Tajemnica młodości gromady kulistej Palomar 1

Tajemnica młodości gromady kulistej Palomar 1
Tajemnica młodości gromady kulistej Palomar 1Original Press Release
Teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope sfotografował niezwykłą gromadę kulistą Palomar 1, której młodzieńcze piękno stanowi dla astronomów zagadkę.

Gromady kuliste to ciasne skupiska gwiazd powiązanych grawitacyjnie istniejące na peryferiach Drogi Mlecznej w jej halo. Należą do najstarszych obiektów w Galaktyce, zawierając bardzo stare gwiazdy i żadnego gazu. Oznacza to, że nie ma w nich materiału do tworzenie nowych gwiazd, które mogłyby odmłodzić gromadę.

Mając około 6,3 – 8 miliardów lat Palomar 1 jest młodzikiem w tym towarzystwie – ma nieco więcej niż połowę wieku większości pozostałych znanych gromad kulistych, które w większości powstały w czasach burzliwej młodości Galaktyki. Naukowcy sądzą, że takie młode gromady powstały w inny – spokojniejszy – sposób. Być może obłok molekularny dryfował w halo Galaktyki, aż jakiś proces zainicjował w nim produkcję gwiazd. Być może też Droga Mleczna ukradła tę grupę gwiazd innej galaktyce – lub dryfował on swobodnie we Wszechświecie, aż został grawitacyjne i przyciągnięty do naszej Galaktyki. A może jego początki były gwałtowne będąc jedyną pozostałością po wchłoniętej przez Drogę Mleczną karłowej galaktyce?

Zdjęcie zostało wykonane przez kanał szerokiego pola kamery ACS teleskopu Hubble. Składają się na ekspozycje przez filtry: pomarańczowy (F606W, któremu nadano barwę niebieską) oraz bliskiej podczerwieni (F814W, czerwona). Czas ekspozycji wyniósł 1965 sekund dla każdego filtra. Ukazany obszar ma przekątną 3 sekund łuku.

Źródła:

The Secret of Stellar Youth

The NASA/ESA Hubble Space Telescope has captured a clear view of the unusual globular cluster Palomar 1, whose youthful beauty is a puzzle for astronomers. This faint and sparse object is very different from the more familiar brilliant and very rich globular clusters and had to wait until 1954 for its discovery by George Abell on photographs from the Palomar Schmidt telescope.

Globular clusters are tightly bound conglomerations of stars, which are found in the outer reaches of the Milky Way, in its so-called halo. They are amongst the oldest objects in a galaxy, containing very old stars and no gas, which means there is no possibility of newborn stars introducing some fresh blood into the cluster.

However, at 6.3 to 8 billion years old, Palomar 1 is a youngster in globular cluster terms — little more than half the age of most the other globulars in our Milky Way, which formed during our galaxy’s violent early history. However, astronomers suspect that globular youngsters, such as Palomar 1, formed in a more sedate manner. Possibly a gas cloud meandered around in the Milky Way’s halo until a trigger kick-started star formation. Another possibility is that the Milky Way captured the stellar group; perhaps it was adrift in the Universe before it was gravitationally attracted to our galaxy, or maybe it had a violent beginning after all and is the remnant of a dwarf galaxy that was devoured by the Milky Way.

Behind the sparsely populated Palomar 1 several background galaxies are seen and a few nearby bright foreground Milky Way stars are also visible. Together with Palomar 1 these objects make up an attractive “family portrait”.

This picture was created from images taken with the Wide Field Channel of the Advanced Camera for Surveys. Images through orange (F606W, coloured blue) and near-infrared (F814W, coloured red) filters were combined. The exposure times were 1965 s per filter and the field of view is 3.0 arcminutes across.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *