Wielki Wybuch w Chilijskich Andach

Wielki Wybuch w Chilijskich Andach
Wielki Wybuch w Chilijskich AndachOriginal Press Release
W celu przygotowania miejsca na największy na świecie teleskop – który powstanie tu pod koniec dekady – astronomowie zaczęli wysadzanie blisko 90 00 metrów sześciennych skał na szczycie góry w chilijskich Andach.

Rok 2012 jest kluczowym dla projektu GMT – w tym roku zakończymy proces projektowania teleskopu, wykonujemy pierwsze segmenty lustra i rozpoczynam pracę na miejscu w Chile

Dr Patrick McCarthy
dyrektor projektu GMT

Teleskop GMT (Giant Magellan Telescope) będzie miał niespotykane możliwości, pozwalając astronomom spoglądanie na początki czasu i przestrzeni, obserwację narodzin pierwszych gwiazd, galaktyk i czarnych dziur, a także odkrywanie układów planetarnych podobnych do naszego wokół pobliskich gwiazd Drogi Mlecznej. GMT pomoże astronomom zbadać naturę ciemnej materii i ciemnej energii – tajemnicze formy materii i energii, które pozwalają galaktykom powstać, a jednocześnie przyspieszając tempo ekspansji Wszechświata.

Podczas uroczystości na szczycie góry, dr Wendy Freedman, Dyrektor Obserwatoriów Carnegie i przewodnicząca Organizacji Giant Magellan Telescope powiedziała -” Dzień dzisiejszy to historyczny krok w kierunku skonstruowania teleskopu większego niż jakikolwiek obecnie istniejący. Lata badań wykazały, że Las Campanas jest jednym z najlepszych miejsc obserwacyjnych na świecie. Carnegie Institution ma zaszczyt gościć tu GMT.”

Dr Charles Alcock, dyrektor Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics dodał: „GMT odegra ważną rolę w umożliwieniu nam lepszego zrozumienia Wszechświata i naszego w nim miejsca”.

Giant Magellan Telescope budowany jest przez konsorcjum instytucji z USA, Korei Południowej i Australii. Jest finansowany zarówno ze źródeł prywatnych, jak i publicznych. Do tej pory udało się zebrać 40 procent z 700 milionów dolarów niezbędnych do zbudowania teleskopu. Cały czas trwają prace nad zabezpieczeniem pozostałych środków. Dr Matthew Colless, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Australii powiedział: -„Astronomowie zarówno z Australii ,jak i innych krajów, podróżują do Las Campanas by korzystać z jego ciemnego, przejrzystego nieba. Dlatego największy na świecie teleskop powinien znajdować się w tym wspaniałym miejscu.”

W styczniu tego roku w Laboratorium Zwierciadeł na Uniwersytecie Stewarda w Arizonie odlano drugie z siedmiu GMT ponad 10 metrowej średnicy segmentów zwierciadła głównego. Siedem segmentów, każde o wadze 20 ton, będą sercem ogromnego teleskopu, tworząc ogromną – mającą 370 metrów kwadratowych – powierzchnię zbierającą światło.

Naukowcy z Mirror Lab właśnie kończą opracowywanie pierwszego segmentu, którego powierzchnia jest zgodna z optycznymi wymogami z dokładnością rzędu jednej milionowej centymetra.

Źródła:

Big Bang on Earth: Blasting a Mountaintop to Mine the Sky

Astronomers have begun to blast 3 million cubic feet of rock from a mountaintop in the Chilean Andes to make room for what will be the world's largest telescope when completed near the end of the decade. The telescope will be located at the Carnegie Institution's Las Campanas Observatory – one of the world's premier astronomical sites, known for its pristine conditions and clear, dark skies. Over the next few months, more than 70 controlled blasts will break up the rock while leaving a solid bedrock foundation for the telescope and its precision scientific instruments.

The Giant Magellan Telescope (GMT) will have unprecedented capabilities, allowing it to peer back to the dawn of time, witnessing the birth of the first stars, galaxies and black holes, while also exploring planetary systems similar to our own around nearby stars in the Milky Way. The GMT will help astronomers probe the nature of dark matter and dark energy – mysterious forms of matter and energy that allow galaxies to form while the expansion of the Universe accelerates.

At a ceremony on the mountaintop, Dr. Wendy Freedman, Director of the Carnegie Observatories and Chair of the Giant Magellan Telescope Organization said, „Today marks a historic step toward constructing an astronomical telescope larger than any in existence today. Years of testing have shown that Las Campanas is one of the premier observatory sites in the world and the Carnegie Institution is proud to host the GMT.”

Dr. Charles Alcock, Director of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, at the mountaintop ceremony said, „The GMT will play an important role in helping us understand the Universe and our place in the cosmos.”

The Giant Magellan Telescope is being built by a consortium of institutions from the US, South Korea and Australia with funding from both private and public sources. To date 40 percent of the telescope's ultimate $700 million price tag has been committed and active fundraising is underway to secure the remaining funds. Dr. Matthew Colless, Director of the Australian Astronomical Observatory said, „Astronomers from Australia, and countries around the world, travel to Las Campanas to make use of its dark, clear skies that produce images as sharp as anywhere on Earth. It is fitting that the world's largest telescope be located at this superb site.”

In January of this year the partners cast the second of GMT's seven 28-foot diameter primary mirror segments at the University of Arizona's Steward Observatory Mirror Laboratory. The seven primary mirrors, each weighing 20 tons, are the heart of the giant telescope, providing nearly 4000 square feet of light-gathering area.

Optical scientists at the Mirror Lab are putting the finishing touches on the first mirror segment, whose surface now matches its optical prescription to better than one millionth of an inch. Dr. Patrick McCarthy, the GMT Project Director, said, „2012 is a banner year for the GMT project as we complete the design process, develop the primary mirrors and begin work on the site in Chile.”

The GMT partner institutions are the Carnegie Institution for Science, The Australian National University, Astronomy Australia Limited, Harvard University, the Korea Astronomy and Space Science Institute, The Smithsonian Institution, Texas A&M University, the University of Arizona, the University of Chicago, and the University of Texas at Austin. More information regarding the GMT project and Las Campanas Observatory can be found at www.gmto.org.

This release is being issued jointly with the Carnegie Institution.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *