VISTA pokazuje nowe oblicze M42

VISTA pokazuje nowe oblicze M42
VISTA pokazuje nowe oblicze M42Original Press Release
Wielka Mgławica Oriona odkrywa wiele ze swych skrywanych sekretów na nowym, dramatycznym zdjęciu wykonanym przez nowy teleskop przeglądowy ESO VISTA.

VISTA – Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy – to najnowszy teleskop w obserwatorium ESO Paranal. Jest największym na świecie teleskop przeglądowym zbudowanym do mapowania nieba w paśmie podczerwonym. Duże – mające 4,1 metra średnicy – zwierciadło, szerokie pole widzenia i niezwykle czułe sensory czynią z VISTY unikalny instrument badawczy. Przedstawione zdjęcie Oriona wspaniale ilustruje niezwykłe możliwości nowego teleskopu.

Mgławica Oriona to ogromny gwiezdny żłobek leżący w odległości około 1350 lat świetlnych od Ziemi. Choć mgławica ta jest oferuje wspaniałe widoki przez zwyczajne teleskopu to to, co można ujrzeć w paśmie widzialnym jest jedynie niewielką częścią obłoku molekularnego, z którego rodzą się gwiazdy. Większość tego co dzieje się w tym rejonie skrywa się głęboko w obłokach pyłu i aby możliwe było badanie procesów zachodzących w obłoku konieczne jest stosowanie detektorów czułych na dłuższe fale, takie, które potrafią przeniknąć przez pył. VISTA wykonała zdjęcie M42 w paśmie mniej więcej dwukrotnie dłuższym niż to, które jest w stanie zarejestrować ludzkie oko.

Podobnie jak na wielu zdjęciach mgławicy wykonanych w paśmie optycznym, nowe, szerokie ujęcie VISTA, ukazuje w centrum podobny do ptaka kształt mgławicy w centrum, otoczony niezwykle fascynującymi strukturami. W samym sercu mgławicy leżą cztery jasne gwiazdy tworzące Trapez, grupę bardzo gorących gwiazd intensywnie promieniujących w paśmie ultrafioletowym tak ogromne ilości promieniowania, że nie tylko oczyszczają swe otoczenie z gazu, ale również powodują, iż sam gaz zaczyna świecić. Co istotne obserwacje w paśmie podczerwonym pozwalają teleskopowi VISTA ujawnić wiele innych młodych gwiazd w centralnym regionie, których nie można dostrzec w paśmie widzialnym.

Spoglądając na obszar powyżej środka zdjęcia widzimy ciekawą czerwoną strukturę, całkowicie niewidoczną na zdjęciach innych niż te wykonane w podczerwieni. Zatopione we włóknach są bardzo młode, nadal rosnące gwiazdy, które widzimy wciąż otoczone przez kokony gazu, którym się pożywiają. Te młode gwiazdy wyrzucają strugi gazu z prędkościami rzędu 700 000 km/godzinę i wiele z widocznych czerwonych struktur wskazuje miejsca, w których strugi te zderzają się z otaczającym gazem powodując emisję światła z wzbudzonych atomów. Również poniżej mgławicy widać kilka słabych, czerwonych struktur wskazujących, że również tam, choć w mniejszym tempie, powstają gwiazdy. Obszary te szczególnie interesują astronomów badających narodziny i młodość gwiazd.

Źródła:

VISTA exposes high-speed antics of young stars

The Orion Nebula reveals many of its hidden secrets in a dramatic image taken by ESO’s new VISTA survey telescope. The telescope’s huge field of view can show the full splendour of the whole nebula and VISTA’s infrared vision also allows it to peer deeply into dusty regions that are normally hidden and expose the curious behaviour of the very active young stars buried there.

VISTA — the Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy — is the latest addition to ESO’s Paranal Observatory (eso0949). It is the largest survey telescope in the world and is dedicated to mapping the sky at infrared wavelengths. The large (4.1-metre) mirror, wide field of view and very sensitive detectors make VISTA a unique instrument. This dramatic new image of the Orion Nebula illustrates VISTA’s remarkable powers.

The Orion Nebula [1] is a vast stellar nursery lying about 1350 light-years from Earth. Although the nebula is spectacular when seen through an ordinary telescope, what can be seen using visible light is only a small part of a cloud of gas in which stars are forming. Most of the action is deeply embedded in dust clouds and to see what is really happening astronomers need to use telescopes with detectors sensitive to the longer wavelength radiation that can penetrate the dust. VISTA has imaged the Orion Nebula at wavelengths about twice as long as can be detected by the human eye.

As in the many visible light pictures of this object, the new wide field VISTA image shows the familiar bat-like form of the nebula in the centre of the picture as well as the fascinating surrounding area. At the very heart of this region lie the four bright stars forming the Trapezium, a group of very hot young stars pumping out fierce ultraviolet radiation that is clearing the surrounding region and making the gas glow. However, observing in the infrared allows VISTA to reveal many other young stars in this central region that cannot be seen in visible light.

Looking to the region above the centre of the picture, curious red features appear that are completely invisible except in the infrared. Many of these are very young stars that are still growing and are seen through the dusty clouds from which they form. These youthful stars eject streams of gas with typical speeds of 700 000 km/hour and many of the red features highlight the places where these gas streams collide with the surrounding gas, causing emission from excited molecules and atoms in the gas. There are also a few faint, red features below the Orion Nebula in the image, showing that stars form there too, but with much less vigour. These strange features are of great interest to astronomers studying the birth and youth of stars.

This new image shows the power of the VISTA telescope to image wide areas of sky quickly and deeply in the near-infrared part of the spectrum. The telescope is just starting to survey the sky and astronomers are anticipating a rich harvest of science from this unique ESO facility.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *