Alternatywny model powstania marsjańskich oceanów

Alternatywny model powstania marsjańskich oceanów
Alternatywny model powstania marsjańskich oceanówOriginal Press Release
J.

Wypływy wód podziemnych w obrębie marsjańskich basenów mogły być częste i prowadziły do powstania zbiorników błotnych, jezior i oceanów

J. Alexis Palmero Rodriguez

Wskazując dowody odkryte na północnych równinach na południe od Gemini Scopuli w Planum Boreum Rodriguez, w artykule opublikowanym na łamach magazynu Icarus, proponuje, że wody gruntowe wypłynęły poprzez rozległe i występujące na dużych obszarach pęknięcia w skałach tworzących prehistoryczne marsjańskie baseny o wielkości kontynentów. To doprowadziło do powstania systemów rzecznych, wielkoskalowej erozji w skali regionalnej, wytworzenia osadów i tworzenia zbiorników wodnych.

Model ten nie wymaga gwałtownego uwalniania wód gruntowych. Miast tego proponuje powszechne, długotrwałe wypływy wody na północnych równinach Marsa.

„Długo trwające procesy utraty wody z podziemnych warstw wodonośnych doprowadziły do zapadnięcia się dużych obszarów północnych równin, w wyniku którego uformowały się chropowate, pagórkowate powierzchnie obserwowane tam obecnie. Niektóre płaskowyże być może uniknęły tego losu zachowując warstwy osadów stanowiących zapis aktywności hydrologicznej „- mówi Rodriguez. -„Geologiczny zapis w obszarach pagórkowatych, tych, które się zapadły został pogmatwany i w większości stracony.”

„Model ten wskazuje, że wypływy wód podziemnych w obrębie marsjańskich basenów mogły być częste i prowadziły do powstania zbiorników błotnych, jezior i oceanów. W dodatku nasz model wskazuje, że mogło to mieć w dowolnym momencie historii planety „- mówi Rodriguez. -” Od powstania planety, na Marsie mogło powstać w różnych momentach czasu wiele oceanów.”

Jeżeli życie istniał na Marsie w podziemnych systemach, to żywe organizmy mogły być wynoszone na powierzchnię przez uwalnianie wody z tych głęboko położonych zbiorników. A to oznacza, że skamieniałości organizmów mogły zostać zachowane w osadach.

Źródła:

[TLC]

Emerging Underground Aquifers Formed Martian Lakes, Seas

Researchers at the Planetary Science Institute have found a new explanation for how seas and lakes may have once developed on Mars.

J. Alexis Palmero Rodriguez, research scientist at PSI, has been studying the Martian northern lowlands region, which contains extensive sedimentary deposits that resemble the abyssal plains of Earth’s ocean floors. It is also like the floors of other basins on Mars where oceans are thought to have developed.

The origin of these deposits and the formation of Martian lakes and seas are controversial. One theory is that there was a sudden release of large volumes of water and sediment from zones of apparent crustal collapse known as “chaotic terrains.” However, these zones of collapse are on the whole rare on Mars, while the plains deposits are widespread and common within large basin settings, Rodriguez said.

Citing evidence found in the planet’s northern plains south of Gemini Scopuli in Planum Boreum, Rodriguez proposes in an article published in Icarus that groundwater emerged through extensive and widespread fractures forming the floors of ancient continental-scale basins on Mars. This led to the formation of river systems, large-scale regional erosion, sedimentary deposition and water ponding.

This model does not require sudden massive groundwater discharges, he said. Instead, it advocates for groundwater discharges being widespread, long-lived and common in the northern plains of Mars.

“With the loss over time of water from the subsurface aquifer, areas of the northern plains ultimately collapsed, creating the rough hilly surfaces we see today. Some plateaus may have avoided this fate and preserved sedimentary plains containing an immense record of hydrologic activity,” he said. “The geologic record in the collapsed hilly regions would have been jumbled and largely lost.

“This model implies that groundwater discharges within basin settings on Mars may have been frequent and led to formation of mud pools, lakes and oceans. In addition, our model indicates this could have happened at any point in the planet’s history,” he said. “There could have been many oceans on Mars over time.”

If life existed in Martian underground systems, life forms could have been brought up to the surface via the discharges of these deep-seated fluids. Organisms and their fossils may therefore be preserved within some of these sedimentary strata, Rodriguez said.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *