Słoneczne tornado

Słoneczne tornado
Słoneczne tornadoOriginal Press Release
Według brytyskich naukowców w atmosferze Słońca pojawiają się niezwykłe tornada o rozmiarach wielokrotnie większych od Ziemi.

Chyba po raz pierwszy udało się sfilmować takie ogromne, słoneczne tornado. Wcześniej sonda SOHO obserwowała znacznie mniejsze słoneczne tornada. Jednak nie zostały one sfilmowane.

dr Xing Li
Aberystwyth University

Dr Huw Morgan, współodkrywca słonecznych tornad, dodaje: „Te wyjątkowe i spektakularne tornada być może odgrywają istotną rolę w wyzwalaniu globalnych burz słonecznych”.

Teleskop AIA na pokładzie SDO zarejestrował przegrzane gazy o temperaturach w zakresie od 50 000 – 2 000 000 Kelvin zasysane z podstawy gęstej prominencji, i unoszące się spiralnie się wysoko w atmosferę słońca, a następnie wędrujące na odległosć około 200 000 kilometrów wzdłuż spiralnej ścieżki, przez okres co najmniej trzech godzin. Tornada zostały zarejestrowane 25 września 2011. Gorący gaz w tornadach osiągał prędkości sięgające 300 000 km na godzinę (prędkość wiatru w tornadach na Ziemi może osiągąć 150 km na godzinę).

Tornada często pojawiają się u podstaw wielkich koronalnych wyrzutów materii (CME – Coronal Mass Ejection). Gdy CME skierowane jest ku Ziemi, może wywoływać burze elektromagnetyczne w otoczeniu naszej planety, prowadzące do uszkodzeń satelitów, a w rzadkich przypadkach zakłócać działanie sieci energetycznych na powierzchni.

Straszy się nas od jakiegoś czasu, że duże CME może doprowadzić do globalnego „blackoutu” i cofnąć cywilizację do czasów pary i mechanicznej maszyny piszącej. Choć nie można wykluczyć, że Słońce nie pokazało jeszcze na co je stać, to jednocześnie taka awaria, jaka kilkanaście lat temu miała miejsce w Kanadzie w wyniku pojawienia się rezonansu pomiędzy burzą magnetyczną a liniami przesyłowymi, jest niezwykle mało prawdopodobna bowiem od tamtej awarii zmodernizowano stacje transformatorowe tak, by unikać takich rezonansów. Zatem filmy, które nas czymś takim straszą żerują na sensacji, niewiedzy i przestawiają sytuację równie prawdopodobną, jak ta, w której nagle na Nowy Jork nasuwa się lodowiec. I póki filmowcom, szczególnie w Hollywood można wybaczyć głupotę, czy chęć zarobienia na głupocie / niewiedzy innych. To powtarzanie takich historyjek w publikacjach naukowych nieco martwi. Choć może też chodzi z jednej strony o sensacyjne doniesienie, a z drugiej – w ten sposób łatwiej może pozyskać granty na dalsze badania.

Słoneczne tornada wyciągają skręcone pola magnetycznego i prądy elektryczne wysoko w atmosferę Słońca. Możliwe jest, że te właśnie pola i prądy odgrywają kluczową rolę w wyzwalaniu i napędzaniu koronalnych wyrzutów materii.

Źródła:

Huge tornadoes discovered on the Sun

Solar tornadoes several times as wide as the Earth can be generated in the solar atmosphere, say researchers in the UK. A solar tornado was discovered using the Atmospheric Imaging Assembly telescope on board the Solar Dynamic Observatory (SDO) satellite. A movie of the tornado will be presented at the National Astronomy Meeting 2012 in Manchester on Thursday 29th March.

„This is perhaps the first time that such a huge solar tornado is filmed by an imager. Previously much smaller solar tornadoes were found my SOHO satellite. But they were not filmed,” says Dr. Xing Li, of Aberystwyth University.

Dr. Huw Morgan, co-discover of the solar tornado, adds, „This unique and spectacular tornado must play a role in triggering global solar storms.”

The Atmospheric Imaging Assembly saw superheated gases as hot as 50 000 – 2 000 000 Kelvin sucked from the root of a dense structure called prominence, and spiral up into the high atmosphere and travel about 200 000 kilometres along helical paths for a period of at least three hours. The tornadoes were observed on 25 September 2011.

The hot gases in the tornadoes have speeds as high as 300,000 km per hour. Gas speeds of terrestrial tornadoes can reach 150km per hour.

The tornadoes often occur at the root of huge coronal mass ejections. When heading toward the Earth, these coronal mass ejections can cause significant damage to the earth’s space environment, satellites, even knock out the electricity grid.

The solar tornadoes drag winding magnetic field and electric currents into the high atmosphere. It is possible that the magnetic field and currents play a key role in driving the coronal mass ejections.

SDO was launched in February 2010. The satellite is orbiting the Earth in a circular, geosynchronous orbit at an altitude of 36,000 kilometres. It monitors constantly solar variations so scientists can understand the cause of the change and eventuallyhave a capability to predict the space weather.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *