Mars Express fotografuje niezwykły krater na Arabia Terra

Mars Express fotografuje niezwykły krater na Arabia Terra
Mars Express fotografuje niezwykły krater na Arabia TerraOriginal Press Release
Kratery stanowią jeden z najbardziej podstawowych geologicznych elementów badań innych planet od narodzin tej gałęzi nauki.

Kratery powstają w wyniku uderzeń asteroid, komet i meteorytów. Otoczenie sfotografowanego przez Mars Express krateru zostało okryte skruszoną skałą wyrzuconą w czasie uderzenia, które wyżłobiło krater. Materiał ten utworzył wokół krateru platformę przypominającą piedestał – piedestały takie często widuje się obok kraterów, miewają one strome zbocza, i często złożone są z lotnej materii takiej jak woda i lód.

Arabia Terra jest częścią marsjańskich wyżyn rozciągających się na wschód i zachód na szerokość 4 500 kilometrów na północnej półkuli. Nazwa tego regionu pochodzi z map narysowanych w XIX wieku przez Giovanni Schiaparelliego. Na obszarze tym znajduje się wiele wzgórz o stromych zboczach, dolin i starych kraterów, które uległy wielokrotnym przeobrażeniom pod wpływem wypływów lawy oraz intensywnej erozji na przestrzeni milionów lat. Wschodnie rejony wznoszą się ponad 4 km powyżej leżących na północny zachód obszarów. W kierunku północnym Arabia Terra opada i przechodzi w niziny.

Dużemu kraterowi w górnej części zdjęcia towarzyszy piedestał sięgający prawie do jego krawędzi. Wzgórza i góry stołowe na dnie dużego krateru wykazują warstwowe osady, które mogły powstać w wyniku oddziaływania procesów wulkanicznych lub oddziaływania i osadzania materiału przez wodę i wiatr.

Na prawo od krateru uwarstwione osady pokrywają gładką powierzchnią płaskowyż. Naukowcy sądzą że powstały pod koniec ery Noachijskiej lub na początku ery Hesperyjskiej około 4 miliardów lat temu. Zostały następnie silnie zmienione w wyniku erozji powietrznej i częściowo także wodnej tworząc różnorodne krajobrazy widoczne tam obecnie.

Zdjęcie wykonane za pomocą wysokiej rozdzielczości kamery stereoskopowej HRSC obejmuje obszar 159 x 87 km.

Źródła:

Mars Express puts craters on a pedestal

ESA’s Mars Express has returned new views of pedestal craters in the Red Planet’s eastern Arabia Terra. 

Craters are perhaps the quintessential planetary geological feature. So much so that early planetary geologists expended a lot of effort to understand them. You could say they put craters on a pedestal. This latest image of Mars shows how the Red Planet does it in reality. 

Craters are the result of impacts by asteroids, comets and meteorites. In a pedestal crater, the surrounding terrain is covered by pulverised rock thrown out of the crater. This material creates a platform or pedestal around the crater often with steep cliffs, and is usually rich in volatile materials such as water and ice.

Arabia Terra is part of the highlands of Mars, stretching east to west across 4500 km in the northern hemisphere, and named for a feature drawn on Giovanni Schiaparelli’s 19th-century map of Mars.

The whole area is characterised by steep-sided hills, valleys and ancient impact craters that have been extensively resurfaced by old lava flows and modified by profound erosion over millions of years. The eastern areas rise up to 4 km above the low-lying north-western parts. To the north, Arabia Terra drops and blends into the northern lowlands.

Pedestal craters are visible in this new view of a 159 km by 87 km region of eastern Arabia Terra, taken by the High Resolution Stereo Camera on ESA’s Mars Express orbiter.

The large crater to the top centre has a pedestal that looks like a skirt, rising almost up to the crater rim. Mounds and table mountains on the floors of the larger craters show layered deposits that could be the result of volcanic processes, or that may have been deposited by wind or water.

In the north (right), layered deposits appear as smooth plains covering the highlands. These were thought to have formed during the Late Noachian and Early Hesperian eras, about 4 billion years ago.

Later, the deposits experienced heavy erosion by wind and partially by water, leading to the variety of landscapes seen in this region today.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *