ESA Hubble Space Telescope pokazuje jądro gromady kulistej M4.

W lipcu 2003 roku teleskop Hubble pomógł w zdumiewającym odkryciu w tej gromadzie kulistej, planety PSR B1620-26 b o masie 2,5 razy większej od masy Jowisza. Jej wiek szacuje się na około 13 miliardów lat – jest więc prawie trzy razy starsza niż Układ Słoneczny! Co ciekawe okrąża  układ podwójny, na który składają się biały karzeł oraz pulsar.

M4 jest obiektem, który łatwo można dostrzec pod ciemnym niebem za pomocą lornetki lub małego teleskopu. Leży w pobliżu pomarańczowo-czerwonej gwiazdy Antares – serca Skorpiona. Choć M4 jest jasna jak na gromadę kulistą, to nie należy oczekiwać widoku jaki dostarcza nam Hubble. W instrumentach amatorskich wygląda ja rozmyta kula światła (choć w większych można dostrzec nieco z jej struktury).

Źródła:

  • Spacetelescope.org: Ancient orbs
  • Zdjęcie: ESA/Hubble & NASA
Ancient orbs

This sparkling picture taken by the NASA/ESA Hubble Space Telescope shows the centre of globular cluster M 4. The power of Hubble has resolved the cluster into a multitude of glowing orbs, each a colossal nuclear furnace.

M 4 is relatively close to us, lying 7200 light-years distant, making it a prime object for study. It contains several tens of thousand stars and is noteworthy in being home to many white dwarfs — the cores of ancient, dying stars whose outer layers have drifted away into space.

In July 2003, Hubble helped make the astounding discovery of a planet called PSR B1620-26 b, 2.5 times the mass of Jupiter, which is located in this cluster. Its age is estimated to be around 13 billion years — almost three times as old as the Solar System! It is also unusual in that it orbits a binary system of a white dwarf and a pulsar (a type of neutron star).

Amateur stargazers may like to track M 4 down in the night sky. Use binoculars or a small telescope to scan the skies near the orange-red star Antares in Scorpius. M 4 is bright for a globular cluster, but it won’t look anything like Hubble’s detailed image: it will appear as a fuzzy ball of light in your eyepiece.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *