Trzy razy więcej gwiazd

Trzy razy więcej gwiazd
Trzy razy więcej gwiazdOriginal Press Release
Astronomowie odkryli, że małe, ciemne gwiazdy znane jako czerwone karły są znacznie powszechniejsze niż dotąd sądzono – tak znacznie, że bardzo możliwe, iż całkowita liczba gwiazd we Wszechświecie byłą dotąd trzykrotnie zaniżana.

Zazwyczaj zakładamy, że inne galaktyki są podobne do naszej. Tym bardziej zatem nasze odkrycie może istotnie zmienić nasze pojmowanie powstawania i ewolucji galaktyk

Charlie Conroy

Ponieważ czerwone karły są stosunkowo małe i ciemne w porównaniu do gwiazd takich jak Słońce astronomowie nie byli w stanie wykryć ich w innych niż nasza galaktykach i jej najbliższe sąsiadki. Z tego powodu nie wiedziano jaką stanowią one część gwiazdowej populacji Wszechświata. Teraz, dzięki potężnym instrumentom w Obserwatorium W.M.Kecka na Hawajach astronomowie wykryli słabe sygnały czerwonych karłów w ośmiu masywnych, stosunkowo bliskich, eliptycznych galaktykach oddalonych od nas od 50 milionów do 300 milionów lat świetlnych. Naukowcy odkryli, że czerwone karły, które mają 1/5 do 1/10 masy Słońca, są znacznie pospolitsze niż sądzono.

„Te ważne badanie, które wykorzystują informację na czerwonym końcu widma widzialnego, były możliwe dzięki postępowi w technologii detektorów zastosowanych na teleskopach Keck „- mówi Taft Armandroff, dyrektor Obserwatorium Keck.

„Nikt nie widział ile tam jest tych gwiazd „- mówi kierujący badaniami Pieter van Dokkum z Uniwersytetu Yale. -” Rozmaite modele teoretyczne przewidywały dużą rozpiętość powszechności tej populacji gwiazd, a nasze badania rozwiązują tę zagadkę.”

Zespół odkrył że w w galaktykach eliptycznych jest dwadzieścia razy więcej czerwonych karłów niż w Drodze Mlecznej. „Zazwyczaj zakładamy, że inne galaktyki są podobne do naszej „- mówi Charlie Conroy z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian. -” Tym bardziej zatem nasze odkrycie może istotnie zmienić nasze pojmowanie powstawania i ewolucji galaktyk.” Może ono bowiem oznaczać, że galaktyki zawierają znacznie mniej ciemnej materii – tajemniczej substancji, której nie można obserwować wizualnie, a na jej obecność wskazują efekty grawitacyjne. Zamiast niej to masa liczniejszych niż dotąd uważano czerwonych karłów może powodować obserwowane efekty.

Poza zwiększeniem całkowitej liczby gwiazd, odkrycie również zwiększa liczbę planet we Wszechświecie, a to z kolei zapewne zwiększa liczbę miejsce, w których mogło powstać życie. Właśnie taką planetę, znajdującą się dokładnie w centrum gwiazdowej ekosfery odnaleźli niedawno naukowcy wokół czerwonego karła Gliese 581.

„Być może istnieją tryliony egzo-Ziem krążących wokół takich gwiazd „- mówi Dokkum dodając, że odkryte czerwone karły mają w większości ponad 10 miliardów lat, a zatem istnieją wystarczająco długo by na planetach, które je okrążają mogły wyewoluować złożone formy żywe. -” To jeden z powodów, dla których naukowcy tak interesują się tym rodzajem gwiazd.”

Źródła:

Discovery Triples Total Number of Stars in Universe

Astronomers have discovered that small, dim stars known as red dwarfs are much more prolific than previously thought—so much so that the total number of stars in the universe is likely three times bigger than realized.

Because red dwarfs are relatively small and dim compared to stars like our Sun, astronomers hadn’t been able to detect them in galaxies other than our own Milky Way and its nearest neighbors before now. As such, they did not know how much of the total stellar population of the universe is made up of red dwarfs.

Now astronomers have used powerful instruments on the W. M. Keck Observatory in Hawaii to detect the faint signature of red dwarfs in eight massive, relatively nearby galaxies called elliptical galaxies, which are located between about 50 million and 300 million light years away. They discovered that the red dwarfs, which are only between 10 and 20 percent as massive as the Sun, were much more bountiful than expected.

“This important study, which uses information at the red end of the optical spectrum, was aided by advances in detector technology that have been implemented at Keck,” said Keck Observatory Director Taft Armandroff.

“No one knew how many of these stars there were,” said Pieter van Dokkum, a Yale University astronomer who led the research, which is described in Nature’s Dec.1 Advanced Online Publication. “Different theoretical models predicted a wide range of possibilities, so this answers a longstanding question about just how abundant these stars are.”

The team discovered that there are about 20 times more red dwarfs in elliptical galaxies than in the Milky Way, said Charlie Conroy of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, who was also involved in the research.

“We usually assume other galaxies look like our own. But this suggests other conditions are possible in other galaxies,” Conroy said. “So this discovery could have a major impact on our understanding of galaxy formation and evolution.”

For instance, Conroy said, galaxies might contain less dark matter—a mysterious substance that has mass but cannot be directly observed—than previous measurements of their masses might have indicated. Instead, the abundant red dwarfs could contribute more mass than realized.

In addition to boosting the total number of stars in the universe, the discovery also increases the number of planets orbiting those stars, which in turn elevates the number of planets that might harbor life, van Dokkum said. In fact, a recently discovered exoplanet that astronomers believe could potentially support life orbits a red dwarf star, called Gliese 581.

“There are possibly trillions of Earths orbiting these stars,” van Dokkum said, adding that the red dwarfs they discovered, which are typically more than 10 billion years old, have been around long enough for complex life to evolve. “It’s one reason why people are interested in this type of star.”

The W. M. Keck Observatory operates two 10-meter optical/infrared telescopes on the summit of Mauna Kea. The twin telescopes feature a suite of advanced instrumentation including imagers, multi-object spectrographs, high-resolution spectrographs, integral-field spectroscopy and a world-leading laser guide star adaptive optics system. The Observatory is a private 501(c) 3 organization and a scientific partnership of the California Institute of Technology, the University of California and NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *