Fotogeniczna galaktyka spiralna (S) na zdjęciu Europejskiego Obserwatorium Południowego

Fotogeniczna galaktyka spiralna (S) na zdjęciu Europejskiego Obserwatorium Południowego
Fotogeniczna galaktyka spiralna (S) na zdjęciu Europejskiego Obserwatorium PołudniowegoOriginal Press Release
Jasna galaktyka spiralna NGC 3621 , sfotografowana za pomocą kamery Wide Field Imager zainstalowanej na 2,2 metrowym teleskopie MPG/ESO w obserwatorium La Silla w Chile – zdaje się być doskonałym przykładem klasycznej spirali.

NGC 3621 to galaktyka spiralna oddalona o około 22 miliony lat świetlnych leżąca w konstelacji Hydry – jest obiektem stosunkowo jasnym i dostępnym do obserwacji nawet przez średnich rozmiarów teleskopy amatorskie. Prezentowane zdjęcie zostało złożone z danych wybranych z archiwum ESO przez Joe DePasquale w ramach konkursu Hidden Treasures zajumjąc piąte miejsce.

Galaktyka ta ma kształt płaskiego naleśnika co wskazuje, że jak do tej pory nie zderzyła się z żadną inną galaktyką, co zaburzyłoby płaski dysk gwiazd tworząc w jego centrum zgrubienie.  Większość astronomów sądzi, że galaktyki rosną w wyniku łączenia się mniejszych galaktyk – teoria ta nosi miano hierarchicznego wzrostu galaktyk. Wraz z upływem czasu powinno to prowadzić do powstawania coraz większych zgrubień w centralnej części galaktyk spiralnych. Nowe badania wskazują jednak, że pozbawione zgrubienia galaktyki z czystym dyskiem, takie jak NGC 3621 są stosunkowo powszechne.

Dodatkowo galaktyka ta jest tak interesującym dla astronomów obiektem, bowiem leży na tyle blisko, że możliwe jest badanie w jej wnętrzu wielu obiektów astronomicznych (i stojących za nimi procesów), takich jak gwiezdne żłobki, obłoki pyłu oraz zmienne gwiazdy – Cefeidy, które astronomowie wykorzystują do określania odległości we Wszechświecie. Pod koniec lat 90. XX wieku NGC 3621 została wybrana jako jedna z 18 galaktyk w ramach kluczowego projektu teleskopu kosmicznego Hubble, w ramach którego prowadzono obserwacje Cefeid po to, by określić z  wyższą niż kiedykolwiek dokładnością tempo ekspansji Wszechświata. W samej NGC 3621 obserwowano 69 Cefeid.

Zdjęcie jest kompozytem ekspozycji wykonanych przez pięć różnych filtrów – filtr niebieski, żółto-zielony i czerwony, oraz O-II i H-alfa – pozwalających na dodatkowe podkreślenie obszarów powstawania gwiazd.

Źródła:

A Picture-perfect Pure-disc Galaxy

The bright galaxy NGC 3621, captured here using the Wide Field Imager on the 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile, appears to be a fine example of a classical spiral. But it is in fact rather unusual: it does not have a central bulge and is therefore described as a pure-disc galaxy.

NGC 3621 is a spiral galaxy about 22 million light-years away in the constellation of Hydra (The Sea Snake). It is comparatively bright and can be seen well in moderate-sized telescopes. This picture was taken using the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile. The data were selected from the ESO archive by Joe DePasquale as part of the Hidden Treasures competition [1]. Joe’s picture of NGC 3621 was ranked fifth in the competition.

This galaxy has a flat pancake shape, indicating that it hasn’t yet come face to face with another galaxy as such a galactic collision would have disturbed the thin disc of stars, creating a small bulge in its centre. Most astronomers think that galaxies grow by merging with other galaxies, in a process called hierarchical galaxy formation. Over time, this should create large bulges in the centres of spirals. Recent research, however, has suggested that bulgeless, or pure-disc, spiral galaxies like NGC 3621 are actually fairly common.

This galaxy is of further interest to astronomers because its relative proximity allows them to study a wide range of astronomical objects within it, including stellar nurseries, dust clouds, and pulsating stars called Cepheid variables, which astronomers use as distance markers in the Universe [2]. In the late 1990s, NGC 3621 was one of 18 galaxies selected for a Key Project of the Hubble Space Telescope: to observe Cepheid variables and measure the rate of expansion of the Universe to a higher accuracy than had been possible before. In the successful project, 69 Cepheid variables were observed in this galaxy alone.

Multiple monochrome images taken through four different colour filters were combined to make this picture. Images taken through a blue filter have been coloured blue in the final picture, images through a yellow-green filter are shown as green and images through a red filter as dark orange. In addition images taken through a filter that isolates the glow of hydrogen gas have been coloured red. The total exposure times per filter were 30, 40, 40 and 40 minutes respectively.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *