Niebiańskie sztuczne ognie

Niebiańskie sztuczne ognie
Niebiańskie sztuczne ognieOriginal Press Release
Zdjęcie mgławicy NGC 3582 wykonane przez kamerę Wide Field Imager (WFI) zainstalowaną na 2,2 metrowym teleskopie MPG/ESO w obserwatorium La Silla w Chile, ukazuje gigantyczne pętle gazu przypominające słoneczne protuberancje.

Niektóre z gwiazd powstających w regionach takich jak NGC 3582 są znacznie masywniejsze od Słońca. Te monstrualnie wielkie gwiazdy emitują ogromne ilości energii a ich krótkie życie kończy się w wybuchach supernowych. Materia wyrzucana w trakcie tych dramatycznych eksplozji rzeźbi w otaczającym gazie i pyle ogromne bąble. To one najprawdopodobniej utworzyły widoczne na zdjęciu pętle.

Zdjęcie obok wykonano przez wiele różnych filtrów – dane kamery WFI wykonane przez filtr czerwony ukazano w barwach zielonej i czerwonej, dane zebrane przez filtr izolujący charakterystyczną poświatę zjonizowanego wodoru również ukazano jako czerwień. Dodatkowo zdjęcie uzupełniono w kanale niebieskim o dane zebrane w ramach cyfrowego przeglądu nieba (Digitized Sky Survey 2). Zdjęcie zostało stworzone przez ESO z danych obserwacyjnych wybranych przez Joe DePasquale w ramach konkursu ESO’s Hidden Treasures 2010.

Źródła:

Celestial Fireworks from Dying Stars

This image of the nebula NGC 3582, which was captured by the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile, shows giant loops of gas bearing a striking resemblance to solar prominences. These loops are thought to have been ejected by dying stars, but new stars are also being born within this stellar nursery. These energetic youngsters emit intense ultraviolet radiation that makes the gas in the nebula glow, producing the fiery display shown here.

NGC 3582 is part of a large star-forming region in the Milky Way, called RCW 57. It lies close to the central plane of the Milky Way in the southern constellation of Carina (The Keel of Jason’s ship, the Argo). John Herschel first saw this complex region of glowing gas and dark dust clouds in 1834, during his stay in South Africa.

Some of the stars forming in regions like NGC 3582 are much heavier than the Sun. These monster stars emit energy at prodigious rates and have very short lives that end in explosions as supernovae. The material ejected from these dramatic events creates bubbles in the surrounding gas and dust. This is the probable cause of the loops visible in this picture.

This image was taken through multiple filters. From the Wide Field Imager, data taken through a red filter are shown in green and red, and data taken through a filter that isolates the red glow characteristic of hydrogen are also shown in red. Additional infrared data from the Digitized Sky Survey are shown in blue.

The image was processed by ESO using the observational data identified by Joe DePasquale, from the United States [1], who participated in ESO’s Hidden Treasures 2010 astrophotography competition [2]. The competition was organised by ESO in October–November 2010, for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky using astronomical data obtained using professional telescopes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *