Sonda MESSENGER weszła na orbitę wokół Merkurego

Sonda MESSENGER weszła na orbitę wokół Merkurego
Sonda MESSENGER weszła na orbitę wokół MerkuregoOriginal Press Release
18 marca, o gozinie 1:10 UTC inżynierowie w Centrum Misji Messenger w Laboratorium Fizyki Stosowanej (APL) Uniwersytetu Johnsa Hokinsa otrzymali oczekiwane sygnały radiometryczne potwierdzające zakończenie pracy silników i wejście sondy MESSENGER na orbitę wokół Merkurego.

Wejście na orbitę Merkurego było jak dotąd najważniejszym osiągnięciem misje od czasu jej rozpoczęcia ponad sześć i pół roku temu.  Osiągnięcie to jest owocem wysiłku zespołów nawigacji, sterownia i kontroli oraz nadzoru, które kierowały sondą w czasie mającej 7,9 miliardów kilometrów długości podróży

Peter Bedini, APL

Główne silniki sondy włączyły się na około 15 minut o godzinie 0:45 UTC spowalniając sondę o 962 metry/sekundę i umieszczając ją na planowej ekscentrycznej orbicie wokół Merkurego. Spotkanie miało miejsce w odległości 155 milionów kilometrów od Ziemi. W nadchodzących tygodniach inżynierowie APL będą skoncentrowania na upewnieniu się, że wszystkie układy sondy funkcjonują poprawnie w wysokiej temperaturze otaczającej Merkurego. 23 marca planowane jest włączenie i sprawdzenie instrumentów, a 4 kwietnia planowany jest początek misji naukowej sondy.

„Pomimo bliskości od dziesięcioleci Merkury pozostawał obiektem stosunkowo mało zbadanym „- dodaje Sean Solomon, kierujący misją naukową Messengera. -” Po raz pierwszy w historii na orbicie planety leżącej najbliżej Słońca znalazło się obserwatorium naukowe. Mamy nadzieję odkryć tajemnice Merkurego, co pozwoli nam lepiej zrozumieć procesy powstawania i ewolucji planet typu ziemskiego.”

Źródła:

MESSENGER Begins Historic Orbit around Mercury

At 9:10 p.m. EDT, engineers in the MESSENGER Mission Operations Center at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory (APL) in Laurel, Md., received the anticipated radiometric signals confirming nominal burn shutdown and successful insertion of the MESSENGER probe into orbit around the planet Mercury.

The spacecraft rotated back to the Earth by 9:45 p.m. EDT, and started transmitting data. Upon review of these data, the engineering and operations teams confirmed that the burn executed nominally with all subsystems reporting a clean burn and no logged errors.

MESSENGER’s main thruster fired for approximately 15 minutes at 8:45 p.m., slowing the spacecraft by 1,929 miles per hour (862 meters per second) and easing it into the planned eccentric orbit about Mercury. The rendezvous took place about 96 million miles (155 million kilometers) from Earth.

“Achieving Mercury orbit was by far the biggest milestone since MESSENGER was launched more than six and a half years ago,” says MESSENGER Project Manager Peter Bedini, of APL. “This accomplishment is the fruit of a tremendous amount of labor on the part of the navigation, guidance-and-control, and mission operations teams, who shepherded the spacecraft through its 4.9-billion-mile [7.9-billion-kilometer] journey.”

For the next several weeks, APL engineers will be focused on ensuring that MESSENGER’s systems are all working well in Mercury’s harsh thermal environment. Starting on March 23, the instruments will be turned on and checked out, and on April 4 the primary science phase of the mission will begin.

“Despite its proximity to Earth, the planet Mercury has for decades been comparatively unexplored,” adds MESSENGER Principal Investigator Sean Solomon, of the Carnegie Institution of Washington. “For the first time in history, a scientific observatory is in orbit about our solar system’s innermost planet. Mercury’s secrets, and the implications they hold for the formation and evolution of Earth-like planets, are about to be revealed.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *