Niezwykłe wulkany Księżyca

Niezwykłe wulkany Księżyca
Niezwykłe wulkany KsiężycaOriginal Press Release
Analiza nowych zdjęć niezwykłej „gorącej plamy” na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca ujawniła, że jest to niewielkich rozmiarów region wulkaniczny utworzone przez wznoszącą się krzemową magmę.

Odnalezienie dowodów na ten niezwykły skład [chemiczny], w tym konkretnym rejonie a na dodatek ślad, który zdaje się wskazywać na stosunkowo niedawną aktywność wulkaniczną to fundamentalnie nowe odkrycie, które zmusza nas do przemyślenia na nowo ewolucji termicznej i wulkanicznej Księżyca.

prof. dr Bradley Jolliff
WUSTL

Ostatnie obserwacje, wykonane za pomocą potężnej kamery optycznej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), pozwoliły naukowcom dostrzec formy wulkaniczne w centralnej części anomalii CB. Wysokiej rozdzielczości trójwymiare modele terenu w połączeniu z danymi zebranymi przez instrumentu Diviner sondy LRO ujawniły formy topograficzne typowe nie tylko dla wulkanizmu, ale co więcej dla znacznie rzadszego wulkanizmu krzemowego.

Jak mówi prof. dr Bradley Jolliff, kierujący badaniami na Uniwersytecie Washington w St. Louis, samo istnienie tego wulkanicznego regionu zmusi naukowców do zmiany poglądów na temat historii wulkanizmu Księżyca.

Wulkanizm księżycowy bardzo różni się od ziemskiego, ponieważ Księżyc to mały obiekt, który szybko ostygł i nigdy nie wykształcił systemu płyt tektonicznych, takiego jak ten, istniejący na naszej planecie. Naukowcy sądzą, że Księżyc powstał w wyniku uderzenia obiektu wielkości Marsa w Ziemię około 4,5 miliarda lat temu, przez co pierwotnie był piekielnym światem pokrytym głębokim na 400 km oceanem stopionych skał. Jednak ponieważ Księżyc jest niewielki i brak mu atmosfery, ocean magmy ostygł w ciągu około 100 milionów lat. Lżejsze minerały, takie jak skaleń wykrystalizowały się z magmy i wypłynęły na jej powierzchnię tworząc ogromne masy skał tworzących księżycowy wyżyny. Cięższe minerały, bogate w żelazo i magnez zatonęły w trakcie krystalizacji, tworząc w górną część płaszcza Księżyca.

Po wykształceniu skorupy i płaszcza nastąpiła fala aktywności wulkanicznej, trwająca od około 3 do 4 miliardów lat temu, kiedy wypływy na powierzchnie Księżyca bazaltowej lawy, wypełniły stare kratery i niziny, tworząc księżycowe morza (maria).

Jedną z tajemnic wulkanizmu Księżyca jest nierówna dystrybucja bazaltowych powodzi. Prawie jedna trzecia skierowanej ku Ziemi strony Księżyca została pokryta  starożytnymi powodziami bazaltu, podczas gdy przeciwna strona Księżyca, obszary te są znacznie mniejsze i dominują wyżyny. Co więcej prawie cały wulkanizm Księżyca to zjawiska bazaltowe, wzbogacone w minerały zawierające żelazo i magnez, a nie krzemu i glin – typowe dla wulkanizmu krzemianowego.

Ziemska skorupa kontynentalna, które odzwierciedla aktywne procesy geologiczne, takie jak subdukcja, intruzje magmowe, procesy górotwórcze, zawiera wiele skał, których skład jest pośredni między skałami bazaltowymi i bogatymi w krzemionkę, jak granit, powszechnie występujący na Ziemi. Na Księżycu istnieje wiele skał bazaltowych z jedynie niewielką domieszką granitu. Skał o składzie pośrednim brakuje.

Jeszcze nie tak dawno naukowcy wyróżniali na Księżycu dwa rodzaje terenu: ciemne morza (maria), i jasne – góry (terra). Ten prosty obraz geologii Księżyca zmienił się w 2000 roku, gdy Jolliff i jego koledzy z Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach WUSTL wprowadzili nowy podział, wyróżniający trzy różne „terrany” (regiony Księżyca o charakterystycznych geologicznych historiach).

Jeden z nich, obejmujący większość wulkanizm bazaltowego mórz księżycowych, został nazwany mianem terranu Procellarum KREEP (PKT). Ta ogromna księżycowa „plama gorąca” zawiera wysokie stężenie toru i innych pierwiastków radioaktywnych, takich jak potas i uranu (KREEP to komponent geochemiczny niektórych skał bazaltowych i brekcji księżycowych, zawierający potas (K), pierwiastki ziem rzadkich (REE, ang. Rare Earth Elements) oraz fosfor (P)) – generujący ciepło w wyniku ich rozpadu.

Jak wyjaśnia Jolliff, w miarę jak stygł ocean magmy pierwiastki takie jak tor był preferencyjnie wyłączone z krystalizacji minerałów, tworząc kieszenie bogatej w KREEP magmy umieszczone pomiędzy skorupą i płaszczem. Koncentracja produkujących ciepło pierwiastków pod PKT może być częściowo odpowiedzialna za intensywny wulkanizm w tym regionie. Morza powstały, gdy gorące pierwiastki radioaktywne stopiły minerały głęboko w płaszczu Księżyca, tworząc bazaltową lawę, która wypłynęła przez pęknięcia w powierzchni Księżyca. Ponad połowa powierzchni terranu PKT została utworzona przez wulkany.

Chociaż większość wulkanizmu stanowiły wypływy bazaltowa, tworzące duże, ciemne plamy widoczne gołym okiem na powierzchni Księżycu, w obszarze PKT wystąpiły również znacznie rzadsze zjawiska wulkaniczne związane z produkcja lawy bogatej w krzemionkę. Te wulkaniczne depozyty znane są jako „czerwone plamy” ze względu na ich charakterystykę spektralną, a ostatnie wyniki badań sondy LRO potwierdziły ich skład chemiczny. Niektóre czerwone plamy mają charakterystyczny kształt kopuł, inne są rozległe, jednak jak dotąd wszystkie występowały w granicach PKT.

Od momentu odkrycia przez sondę Lunar Prospector bogatego w tor obszaru na niewidocznej stronie Księżyca oddalonego od PKT, zespół Jolliffa był zainteresowany zbadaniem natury tego regionu. „Kiedy w 2009 roku rozpoczęła się misja Lunar Reconnaissance Orbiter, udało nam się w końcu wykonać wysokiej rozdzielczości zdjęcia tego obszaru,” mówi Jolliff.

W centrum regionu naukowcy odkryli mały kompleks wulkaniczny,  o rozmiarach od 25 do 35 kilometrów, leżący między kraterami Compton i Belkovich, które mają średnice 162 i 214 kilometrów. Co ważne Anomalia CB leży około 900 km od północny-wschód od krawędzi PKT. „Początkowo na zdjęciach LRO wykonanych kamerą o wąskim polu widzenia (NAC) jeszcze na etapie uruchomienia misji, dostrzegliśmy nierówny teren i obszary mogące być zapadliskami pochodzenia wulkanicznego.” Aby mieć pewność, że nie są to utwory pochodzenia impaktowego zespół ponownie zbadał ten obszar w trakcie mapowania gdy orbiter osiągnął docelową 50-km orbitę. NAC wyposażono w optykę pozwalającą uzyskać obrazy o rozdzielczości z 50 cm na piksel. Wykonane wówczas zdjęcia pozwoliły na stworzenie precyzyjnego, trójwymiarowego modelu powierzchni, który ujawnił wiele cech wskazujących na wulkaniczne pochodzenie topografii terenu – gór z zagłębionymi nieckami kraterów u szczytu, osuwisk itp.

Kolejnego elementu układanki dostarczył inny instrument LRO – Diviner. Wraz z dr Benem Greenhagenem zespół był w stanie wykazać, że wulkaniczne formy anomalii CB zawierały wysokie stężenie skał bogatych w krzemiany, takie jak granit czy ryolit.

„To bardzo niezwykłe”- mówi Jolliff. -” Na Księżycu znamy jedynie kilka innych miejsc, które są uważane za bogate w krzemiany. Księżyc bowiem, w odróżnieniu od Ziemi, nie potrafi przetwarzać skał w sposób, który prowadzi do koncentracji krzemianów.”

Zespół kierowany przez Jolliffa nie ma jeszcze pewności, a jedynie podejrzewa, że nowo odkryty region wulkaniczny może być o wiele młodszy niż  wulkanizm w PKT.

„Choć z bezpośredniej analizy próbek księżycowych skał wiemy, że większość wulkanizmu mórz księżycowych miała miejsce 3 do 4 miliardów lat temu, to jednocześnie z orbity widać, iż niektóre wypływy bazaltu mogły mieć miejsce zaledwie miliard lat temu,” Jolliff mówi. -„Nie mamy sposobu, aby precyzyjnie określić kieyd miał miejsce wulkanizm anomalii CB ponieważ nie możemy zbadać w laboratorium skał z tego regionu, ale ponieważ w rejonie tym jest stosunkowo mało kraterów impaktowych, to powierzchnia ta faktycznie wygląda na całkiem młodą. Dostrzegamy też małe formy topograficzne, które nie zostały całkowicie zniszczone przez uderzenia meteorytów. Jeśli ten region powstał bardzo późno, nie mógł być efektem rozpadu promieniotwórczego, ponieważ to źródło ciepła z czasem maleje czyniąc wypływy lawy coraz mniej prawdopodobnymi. Jednak Księżyc może mieć jeszcze płynne jądro zewnętrzne. Misja Graal, które rozpocznie się jeszcze w tym roku może potwierdzić tę hipotezę. Jeżeli jądro zewnętrzne jest nadal płynne, może generować impulsy ciepła. W końcu również na Ziemi istnieją gorące plamy takiej jak ta, która tworzy łańcuch wulkaniczny Hawaje, które są związane z głębokimi pióropuszami ciepła. Impuls ciepła z głębi płaszcza mógł stopić kieszeń skał bogatych w KREEP u podstawy skorupy pozostawioną w trakcie oryginalnej krystalizacji oceanu magmy. Stopiona magma mogła unieść się w skorupie ku powierzchni, którą uniosła tworząc kopułę. W miarę jak lawa zaczęła się krystalizować nastąpiło różnicowanie prowadzące do wytworzenie bogatej w krzemiany frakcji dodatkowo wzbogaconej w tor. Wypływ tej materii mógł wytworzyć podniesione obszary w zachodnie i wschodniej części anomalii CB oraz szerokie i niskie formacje wypływowe. Późna erupcja lawy o najwyższej koncentracji krzemianów utworzyła kopuły o stromych bokach. Niektóre z najnowszych erupcji mogły być efektem bardzo bogatej w krzemiany magmy, jedynie nieznacznie przebijające powierzchnię i tworzące niewielkie wybrzuszenia. Mogły przypominać kopułę Novarupta leżącą w Parku Narodowym Katmai na Alasce. Bardzo lepka lawa wybrzusza się jak balon od spodu. Rośnie, a jej powierzchnia pęka, po czym lawa po prostu zastyga w miejscu.

„Tak wygląda obecnie moja ulubiona hipoteza, tłumacząca co się tam stało”- mówi Jolliff. -„Jednak zbadanie tej i innych nowych hipotez na temat Księżyca wymaga ludzkiej  eksploracji naszego najbliższego i geologicznie bardzo interesujące sąsiada.”

Źródła:

Unique volcanic complex discovered on Moon’s far side

Analysis of new images of a curious “hot spot” on the far side of the Moon reveal it to be a small volcanic province created by the upwelling of silicic magma. The unusual location of the province and the surprising composition of the lava that formed it offer tantalizing clues to the Moon’s thermal history.

The hot spot is a concentration of a radioactive element thorium sitting between the very large and ancient impact craters Compton and Belkovich that was first detected by Lunar Prospector’s gamma-ray spectrometer in 1998. The Compton-Belkovich Thorium Anomaly, as it is called, appears as a bull’s-eye when the spectrometer data are projected onto a map, with the highest thorium concentration at its center.

Recent observations, made with the powerful Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) optical cameras, have allowed scientists to distinguish volcanic features in terrain at the center of the bull’s-eye. High-resolution three-dimensional models of the terrain and information from the LRO Diviner instrument have revealed geological features diagnostic not just of volcanism but also of much rarer silicic volcanism.

The volcanic province’s very existence will force scientists to modify ideas about the Moon’s volcanic history, says Bradley Jolliff, PhD, research professor in the Department of Earth and Planetary Sciences in Arts & Sciences at Washington University in St. Louis, who led the team that analyzed the LRO images.

“To find evidence of this unusual composition located where it is, and appearing to be relatively recent volcanic activity is a fundamentally new result and will make us think again about the Moon’s thermal and volcanic evolution,” he says.

The work is described in the July 24 advance online issue of Nature Geoscience.

Volcanism on the Moon

Lunar volcanism is very different from terrestrial volcanism because the Moon is a small body that cooled quickly and never developed rock-recycling plate tectonics like those on our planet.

The Moon, thought to have been created when a Mars-size body slammed into Earth about 4.5 billion years ago, was originally a hellish world covered by a roiling ocean of molten rock some 400 kilometers deep.

But because the Moon was small and had no atmosphere, the magma ocean cooled quickly, within perhaps 100 million years. Eventually lighter minerals such as feldspar crystallized out of the magma and floated to the top to create huge masses of feldspathic rock that formed the lunar highlands. Denser iron- and magnesium-rich minerals sank when they crystallized, forming the upper part of the Moon’s mantle.

The differentiation of the crust and mantle was followed by a wave of volcanic activity between about 3 to 4 billion years ago, when basaltic lavas erupted on the lunar surface, filling old impact craters and other low spots to form the lunar mare.

One of the mysteries of lunar volcanism is the unequal distribution of these flood basalts. Nearly a third of the Moon’s near side is covered by ancient flood basalts but the Moon’s far side, where the crustal rocks are thicker, has much less.

Moreover, almost all of the volcanism on the Moon is basaltic rather than silicic, enriched in minerals containing the elements iron and magnesium rather than the elements silicon and aluminum.

Earth’s continental crust, which reflects active geological processes such as subduction, magma intrusion and mountain building, includes many rocks whose compositions are intermediate between basalt and silica-rich rocks like granite, which are common on Earth. On the Moon, on the other hand, there are many basaltic rocks and only a small fraction of granite. Rocks of intermediate composition are all but missing.

Procellarum KREEP Terrane

It wasn’t so very long ago, Jolliff says, that scientists talked about the Moon as having two sorts of terrain, the dark maria, or “seas,” and the light terra, or highlands.

This simple picture of the Moon’s geology served for many years, but in 2000, Jolliff and his colleagues in the department of Earth and Planetary Sciences and WUSTL’s McDonnell Center for the Space Sciences introduced a concept in which they distinguished three different “terranes,” or regions of the Moon with distinctive geologic histories.

One of these, which encompasses much of the mare basaltic volcanism on the Moon, is called the Procellarum KREEP Terrane, or PKT for short. This immense lunar “hot spot” contains high concentrations of thorium and other radioactive, heat-producing elements, such as potassium and uranium. [KREEP stands for potassium, (K), rare-earth elements (REE), and phosphorus (P).]

As the magma ocean cooled, Jolliff explains, elements such as thorium were preferentially excluded from crystallizing minerals, forming pockets of KREEP-rich magma sandwiched between the crust and mantle.

A concentration of heat-producing elements under the Procellarum KREEP Terrane may be partly responsible for the intensive mare volcanism there. The maria, Jolliff explains, were formed when the hot radioactive elements melted minerals deep in the Moon’s mantle, forming basaltic lava which erupted through fissures onto the Moon’s surface. Well over half the Procellarum KREEP Terrane was resurfaced by volcanism.

Although most of the volcanism was of the basaltic variety, resulting in the large, dark patches on the Moon visible to the unaided eye from Earth, a much rarer form of volcanism, one that produced lavas rich in silica, also occurred in the PKT. These volcanic deposits are known as “red spots” because of their spectral characteristics, and recent results from the LRO spacecraft confirmed their silica-rich compositions. The red spots include some with distinctive dome shapes, some quite large, and all within the boundaries of the PKT.

A new volcanic province

Ever since the Lunar Prospector mission first revealed the thorium-rich bull’s-eye isolated on the far side of the Moon and distant from the Procellarum KREEP Terrane, Jolliff’s group has been curious as to what it was. “When the Lunar Reconnaissance Orbiter was launched in 2009, we were finally able to image it at high resolution,” he says.

At the center of the thorium bull’s-eye is a small volcanic complex, 25 to 35 kilometers across, depending on the direction, nestled between the Compton and Belkovich craters, which are 162 and 214 kilometers across, respectively. Significantly, the Compton-Belkovich Thorium Anomaly lies about 900 kilometers from the northeastern extent of the Procellarum KREEP Terrane.

“In the initial LRO images, taken with the orbiter’s Narrow-Angle Cameras (NACs) during the commissioning phase of the mission, we could see lumpy terrain and collapse features that might be volcanic,” Jolliff says.

But impacts that blast material out of craters and onto the surrounding surface can also produce lumpy or mountainous deposits. “To be sure we were seeing volcanic features, we looked more closely, using images from the NACs taken during the mapping phase once the orbiter had reached its 50-kilometer circular orbit. The NACs have telescopic optics and produce images with a 50-centimeter-per-pixel resolution when in a 50-kilometer-altitude orbit.

“We mapped the same area more than once with the NACs,” Jolliff says. “We went over looking straight down at the feature we were studying, and then we tilted or ‘slewed’ the whole spacecraft on the next orbital pass so that we could image the same feature at a different angle. From those two views we built a three-dimensional model of the terrain — a digital terrain model, or DTM — that allows us to rotate the terrain in the computer.” (For more on the orbital images, see the slideshow to the right.)

Among the diagnostic features revealed by these perspective views are a mountain whose features are commonly obscured by shadow, but when viewed with the terrain model, can be seen to have a depression at the summit, and what appears to be an area of the rim where a breach occurred together with subsequent collapse and mass wasting (downslope movement of rock or regolith).

The scientists bolstered the case for volcanism by taking cross sections through the terrain and measuring slopes along these cross sections. This showed, for example, that one of the domes has a summit plateau with a broad central depression, both characteristics typical of a volcano.

“It’s unusual for a geologic formation to have a flat top or a depression at the top unless it’s volcanic,” Jolliff says. “What happens is that the magma subsides inside after the eruption, leaving a depression.”

The steepness of the volcanic features provided clues to the composition of the lava that formed them. Whereas the basaltic shield volcanoes elsewhere on the Moon typically have slopes of 7 degrees or less, the Compton-Belkovich volcanoes have slopes that reach 20 to 25 degrees, suggesting they were formed by a more viscous lava.

Another piece of the puzzle came from one of LRO’s other instruments, a thermal radiometer called Diviner. (This instrument records radiation in the infrared part of the spectrum, including bands sensitive to mineralogy as well as to temperature.) Working with Ben Greenhagen, PhD, a former graduate student at Washington University in St. Louis and now the deputy principal investigator of the Diviner instrument, the team was able to tell there was a concentration of silica-rich rock, such as granite or rhyolite, at the Compton-Belkovich volcanic feature.

“That’s very unusual,” Jolliff says. “There are only about a half dozen other features on the Moon that are thought to be silica-rich, because the Moon, unlike the Earth, does not reprocess rock materials in a way that concentrates silica.”

How did the Compton-Belkovich volcanic feature form?Jolliff and his team can’t yet be sure and are reluctant to speculate, but they suspect the newly discovered volcanic province might be much younger than most of the volcanic features in the Procellarum KREEP Terrane.

“Although we know from direct analysis of lunar rock samples that most of mare volcanism occurred 3 to 4 billion years ago, we can see from orbit some mare basalt flows that might have occurred as recently as 1 billion years ago,” Jolliff says.

“We don’t have a way to get an absolute date on the Compton-Belkovich volcanic feature because we don’t have rocks in hand,” Jolliff says, “but since there are relatively few craters, the surface actually looks pretty fresh. And we see small-scale features that haven’t been completely beaten up and obliterated by the impact process.

“If this volcanic province formed very late in the game, it couldn’t have been due to radioactive decay because those heat sources diminish with time and it gets harder and harder to get lavas to the surface.

“But,” he says, “the Moon may still have a molten outer core. The GRAIL mission that will launch later this year might confirm this idea. But if the outer core is molten, it might generate pulses of heat. After all, on Earth we have hot spots like the Hawaiian volcanic chain that are associated with deep plumes of heat.

“A pulse of heat from deep in the mantle might melt a pocket of KREEP-rich rock at the base of the crust left by the original crystallization of the magma ocean,” Jolliff says.

“The melt might have risen from the base of the crust to near the surface, inflating the surface in a low dome when it ponded there.

“As this lava began to crystallize,” Jolliff says, “it would have differentiated to produce a more silicic melt that was enriched in thorium. The effusive eruption of this material could have produced the elevated features to the west and east sides of the Compton-Belkovich feature and broad, low, flow features. Late eruptions of the most silicic lava would have formed domes with steep flanks. Some of the very latest eruptions might have been small bodies of very silica-rich magma that just barely breached the surface, forming small ‘bulges.’

“It might have been like the Novarupta dome in Katmai National Park in Alaska. A very viscous lava bulges up like a balloon coming up from below. It inflates, and the surface may split and crack, and then it just solidifies in place,” he says.

“As these volcanic features pushed upward, other parts of the surface nearby may have collapsed, forming an irregularly shaped caldera in the center of the feature,” Jolliff says.

“At least that’s currently my favorite hypothesis for what happened,“ he says smiling. “What we really need to test this and other new ideas about the Moon is sustained human exploration of our nearest and geologically very interesting neighbor in space.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *