Obserwatorium Gemini znajduje rekordowe czarne dziury

Obserwatorium Gemini znajduje rekordowe czarne dziury
Obserwatorium Gemini znajduje rekordowe czarne dziuryOriginal Press Release
Obserwacje wykonane za pomocą teleskopu Gemini North na Hawajach ujawniły dowody obecności największych czarnych dziur jakie dotąd odkryto w lokalnym kosmosie.

Potężne kwazary, które widzimy, spoglądając na młody Wszechświat, być może przechodziły burzliwy wiek młodzieńczy by dojrzeć i stać się spokojnymi, gigantycznymi galaktykami eliptycznymi jakie obserwujemy dzisiaj. Czarne dziury w jądrach tych galaktyk nie są już więcej karmione przez dyski akrecyjne gazu i uśpione skryły się w ich wnętrzu. Dostrzegamy je tylko ze względu na grawitacyjne oddziaływania na krążące wokół nich gwiazdy

Chung-Pei Ma, UCB

„Kwazary nie mogły tak po prostu zniknąć „- mówi Nicholas McConnell, student Uniwersytetu Kalifornia w Berkeley, pierwszy autor publikacji w Nature. -” Więc gdzie ukrywają się obecnie owe czarne dziury? „.

Odkrycie tych dwóch supermasywnych czarnych dziur, z których każdy ma masę blisko 10 mld razy większą od masy Słońca, jest w stanie pomóc w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie.

„Na tym etapie jest zbyt wcześnie, aby powiedzieć, czy te dwie czarne dziury to rzadkie znaleziska czy raczej  wierzchołek góry lodowej „-  mówi McConnell. -”  W najbliższych latach planujemy zbadać kilkanaście największych galaktyk w lokalnym Wszechświecie próbując znaleźć więcej czarnych dziur o podobnych masach. Odkrycie ich większej liczby potwierdzi, że Wszechświat był kiedyś fantastycznym miejscem do uprawy gigantycznych czarnych dziur.”

McConnell i jego doradca a jednocześnie kierownik zespołu Chung-Pei Ma połączyli siły z  naukowcami z uniwersytetów w Teksasie, Michigan, Instytutu Astronomii i Astrofizyki Dunlap na Uniwersytecie w Toronto, Kanada, a także Narodowego Obserwatorium Astronomii Optycznej (NOAO) w Arizonie.

„Potężne kwazary, które widzimy, spoglądając na młody Wszechświat, być może przechodziły burzliwy wiek młodzieńczy by dojrzeć i stać się spokojnymi, gigantycznymi galaktykami eliptycznymi jakie obserwujemy dzisiaj „- mówi Ma. -” Czarne dziury w jądrach tych galaktyk nie są już więcej karmione przez dyski akrecyjne gazu i uśpione skryły się w ich wnętrzu. Dostrzegamy je tylko ze względu na grawitacyjne oddziaływania na krążące wokół nich gwiazdy.”

Otwarte pozostaje pytanie, czy istnieje granica tego, jak masywna może stać się czarna dziura. „Większe czarne dziury żyją w większych galaktyk macierzystych, zatem pojawia się pytanie czy za ich rozmiar odpowiada charakter (nature) czy wychowanie (nurture)?” – Ma kontynuuje (od redakcji – jako nature określa się cechy własne obiektu, jako nurture – wpływ otoczenia. Zatem pytanie dotyczy tego, czy limit masy czarnej dziury jest jej własną cechą, czy też zależy od galaktyki macierzystej.)

Oprócz obserwacji Gemini, do potwierdzenia rekordowej masy czarnych dziur wykorzystano dane obserwacyjne uzyskane przez obserwatoria  W.M. Keck i McDonald. „Sądzimy, że mające 10 miliardów mas Słońca czarne dziury takie, jak to są  podstawowym źródłem zasilania odległych kwazarów obserwowanych we wczesnym Wszechświecie, w okresie od 1 do 3 miliardów lat po Wielkim Wybuchu „- mówi James Graham z Instytutu Dunlap.

Naukowcy odkryli czarne dziury w NGC 3842 i NGC 4889 – olbrzymich galaktykach eliptycznych będących najjaśniejszymi członkami gromad galaktycznych. NGC 3842 znajduje się około 320 milionów lat świetlnych od nas w gromadzie galaktyk Lwa, natomiast NGC 4889 jest najjaśniejszym członkiem gromady galaktyk Warkocza Bereniki oddalonej o 336 milionów lat świetlnych od nas. Obie galaktyki są wystarczająco jasne, by można było je dostrzec za pomocą teleskopów amatorskich.

McConnell dodaje, że choć badane galaktyki leżą stosunkowo blisko, to z odległości około 300 milionów lat świetlnych obserwacja indywidualnych gwiazd w odległości około 1000 lat świetlnych od czarnej dziury jest bardzo trudna jest. A tylko gwiazdy krążące w tej odległości wokół czarnej dziury poddają się jej grawitacji na tyle, by można było je wykorzystać do określenia masy potwora. „Oznacza to, że musimy połączyć wyjątkowe warunki do obserwacji z najnowszymi technologiami obserwacyjnymi, aby mieć szansę dostrzec, co dzieje się wokół czarnej dziury „- mówi McConnell.

Obie odkryte czarne dziury są ponad dwa tysiące razy masywniejsze od tej, która znajduje się w centrum Galaktyki. Nasza czarna dziura ma masę około 4 miliony razy większą od Słońca. R. Tod Lauer z NOAO zauważa, że horyzonty zdarzeń (region z którego wnętrza nie jest w stanie uciec nawet światło) tych czarnych dziur są znacznie większe od Układu Słonecznego – dokładnie pięć do dziesięciu razy większe niż orbita Plutona.

Poprzednią rekordzistkę w wyścigu o miano najmasywniejszej czarnej dziury odkrył Karl Gebhardt z University of Texas Austin (należący do zespołu, który dokonał najnowszego odkrycia). Na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego w styczniu 2011 roku, donosił, że czarna dziura w gigantycznej galaktyce eliptycznej M87 był 6,3 miliarda razy masywniejsza od Słońca (zobacz artykuł opisujący to odkrycie: Czarna dziura z nadwagą). ” One są coraz większe i większe! „- mówi Gebhardt -. ” Moja rekordzistka z M87 została praktycznie zdublowana przez te nowe odkrycia. To wszystko jest bardzo ekscytujące!”

Źródła:

Two Record-Breaking Black Holes Found Hiding Nearby

Observations with the Gemini North telescope in Hawai‘i reveal evidence for what astronomers are calling the largest black holes ever measured in our nearby cosmological neighborhood. This result is crucial in explaining the long-standing mystery of where the largest black holes are hiding in our present-day universe.

Supermassive black holes appear to have existed when the universe was extremely young. Evidence for this comes from quasars – extremely bright objects thought to have played host to very massive black holes in the early universe.

„They couldn't just go away,” says University of California at Berkeley graduate student Nicholas McConnell, who is first author of a paper in the December 8, 2011 issue of the journal Nature. „So where are these black holes hiding now?” McConnell asks.

The discovery of these two supermassive black holes, each approaching 10 billion times the mass of the Sun, is providing answers to this question.

At this stage, it's too early to tell whether these two black holes are a rare find or just the tip of the iceberg, says McConnell. In the next few years, we plan to examine a dozen or more of the largest galaxies in the local universe to look for more black holes of similar masses. Finding more will confirm that the universe once contained prime real estate for growing giant black holes.

McConnell and his advisor and team-leader Chung-Pei Ma were joined by researchers from the universities of Texas, Michigan, the Dunlap Institute for Astronomy and Astrophysics at the University of Toronto, Canada, as well as the National Optical Astronomy Observatory (NOAO) in Arizona.

“The boisterous quasars that we see when we look back in time at the young universe may have passed through a turbulent youth to become the quiescent giant elliptical galaxies we see today,” says Ma. “The black holes at the centers of these galaxies are no longer fed by accreting gas and have become dormant and hidden. We see them only because of their gravitational pull on nearby orbiting stars. ”The question remains whether there is a limit as to how big a black hole can get. “Larger black holes tend to live in bigger parent galaxies so,” Ma continues, “is it nature or nurture that determines how large a black hole can grow?”

In addition to the Gemini observations, follow-up data from the W.M. Keck and McDonald observatories supported the team’s conclusion that these black holes are record-holders. “We believe that 10-billion solar mass black holes like these are the ultimate power sources for the distant quasars observed in the early universe, one to three billion years after the Big Bang,” says James Graham of the Canadian Dunlap Institute. A video interview with Graham and McConnell is available at: http://vimeo.com/32575164 – pw: 2011December08.

The astronomers found the black holes in NGC 3842 and NGC 4889: each a giant elliptical galaxy and the brightest member of a galaxy cluster; NGC 3842 lies about 320 million light-years away in the Leo galaxy cluster, and NGC 4889 is the brightest member of the famous Coma galaxy cluster some 336 million light-years distant. Both of these galaxies are bright enough to spot in amateur telescopes.

McConnell adds that while the galaxies studied are relatively close, it is extremely difficult to observe the stars within about 1000 light-years of the black hole at a distance of about 300 million light-years. Only stars orbiting in this small region surrounding the black hole are sensitive enough to the hole's gravity to be used to determine its mass. „This means we need exquisite observing conditions and the latest technology to have any hope of seeing what's going on around the black hole,” McConnell explains.

The two black holes discovered in this research are more than two thousand times bigger than the one that resides at the center of our Galaxy, which has a mass of about 4 million times that of our Sun. Team member Tod R. Lauer of NOAO notes that the event horizons (the region inside of which light can no longer escape) of these black holes are far larger than our Solar System. Each is five to ten times bigger than Pluto's orbit.

The previous entry into the most massive black hole race was led by Karl Gebhardt from the University of Texas Austin (also on the research team making this discovery). At the American Astronomical Society meeting in January 2011, he reported that the black hole in the giant elliptical galaxy M87 was 6.3 billion times the mass of our Sun (see Gemini press release at: http://www.gemini.edu/node/11588). „They just keep getting bigger!” says Gebhardt. “My record holder in M87 is now dwarfed by about a factor of two by both of these new discoveries. It's all very exciting!”

Other coauthors of the Nature paper are Hubble postdoctoral fellow Shelley A. Wright at the University of California at Berkeley and graduate student Jeremy D. Murphy of the University of Texas; and Douglas O. Richstone of the University of Michigan in Ann Arbor.

The research was supported by the National Science Foundation, the National Aeronautics and Space Administration, and UC Berkeley's Miller Institute for Basic Research in Science.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *