Teleskop Hubble fotografuje gromadę kulistą M68

Teleskop Hubble fotografuje gromadę kulistą M68
Teleskop Hubble fotografuje gromadę kulistą M68Original Press Release
Teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope prezentuje ten zachwycający widok zatłoczonego gwiezdnego miasta znanego jako gromada kulista Messier 68.

Astronomowie mierzą wiek gromad kulistych, analizują światło należących do nich gwiazd. Pierwiastki odciskają swój ślad w tym świetle – widmo gwiazd ujawnia, że gwiazdy gromad kulistych zawierają zazwyczaj znacznie mniej ciężkich pierwiastków, takich jak węgiel, tlen czy żelazo, niż gwiazdy, takie jak Słońce. Ponieważ kolejne pokolenia gwiazd stopniowo tworzyć te elementy w wyniku fuzji termojądrowej, gwiazdy, które mają ich mniej są reliktami wcześniejszych epok Wszechświata. Gwiazdy w gromadach kulistych należąc do najstarszych, jakie znamy a ich historia sięga ponad 10 miliardów lat.

Znamy ponad 150 gromad kulistych otaczających Drogę Mleczną. W skali galaktyki gromady kuliste nie są dużymi obiektami. Na przykład Messier 68 ma średnicę niewiele ponad stu lat świetlnych. Dla porównania dysk Drogi Mlecznej ma średnicę przeszło 100 000 lat świetlnych.

Messier 68 znajduje się w odległości około 33 000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Hydry. W 1780 roku została dodana na pozycji 68 do katalogu obiektów mgławicowych przez francuskiego astronoma Charlesa Messiera.

Kompozytowe zdjęcie wykonano z ujęć wykonanych w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni przez kamerę szerokopolową zaawansowanej kamery przeglądowej teleskopu Hubble (Advanced Camera for Surveys). Pole widzenia ma około 3,4 x 3,4 minuty kątowe.

Źródła:

A Ten Billion Year Stellar Dance

The NASA/ESA Hubble Space Telescope offers this delightful view of the crowded stellar encampment called Messier 68, a spherical, star-filled region of space known as a globular cluster. Mutual gravitational attraction amongst a cluster’s hundreds of thousands or even millions of stars keeps stellar members in check, allowing globular clusters to hang together for many billions of years.

Astronomers can measure the ages of globular clusters by looking at the light of their constituent stars. The chemical elements leave signatures in this light, and the starlight reveals that globular clusters' stars typically contain fewer heavy elements, such as carbon, oxygen and iron, than stars like the Sun. Since successive generations of stars gradually create these elements through nuclear fusion, stars having fewer of them are relics of earlier epochs in the Universe. Indeed, the stars in globular clusters rank among the oldest on record, dating back more than 10 billion years.

More than 150 of these objects surround our Milky Way galaxy. On a galactic scale, globular clusters are indeed not all that big. In Messier 68's case, its constituent stars span a volume of space with a diameter of little more than a hundred light-years. The disc of the Milky Way, on the other hand, extends over some 100 000 light-years or more.

Messier 68 is located about 33 000 light-years from Earth in the constellation Hydra (The Female Water Snake). French astronomer Charles Messier notched the object as the sixty-eighth entry in his famous catalogue in 1780.

Hubble added Messier 68 to its own impressive list of cosmic targets in this image using the Wide Field Camera of Hubble’s Advanced Camera for Surveys. The image, which combines visible and infrared light, has a field of view of approximately 3.4 by 3.4 arcminutes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *