Obserwatorium Chandra dostrzega promieniowanie rentgenowskie SN 1957D

Obserwatorium Chandra dostrzega promieniowanie rentgenowskie SN 1957D
Obserwatorium Chandra dostrzega promieniowanie rentgenowskie SN 1957DOriginal Press Release
Ponad pięćdziesiąt lat temu w oddalonej o około 15 milionów lat świetlnych galaktyce M83 zaobserwowano supernową.

Stosunkowo krótkie obserwacje – około 14 godzinne – które Chandra X-ray Observatory wykanało w 2000 i 2001 roku nie wykryły promieniowania rentgenowskie pozostałości po SN 1957D. Jednak znacznie dłuższe obserwacja wykonane w 2010 i 2011 – trwające w sumie prawie osiem i pół dnia czasu obserwacyjnego Chandry, wykazały obecność emisji rentgenowskiej.

Przedstawione tutaj zdjęcie jakie Chandra wykonała M83 jest jedną z najgłębszych rentgenowskich obserwacji galaktyki spiralnej poza Drogą Mleczną jakie kiedykolwiek wykonano. Na zdjęciu promieniowaniu rentgenowskiemu o małej, średniej i wysokiej energii zaobserwowane przez Chandrę przypisano barwy czerwoną, zieloną i niebieską.

Nowe dane rentgenowskie pozostałości SN 1957D dostarczają ważnych informacji na temat charakteru eksplozji która nastąpiła gdy masywnej gwieździe skończyło się paliwo i zapadła się gwałtownie. Rozkład energii promieniowania rentgenowskiego sugeruje, że w SN 1957D znajduje się szybko wirująca gwiazda neutronowa. Gwiazda neutronowa (pulsar), może produkować dżet naładowanych cząstek poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła.

Jeśli ta interpretacja zostanie potwierdzona, pulsar w SN 1957D dostrzeżony zostanie mając zaledwie 55 lat, i będzie to tym samym jeden z najmłodszych pulsarów jakie kiedykolwiek widziano. Pozostałość po SN 1979C w galaktyce M100 zawiera kolejnego kandydata na najmłodszego pulsara, ale astronomowie nadal nie mają pewności, czy w jej centrum znajduje się pulsat czy czarna dziura .

Obraz z teleskopu kosmicznego NASA Hubble Space Telescope ujawnia, że szczątki eksplozji supernowej SN 1957D znajdują się na skraju gromady gwiazd mającej nie więcej niż 10 milionów lat. Naukowcy szacują, że wiele z tych gwiazd ma masy około 17 razy większe od Słońca. To dokładnie takie masy by ewolucja gwiazdy doprowadziła do supernowej typu kolapsującego jądra – za jaką uważa się SN 1957D.

Źródła:

SN 1957D in M83: X-Rays Discovered from Young Supernova Remnant

Over fifty years ago, a supernova was discovered in M83, a spiral galaxy about 15 million light years from Earth. Astronomers have used NASA's Chandra X-ray Observatory to make the first detection of X-rays emitted by the debris from this explosion.

Named SN 1957D because it was the fourth supernova to be discovered in the year of 1957, it is one of only a few located outside of the Milky Way galaxy that is detectable, in both radio and optical wavelengths, decades after its explosion was observed. In 1981, astronomers saw the remnant of the exploded star in radio waves, and then in 1987 they detected the remnant at optical wavelengths, years after the light from the explosion itself became undetectable.

A relatively short observation — about 14 hours long — from NASA's Chandra X-ray Observatory in 2000 and 2001 did not detect any X-rays from the remnant of SN 1957D. However, a much longer observation obtained in 2010 and 2011, totaling nearly 8 and 1/2 days of Chandra time, did reveal the presence of X-ray emission. The X-ray brightness in 2000 and 2001 was about the same as or lower than in this deep image.

This new Chandra image of M83 is one of the deepest X-ray observations ever made of a spiral galaxy beyond our own. This full-field view of the spiral galaxy shows the low, medium, and high-energy X-rays observed by Chandra in red, green, and blue respectively. The location of SN 1957D, which is found on the inner edge of the spiral arm just above the galaxy's center, is outlined in the box (or can be seen by mousing over the image.)

The new X-ray data from the remnant of SN 1957D provide important information about the nature of this explosion that astronomers think happened when a massive star ran out of fuel and collapsed. The distribution of X-rays with energy suggests that SN 1957D contains a neutron star, a rapidly spinning, dense star formed when the core of pre-supernova star collapsed. This neutron star, or pulsar, may be producing a cocoon of charged particles moving at close to the speed of light known as a pulsar wind nebula.

If this interpretation is confirmed, the pulsar in SN 1957D is observed at an age of 55 years, one of the youngest pulsars ever seen. The remnant of SN 1979C in the galaxy M100 contains another candidate for the youngest pulsar, but astronomers are still unsure whether there is a black hole or a pulsar at the center of SN 1979C.

An image from the Hubble Space Telescope (in the box labeled „Optical Close-Up”) shows that the debris of the explosion that created SN 1957D is located at the edge of a star cluster less than 10 million years old. Many of these stars are estimated to have masses about 17 times that of the Sun. This is just the right mass for a star's evolution to result in a core-collapse supernova as is thought to be the case in SN 1957D.

These results will appear in an upcoming issue of The Astrophysical Journal. The researchers involved with this study were Knox Long (Space Telescope Science Institute), William Blair (Johns Hopkins University), Leith Godfrey (Curtain University, Australia), Kip Kuntz (Johns Hopkins), Paul Plucinsky (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), Roberto Soria (Curtain University), Christopher Stockdale (University of Oklahoma and the Australian Astronomical Observatory), Bradley Whitmore (Space Telescope Science Institute), and Frank Winkler (Middlebury College).

NASA's Marshall Space Flight Center in Huntsville, Ala., manages the Chandra program for NASA's Science Mission Directorate in Washington. The Smithsonian Astrophysical Observatory controls Chandra's science and flight operations from Cambridge, Mass.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *