Powrót do Mgławicy Kil

Powrót do Mgławicy Kil
Powrót do Mgławicy KilOriginal Press Release
Choć obraz obok bardziej przypomina elegancki, abstrakcyjny obraz będący dziełem utalentowanego artysty, to w rzeczywistości jest to zdjęcie niewielkiego fragmentu Mgławicy Kil wykonane przez teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope.

Mgławica Kil jest przede wszystkim zbudowana z wodoru, jednak są w niej również obecne inne pierwiastki takie jak tlen i siarka. Stanowi to wskazówkę, że mgławica przynajmniej w części powstała z pozostałości po wcześniejszych generacjach gwiazd, we wnętrzu których powstała większość pierwiastków cięższych od helu.

Widoczne na zdjęciu najjaśniejsze gwiazdy nie leżą w obrębie mgławicy lecz między nią a teleskopem Hubble.

Prezentowane kompozytowe zdjęcie zostało złożone z zdjęć wykonanych w kanale szerokiego pola (Wide Field Channel) zaawansowanej kamery przeglądowej (ACS – Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble. Połączono na nim ekspozycje wykonane przez filtry – pomarańczowo-żółty (F606W, na zdjęciu barwa czerwona) oraz niebieski (F450W, niebieska). Przedstawione pole ma wymiary 2,4 x 1,3 minuty łuku.

Źródła:

Return to the Carina Nebula

Looking like an elegant abstract art piece painted by talented hands, this picture is actually a NASA/ESA Hubble Space Telescope image of a small section of the Carina Nebula. Part of this huge nebula was documented in the well-known Mystic Mountain picture (heic1007a) and this picture takes an even closer look at another piece of this bizarre astronomical landscape (heic0707a).

The Carina Nebula itself is a star-forming region about 7500 light-years from Earth in the southern constellation of Carina (The Keel: part of Jason’s ship the Argo). Infant stars blaze with a ferocity so severe that the radiation emitted carves away at the surrounding gas, sculpting it into strange structures. The dust clumps towards the upper right of the image, looking like ink dropped into milk, were formed in this way. It has been suggested that they are cocoons for newly forming stars.

The Carina Nebula is mostly made from hydrogen, but there are other elements present, such as oxygen and sulphur. This provides evidence that the nebula is at least partly formed from the remnants of earlier generations of stars where most elements heavier than helium were synthesised.

The brightest stars in the image are not actually part of the Carina Nebula. They are much closer to us, essentially being the foreground to the Carina Nebula’s background.

This picture was created from images taken with Hubble’s Wide Field Planetary Camera 2. Images through a blue filter (F450W) were coloured blue and images through a yellow/orange filter (F606W) were coloured red. The field of view is 2.4 by 1.3 arcminutes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *