Teleskop kosmiczny Hubble prezentuje M53

Teleskop kosmiczny Hubble prezentuje M53
Teleskop kosmiczny Hubble prezentuje M53Original Press Release
Setki tysięcy błyszczących gwiazd tworzących gromadę kulistą Messier 53, zostało uchwycone z niezwykłą, krystaliczną dokładnością na prezentowanym zdjęciu wykonanym przez teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope.

Te ogromne błyszczące sfery wcale nie są obiektami rzadkimi, ponad 150 towarzyszy samej Drodze Mlecznej. Messier 53 leży na peryferiach Galaktyki, wraz z wieloma innymi gromadami kulistymi. M54 leży niemal równie daleko od Ziemi jak i od centrum Galaktyki. Chociaż znamy ich stosunkowo dużo, to nawet słynny astronom William Herschel, który nie był znany z poetyckiego charakteru, kiedyś opisał tę gromadę kulistą jako „jeden z najpiękniejszych obiektów jakie widział na niebie”, i – patrząc na zdjęcie M5 – oczywiste jest, dlaczego.

Gromady kuliste są znacznie starsze i większe od gromad otwartych, co oznacza, że zawierają zazwyczaj więcej starych, czerwonych gwiazd i znacznie mniej masywnych, niebieskich. Ale Messier 53 zaskoczyła astronomów niezwykłą liczbą gwiazd tego drugiego typu, znanych jako niebiescy maruderzy.

Te sprawiające wrażenie młodych gwiazdy przeczą teoriom ewolucji gwiazd. Wszystkie gwiazdy w gromadzie kulistej powinny były powstać w tym samym czasie, a co za tym podlegać ogólnym trendom wyznaczonym przez wiek gromady i ich masę. Jednak niebiescy maruderzy nie przestrzegają zasad; wydają się jaśniejsze i młodsze. Choć ich dokładny natura pozostaje tajemnicą te niezwykłe obiekty powstają zapewne w wyniku zbliżeń, a być może nawet zderzeń pomiędzy gwiazdami w zatłoczonych jądrach gromad kulistych.

Kompozytowe zdjęcie powstało ze złożenia ekspozycji uzyskanej w świetle widzialnym z ekspozycją w podczerwieni, które zostały wykonane w kanale szerokiego pola zaawansowanej kamery przeglądowej (ACS) Hubble'a. Pole widzenia me przekątną około 3,4 minuty łuku.

Źródła:

Spot the Difference — Hubble spies another globular cluster, but with a secret

Thousands and thousands of brilliant stars make up this globular cluster, Messier 53, captured with crystal clarity in this image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope. Bound tightly by gravity, the cluster is roughly spherical and becomes denser towards its heart.

These enormous sparkling spheres are by no means rare, and over 150 exist in the Milky Way alone, including Messier 53. It lies on the outer edges of the galaxy, where many other globular clusters are found, almost equally distant from both the centre of our galaxy and the Sun. Although they are relatively common, the famous astronomer William Herschel, not at all known for his poetic nature, once described a globular cluster as “one of the most beautiful objects I remember to have seen in the heavens”, and it is clear to see why.

Globular clusters are much older and larger than open clusters, meaning they are generally expected to contain more old red stars and fewer massive blue stars. But Messier 53 has surprised astronomers with its unusual number of a type of star called blue stragglers.

These youngsters are rebelling against the theory of stellar evolution. All the stars in a globular cluster are expected to form around the same time, so they are expected follow a specific trend set by the age of the cluster and based on their mass. But blue stragglers don’t follow that rule; they appear to be brighter and more youthful than they have any right to be. Although their precise nature remains mysterious these unusual objects are probably formed by close encounters, possibly collisions, between stars in the crowded centres of globular clusters.

This picture was put together from visible and infrared exposures taken with the Wide Field Channel of Hubble's Advanced Camera for Surveys.The field of view is approximately 3.4 arcminutes across.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *