Teleskop VST spogląda na Tryplet Lwa i rejestruje odległy Wszechświat daleko za nim

Teleskop VST spogląda na Tryplet Lwa i rejestruje odległy Wszechświat daleko za nim
Teleskop VST spogląda na Tryplet Lwa i rejestruje odległy Wszechświat daleko za nimOriginal Press Release
Ogromne zdjęcie wykonane za pomocą znajdującego się w obserwatorium Paranal nowego teleskopu Europejskiego Obserwatorium Południowego VLT Survey Telescope (VST) i jego niezwykłej kamery OmegaCAM ukazuje tercet trzech jasnych galaktyk lezących w obrębie konstelacji Lwa.

VST to niezwykle nowoczesny, 2,6-metrowy teleskop wyposażony w gigantyczną kamerę cyfrową o rozdzielczości 268 milionów pikseli, stanowiące razem najnowszy dodatek do Obserwatorium ESO Paranal. o którym pisaliśmy w czerwcu. Zgodnie z nazwą, VST został zaprojektowany do wykonywania przeglądów nieba w świetle widzialnym i jest największym na świecie teleskopem zbudowanym wyłącznie do tego celu. Prezentowe obok zdjęcie Trypletu Lwa pokazuje świetną jakość zdjęć otrzymanych za pomocą teleskopu VST i jego kamery.

Tryplet Lwa to wspaniała grupa oddziałujących ze sobą galaktyk leżących w odległości około 35 milionów lat świetlnych od Ziemi. Wszystkie trzy galaktyki są galaktykami spiralnymi, takimi jak Droga Mleczna, chociaż fakt ten na pierwszy rzut oka nie jest tak oczywisty, ponieważ ich dyski są nachylone pod różnymi kątami do kierunku obserwacji. NGC 3628, w lewej części zdjęcia, widzimy z boku, z grubymi pasmami pyłowymi dominującymi płaszczyznę dysku galaktyki. Messier 65 (na górze po prawej) oraz M 66 (na dole po prawej), są wystarczająco pochylone, aby widoczne były ich spiralne ramiona.

Duże teleskopy mogą zwykle badać w danym momencie tylko jedną galaktykę, ale pole widzenia VST jest na tyle duże – dwukrotnie szersze niż Księżyc w pełni – że na jednej klatce zdjęcia zmieściły się wszystkie trzy galaktyki. VST uchwycił także dużą liczbę słabszych, odległych galaktyk, widocznych w tle zdjęcia.

Na pierwszym planie zdjęcia widać także wiele gwiazd różnej jasności, znajdujących się w naszej Galaktyce. Jednym z naukowych celów VST jest poszukiwanie słabo świecących obiektów Drogi Mlecznej, takich jak brązowe karły, egzoplanety, gwiazdy neutronowe i czarne dziury. Uważa się, że są istnieją rozproszone w halo galaktyki, ale są często zbyt słabe, aby je bezpośrednio dostrzec nawet za pomocą największych teleskopów. VST będzie poszukiwać subtelnych zjawisk wywołanych przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne aby wykryć te trudne do bezpośredniej obserwacji obiekty.

Oczekuje się, że dzięki takim badaniom VST pozwoli lepiej zrozumieć ciemną materię, która, jak się uważa, stanowi największy składnik galaktycznego halo. Wskazówki na temat natury tej materii, jak również ciemnej energii, być może zostaną znalezione w trakcie przeglądów odległego Wszechświata prowadzonych za pomocą VST. Teleskop odkryje dalekie gromady galaktyk i kwazary o dużym przesunięciu ku czerwieni, które pomogą astronomom zrozumieć młody Wszechświat i odnaleźć odpowiedzi na wiele zagadek kosmologii.

Zdjęcie zawiera także ślady przynajmniej dziesięciu asteroid w Układzie Słonecznym, które przemieściły się na zdjęciu w trakcie ekspozycji. Widać je jako krótkie kolorowe linie. Ponieważ Lew jest konstelacją zodiakalną – leży w płaszczyźnie Układu Słonecznego stąd tak duża liczba asteroid, które zostały zarejestrowane.

Zdjęcie stanowi złożenie ekspozycji wykonanych przez trzy różne filtry. Światłu bliskiej podczerwieni nadano na zdjęciu barwę czerwoną, światło z czerwonej części widma ukazano w kolorze zielonym, a światło zielone – niebieskim.

Źródła:

VST Looks at the Leo Triplet — and Beyond

A huge image, from the new VLT Survey Telescope (VST) and its camera OmegaCAM at ESO's Paranal Observatory, shows a triplet of bright galaxies in the constellation of Leo (The Lion). But the faint objects in the background, rather than the foreground galaxies, are what may capture an astronomer’s attention. The VST’s sharp view of these dim objects hints at the power of the telescope and OmegaCAM for mapping the distant Universe.

The VST is the newest addition to ESO’s Paranal Observatory (eso1119). It is a state-of-the-art 2.6-metre telescope, which is equipped with a giant 268-megapixel camera, OmegaCAM. As the name indicates, the VST is dedicated to surveying the skies in visible light, and it is the largest telescope in the world designed exclusively for this purpose. This large view of the Leo Triplet demonstrates the excellent quality of images produced by the VST and its camera.

The Leo Triplet is a magnificent group of interacting galaxies about 35 million light-years from Earth. All three of them are spirals like our own Milky Way galaxy, even though this may not be immediately obvious in this image because their discs are tilted at different angles to our line of sight. NGC 3628, at the left of the frame, is seen edge-on, with thick dust lanes along the plane of the galaxy. The Messier objects M 65 (upper right) and M 66 (lower right), on the other hand, are inclined enough to make their spiral arms visible.

Large telescopes can normally study only one of these galaxies at a time (see for example potw1026a and eso0338c), but the VST field of view — twice as broad as the full Moon — is wide enough to frame all three members of the group in a single picture. The VST also brings to light large numbers of fainter and more distant galaxies, seen as smudges in the background of this image.

In the foreground of the new image many point-like stars of varied brightness, lying in our own galaxy, can also be seen. One of the science goals of the VST is to search for much fainter objects in the Milky Way, such as brown dwarf stars, planets, neutron stars and black holes. These are thought to permeate the halo of our galaxy but are often too dim to be detected directly even by large telescopes. The VST will look for subtle events, produced by a phenomenon called microlensing, to detect these very elusive objects indirectly and study the galactic halo.

Through these studies, the VST is expected to further our understanding of dark matter, which is thought to be the largest constituent of the galactic halo. Clues on the nature of this substance, as well as on the nature of dark energy, are also expected to be found through the VST’s surveys of the distant Universe. The telescope will discover distant galaxy clusters and high-redshift quasars that will help astronomers understand the early Universe and find answers to long-standing questions in cosmology.

Very much closer to home, this image also contains the tracks of several asteroids within the Solar System that have moved across the images during the exposures. These show up as short coloured lines [4] and at least ten can be seen in this picture. As Leo is a zodiacal constellation, lying in the plane of the Solar System, the number of asteroids is particularly high.

This image is a composite created by combining exposures taken through three different filters. Light that passed through a near-infrared filter was coloured red, light in the red part of the spectrum is coloured green, and green light is coloured blue.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *