Teleskop Hubble odnajduje protogwiazdy w mgławicy Messier 42

Teleskop Hubble odnajduje protogwiazdy w mgławicy Messier 42
Teleskop Hubble odnajduje protogwiazdy w mgławicy Messier 42Original Press Release
Szybkie pytanie: kto potrafi wskazać mgławicę De Mairana ? Większość nawet początkujących obserwatorów zna tę mgławicę i ją obserwowało – to M43 – mniejsza z dwóch, jakie składają się na Wielką Mgławicę Oriona (jej główna, jaśniejsza, część to M42).

Obłok molekularny Oriona leży w odległości około 1400 lat świetlnych co czyni zeń najbliższy masywny obszar produkcji gwiazd. Dlatego teleskopy, w tym teleskop Hubble od lat szczegółowo badają ten niezwykły region, monitorując jak wiatry młodych rzeźbią obłoki gazu, badając młode gwiazdy i ich otoczenie i odkrywają wiele rzadkich obiektów, w tym brązowe karły.

Na pokazanym zdjęciu widać jasne, młode gwiazdy w stosunkowo słabo zbadanej części mgławicy, jak również niezwykłe struktury otaczające jeszcze młodsze gwiazdy wciaż otoczone przez kokony pyłu.

Kompozytowy obraz został złożony z ekspozycji wykonanych za pomocą kamery Wide Field Planetary Camera 2 teleskopu Hubble. Wykorzystano ekspozycje przez dwa filtry – F555W (żółty, na zdjęciu barwa niebieska, czas ekspozycji – 1000 sekund) i F814W (bliska podczerwień, czerwony, 1000 sek.). Przedstawione pole ma około 3,3 minuty łuku.

Źródła:

Orion’s Lesser-known Nebula Takes Centre Stage

The NASA/ESA Hubble Space Telescope has taken a close-up view of an outer part of the Orion Nebula’s little brother, Messier 43. This nebula, which is sometimes referred to as De Mairan’s Nebula after its discoverer, is separated from the famous Orion Nebula (Messier 42) by only a dark lane of dust. Both nebulae are part of the massive stellar nursery called the Orion molecular cloud complex, which includes several other nebulae, such as the Horsehead Nebula (Barnard 33) and the Flame Nebula (NGC 2024).

The Orion molecular cloud complex is about 1400 light-years away, making it one of the closest massive star formation regions to Earth. Hubble has therefore studied this extraordinary region extensively over the past two decades, monitoring how stellar winds sculpt the clouds of gas, studying young stars and their surroundings and discovering many elusive objects, such as brown dwarf stars.

This view shows several of the brilliant hot young stars in this less-studied region and it also reveals many of the curious features around even younger stars that are still cocooned by dust.

This picture was created from images taken using the Wide Field Channel of Hubble’s Advanced Camera for Surveys. Images through yellow (F555W, coloured blue) and near-infrared (F814W, coloured red) filters were combined. The exposure times were 1000 s per filter and the field of view is about 3.3 arcminutes across

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *