Rekordowa supernowa umożliwia zbadanie odległej galaktyki

Rekordowa supernowa umożliwia zbadanie odległej galaktyki
Rekordowa supernowa umożliwia zbadanie odległej galaktykiOriginal Press Release
Międzynarodowy zespół badawczy kierowany przez Edo Berger z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) zbadał najdokładniej jak to możliwe rozbłysk umierającej w odległej o ok.

To tak, jakby ktoś włączył nagle latarkę w ciemnym pokoju i pozwolił nam na moment dostrzec jak wygląda ta odległa galaktyka i z czego się składa

Edo Berger, CfA

W opublikowanym artykule naukowcy opisują, jak wykorzystali światło eksplodującej gwiazdy (tzw. ultra-jasnej supernowej zapadającego się jądra) jako sondy do zbadania warunków gazowych w przestrzeni pomiędzy gwiazdami galaktyki. Berger mówi, że wyniki wskazują, że środowisko międzygwiezdne odległej galaktyki wydają się „uspokajająco normalne” gdy porówna się je do tych w galaktykach naszego lokalnego wszechświata. Dodatkowo badania „pokazują ogromny potencjał najjaśniejszych supernowych do sondowania wczesnego Wszechświata. Ostatecznie pomoże to nam zrozumieć, jak powstały galaktyki takie, jak Droga Mleczna”.

Umierająca gwiazda w odległej galaktyce została odkryta w obrazach teleskopu Pan-STARRS1 na Haleakala w Maui, Hawajach (od redakcji – zapraszam na wyprawę na Hawaje w lipcu 2013, w czasie której odwiedzimy między innymi to obserwatorium). „To właśnie takie ekscytujące i nieoczekiwane możliwości pojawiają się gdy uruchomione zostają nowe urządzenia”- mówi John Tonry, współautor z  Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Hawai'i w w Manoa. „Pan-Starrs jest pionierem nowej ery badań krótkotrwałych zjawisk w głębokim, szerokim polu.” Po odkryciu Pan-Starrs, dalsze badanie spektroskopowe zostały wykonane za pomocą teleskop MMT w Arizona i 8-metrowego teleskopu Gemini North na Mauna Kea, dostarczając danych wykorzystanych przez zespół do analizy gazu w odległej galaktyce.

Widma ujawniły charakterystyczne cechy odległej, ultra-jasnej supernowej i równie ważne, unikalne ślady żelaza i magnezu w odległej galaktyce, będącej gospodarzem eksplozji. Galaktyka ta zawiera bardzo młodą populację gwiazd (~ 15 do 45 milionów lat) o łącznej masie ok. 2 miliardów mas Słońca.

Ultra-jasny wybuch supernowej, należy do stosunkowo niedawno zidentyfikowanego i specjalnego typu supernowych. Są onej ok 10-100 razy jaśniejsze niż  typowe supernowe oraz wyjątkowo błękitne. Podczas gdy proces prowadzący do ich śmierci jest wciąż przedmiotem badań, dowody wskazują na zapaść jądra gwiazdy mającej ponad 100 razy większą masę od Słońca. Zapaść wywołuje ogromną eksplozję, która wysadza ogromne ilości cięższych pierwiastków poprzez zewnętrznych warstwy gwiazdy przed rozwinięciem się w przestrzeni.

Źródła:

Record-Breaking Stellar Explosion Helps Understand Far-Off Galaxy

An international research team, led by Edo Berger of Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, made the most of a dying star’s fury to probe a distant galaxy some 9.5 billion light-years distant. The dying star, which lit the galactic scene, is the most distant stellar explosion of its kind ever studied. According to Berger, “It’s like someone turned on a flashlight in a dark room and suddenly allowed us to see, for a short time, what this far-off galaxy looks like, what it is composed of.”

The study, published recently in The Astrophysical Journal, describes how the researchers used the exploding star’s light (called an ultra-luminous core-collapse supernova) as a probe to study the gas conditions in the space between the host galaxy’s stars. Berger says the findings reveal that the distant galaxy‘s interstellar conditions appear “reassuringly normal” when compared to those seen in the galaxies of our local universe. “This shows the enormous potential of using the most luminous supernovae to study the early universe,” he says. “Ultimately it will help us understand how galaxies like our Milky Way came to be.”

The discovery of the dying star in this distant galaxy was made using images from the Pan-STARRS1 survey telescope on Haleakala in Maui, Hawai‘i. “These are the types of exciting and unexpected applications that appear when a new capability comes on line,” said John Tonry, one of the study's co-authors and supernovae researcher at the University of Hawai‘i at Manoa's Institute for Astronomy. Tonry adds, “Pan-STARRS is pioneering a new era in deep, wide-field, time-critical astronomy – and this is just the beginning.” After the Pan-STARRS discovery, spectroscopic follow-up studies using the Multiple Mirror Telescope in Arizona and the 8-meter Gemini North telescope on Mauna Kea, Hawai‘i provided the data used by the team to probe the gas of the distant galaxy’s interstellar environment.

The spectra revealed the signatures of a distant ultra-luminous supernova, and equally important, the unique fingerprints of iron and magnesium within the distant galaxy that hosted the explosion. The galaxy itself contains a very young population of stars (~15 to 45 million years old) with a mass totaling some 2 billon Suns.

The ultra-luminous supernova explosion belongs to a relatively recently-identified and special breed of exploding stars. They are some 10-100 times more luminous than their ordinary less-energetic cousins and unusually blue in color. While the process leading to their demise is still being explored, evidence points to the central core-collapse of a star having as much as 100 times the mass of our Sun. The collapse triggers an enormous explosion that blasts prodigious amounts of heavier elements through the star’s enormous outer layers before expanding into space.

Traditionally, astronomers have used two techniques to study distant galaxies: They would either; 1) look directly for chemical elements leaving bright imprints on the galaxy’s spectrum of light; or 2) search indirectly for dark signatures in the spectrum of an even more distant quasar, which reveals chemical elements in an intervening system that have absorbed light along our line of sight.

Recently, astronomers have supplanted these methods with another: seeking dark absorption imprints in the afterglows of “gamma-ray bursts” (GRBs); these brief flashes are the brightest and most energetic explosions in the universe, but they fade away within hours. The method is also limited by the need for expensive Earth-orbiting satellites to first detect and pinpoint a burst’s location with precision before astronomers can make ground-based studies.

“The beauty of studying distant galaxies using ultra-luminous supernovae as a tool is that it eliminates the need for satellites and offers more time for study,” says Alicia Soderberg of Harvard University. “A typical ultra-luminous supernova can take several weeks to fade away.”

The study by Berger and his team provides the ?rst direct demonstration that ultra-luminous supernovae can serve as probes of distant galaxies. Their results suggest that with the future combination of large survey and spectroscopic telescopes ultra-luminous supernovae could be used to probe galaxies 90 percent of the way back to the Big Bang.

Headquartered in Cambridge, Mass., the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) is a joint collaboration between the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory. CfA scientists, organized into six research divisions, study the origin, evolution and ultimate fate of the universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *