Niebiańskie obłoki teleskopu Hubble

Niebiańskie obłoki teleskopu Hubble
Niebiańskie obłoki teleskopu HubbleOriginal Press Release
Perłowy włókna otaczające gwiazdę IRAS 10082-5647 na zdjęciu teleskopu kosmicznego Hubble z pewnością zwracają na siebie uwagę.

Gwiazda, podobnie jak inne gwiazdy tego typu, jest nadal stosunkowo młoda mając zaledwie kilka milionów lat. Nie osiągnęła ona jeszcze fazy ciągu głównego, na którym spędzi około 80% swojego życia wytwarzając energię poprzez spalanie wodoru w jądrze. Zanim to nastąpi gwiazda ogrzewa się w wyniku grawitacyjnego zapadania się, w miarę jak materia w gwieździe gęstniejąc pod wpływem grawitacji, staje się coraz gęstsza i wytwarza coraz większe ciśnienie.

Zaledwie około 1% swojego życia gwiazdy to faza przed wejściem na ciąg główny. Wkrótce grawitacyjne zapadanie się gwiazdy rozgrzeje jej jądro do temperatury, w której rozpocznie się spalanie wodoru będące źródłem energii gwiazd ciągu głównego, a tym samym osiągnie ona wiek dorosły.

Kompozytowe zdjęcie zostało wykonane przez kamerę ACS (Advanced Camera for Surveys) zainstalowaną na pokładzie teleskopu kosmicznego Hubble. By uchwycić spirale i łuki tej mgławicy, oświetlonej światłem gwiazdy IRAS 10082-5647 wykonano dwie ekspozycje – w świetle widzialnym przez filtr (555 nm, na zdjęciu niebieskie) i bliskiej podczerwieni (814 nm – czerwone). Kanał zielony to syntetyczna ekspozycja stworzona na podstawie dwóch pozostałych. Pole widzenia ma wymiary około 1,3 o 1,3 minuty łuku.

Źródła:

Looking to the Heavens

The pearly wisps surrounding the central star IRAS 10082-5647 in this Hubble image certainly draw the eye towards the heavens. The divine-looking cloud is a reflection nebula, made up of gas and dust glowing softly by the reflected light of nearby stars, in this case a young Herbig Ae/Be star.

The star, like others of this type, is still a relative youngster, only a few million years old. It has not yet reached the so-called main sequence phase, where it will spend around 80% of its life creating energy by burning hydrogen in its core. Until then the star heats itself by gravitational collapse, as the material in the star falls in on itself, becoming ever denser and creating immense pressure which in turn gives off copious amounts of heat.

Stars only spend around 1% of their lives in this pre-main sequence phase. Eventually, gravitational collapse will heat the star’s core enough for hydrogen fusion to begin, propelling the star into the main sequence phase, and adulthood.

The Advanced Camera for Surveys aboard the Hubble Space Telescope captured the whorls and arcs of this nebula, lit up with the light from IRAS 10082-5647. Visible (555 nm) and near-infrared (814 nm) filters were used, coloured blue and red respectively. The field of view is around 1.3 by 1.3 arcminutes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *