Płomień pali się jasno na nowym zdjęciu sondy WISE

Płomień pali się jasno na nowym zdjęciu sondy WISE
Płomień pali się jasno na nowym zdjęciu sondy WISEOriginal Press Release
Nowy zdjęcie dostarczone przez sondę NASA WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer) ukazuje Mgławicę Płomień  na podobieństwo świecy oświetlającą wydrążoną w pyle kawernę.

Jeśli jesteś astronomem, to prawdopodobnie będziesz w niebie, jeśli chodzi o dane podczerwone. Dane z drugiego przeglądu nieba są przydatne do badania gwiazd, które zmieniają lub przenieszczają się w czasie, jak również do poprawy i kontroli danych z pierwszego przeglądu

Edward (Ned) Wright, UCLA

Na kompozytowym zdjęciu Mgławicy Płomień kolory zostały przypisane do różnych kanałów podczerwieni, przez co przypomina płonącą świecę, z której unoszą się kłęby dymu. W rzeczywistości, widoczne na obrazie pasma są częścią większego kompleksu formowania gwiazd w Orionie, ogromnego obłoku molekularnego produkującego obecnie nowe gwiazdy. W Mgławicy Płomień, masywne gwiazdy wyrzeźbiły ogromną wnękę w tym pyle. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe centralnej, 20 razy masywniejszej od Słońca gwiazdy, kryjącej się za zasłoną pyłu, powoduje iż obłok świeci w świetle podczerwonym. Gdyby nie pył, gwiazda ta byłaby na naszym niebie prawie tak jasna, jak pozostałe trzy gwiazdy w pasie Oriona, jednak pył sprawia, że wydaje się 4 miliardy razy słabsza niż jest w rzeczywistości.

Inne widoczne tutaj obiekty to mgławica NGC 2023 widoczna jako jasny krąg w dolnej połowie  obrazu, a także słynna Mgławica Koński Łeb, którą znajduje się po prawej stronie jednego z pionowo ułożonych łuków w dolnej stronie zdjęcia. Jasny czerwony łuk w prawym dolnym rogu to fala uderzeniowa, w której materiał zagęszcza się przed poruszającym się z dużą prędkością wielokrotnym układem gwiazdowym Sigma Oriona.

Dane dzisiaj opublikowane obejmują około jednej trzeciej drugiego skanowania pełnego nieba przez sondę WISE. Zostały one zebrane w okresie od sierpnia do września 2010 jako w trakcie gdy w teleskop zaczęło się kończyć chłodziwa, ograniczając liczbę wykorzystywanych detektorów podczerwieni do trzech.

Źródła:

The 'Flame' Burns Bright in New WISE Image

A new image from NASA's Wide-field Infrared Survey Explorer, or WISE, shows the candle-like Flame nebula lighting up a cavern of dust. The Flame nebula is part of the Orion complex, a turbulent star-forming area located near the constellation's star-studded belt.

The image is being released today along with a new batch of data from the mission. Last March, WISE released its all-sky catalog and atlas containing infrared images and data on more than a half billion objects, including everything from asteroids to stars and galaxies. Now, the mission is offering up additional data from its second scan of the sky.

„If you're an astronomer, then you'll probably be in hog heaven when it comes to infrared data,” said Edward (Ned) Wright of UCLA, the principal investigator of the WISE mission. „Data from the second sky scan are useful for studying stars that vary or move over time, and for improving and checking data from the first scan.”

The new WISE view of the Flame nebula, in which colors are assigned to different channels of infrared light, looks like what appears to be a flaming candle sending off billows of smoke. In fact, the wispy tendrils in the image are part of the larger Orion star-forming complex, a huge dust cloud churning out new stars. In the Flame nebula, massive stars are carving a cavity in this dust. Intense ultraviolet light from a central massive star 20 times heavier than our sun, and buried in the blanketing dust, is causing the cloud to glow in infrared light. This star would be almost as bright to our eyes as the three stars in Orion's belt, but the dust makes the star appear 4 billion times fainter than it really is.

Other features in this view include the nebula NGC 2023, seen as a bright circle in the lower half of the image, and the famous Horsehead nebula, which is hard to see but located to the right of one of the lower, vertical ridges. The bright red arc at lower right is a bow shock, where material in front of the speeding multiple-star system Sigma Orionis is piling up.

The data released today cover about one-third of the mission's second full scan of the sky. They were taken from August to September 2010 as the telescope began to deplete its coolant, operating with three of its four infrared detectors. The coolant kept the telescope chilled to prevent its heat, or infrared radiation, from interfering with the observations. As the telescope warmed during this period, one of the four channels on WISE was overwhelmed by the infrared radiation. An introduction and quick guide to accessing the WISE 3-band archive for astronomers is online at: http://wise2.ipac.caltech.edu/docs/release/3band/.

NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif., manages, and operated, WISE for NASA's Science Mission Directorate. The spacecraft was put into hibernation mode in 2011 after it scanned the entire sky twice, completing its main objectives. Edward Wright is the principal investigator and is at UCLA. The mission was selected competitively under NASA's Explorers Program managed by the agency's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. The science instrument was built by the Space Dynamics Laboratory in Logan, Utah. The spacecraft was built by Ball Aerospace & Technologies Corp. in Boulder, Colo. Science operations and data processing take place at the Infrared Processing and Analysis Center at the California Institute of Technology in Pasadena. Caltech manages JPL for NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *