Otwarcie sezonu Phobosa

Otwarcie sezonu Phobosa
Otwarcie sezonu PhobosaOriginal Press Release
Sonda Mars Express rozpoczęła dzisiaj serię bliskich przelotów obok Phobosa – większego z księżyców Marsa.

Ponieważ Mars Express znajduje się na eliptycznej, biegunowej orbicie o maksymalnym oddaleniu od Marsa wynoszącym około 10 000 km regularnie mijamy Phobosa. To daje nam doskonałą szansę na dodatkowe badania

Olivier Witasse

Pierwsze zbliżenie miało miejsce o 5:52 UT kiedy Mars Express zbliżył się do Phobosa na odległość 991 km. Przeloty na różnych wysokościach będą trwały do 26 marca, kiedy księżyc oddali się poza zasięg sondy. Wszystkie jednak dają możliwość przeprowadzenia dodatkowych badań naukowych za pomocą sondy Mars Express, pojazdu który został zaprojektowany do badania planety poniżej a nie jej księżyców.

„Ponieważ Mars Express znajduje się na eliptycznej, biegunowej orbicie o maksymalnym oddaleniu od Marsa wynoszącym około 10 000 km regularnie mijamy Phobosa. To daje nam doskonałą szansę na dodatkowe badania „- mówi Olivier Witasse pracujący w zespole naukowym misji.

W 2009 roku zespół kierujący misją zdecydował się skorygować orbitę satelity tak by uniknąć scenariusza, w którym najbliższe przejścia sondy nad powierzchnią Marsa miałyby miejsce po stronie nocnej. Zespół kontroli lotu przedstawił kilka możliwych rozwiązań w tym jedno, które prowadziło do przejścia sondy zaledwie w odległości 50 km od Phobosa. „Bliżej nie pozwolili nam podlecieć „- dodaje Witasse.

Naukowcy wiążą duże nadzieje z bliskim przelotem ponieważ daje niepowtarzalną okazję by po raz pierwszy stworzyć dokładne mapy jego pola grawitacyjnego. Z tej odległości Mars Express powinien wyczuć różnice w sile oddziaływania grawitacyjnego Phobosa a to pozwoli naukowcom wyciągnąć wnioski na temat jego wewnętrznej budowy.

Wcześniejsze przeloty Mars Express obok księżyca pozwoliły najdokładniej jak do tej pory wyznaczyć jego masę oraz objętość. Obliczenia gęstości zaskoczyły naukowców, bowiem wynik wskazywał, iż częściowo księżyc ten powinien być pusty. Jednym z celów nowych przelotów jest weryfikacja owych wstępnych wyników.

Naukowcy zamierzają wykorzystać radar MARSIS by spróbować zajrzeć pod powierzchnię księżyca szukając wskazówek na temat jego wewnętrznej budowy. „Jeżeli dowiemy się czegoś na temat budowy Phobosa być może dowiemy się również jak powstał „- mówi Witasse.

Pochodzenie Phobosa pozostaje zagadką. Za najbardziej prawdopodobne uważa się obecnie trzy scenariusze – w pierwszym księżyc ten jest przechwyconą asteroidą. Według drugiej teorii Mars i Phobos powstały w tym samym czasie i miejscu. Trzecia proponuje, że księżyc ten powstał z materii wyrzuconej z powierzchni Marsa w wyniku zderzenia z dużym meteorytem.

Źródła:

Phobos flyby season starts again

Today Mars Express began a series of flybys of Phobos, the largest moon of Mars. The campaign will reach its crescendo on 3 March, when the spacecraft will set a new record for the closest pass to Phobos, skimming the surface at just 50 km. The data collected could help untangle the origin of this mysterious moon. 

The latest Phobos flyby campaign began today at 06:52 CET (05:52 UT), when Mars Express drew to within 991 km of Phobos’ airless surface. The flybys will continue at varying altitudes until 26 March when Phobos moves out of range. They offer prime chances for doing additional science with Mars Express, a spacecraft that was designed to study the red planet below rather than the grey moon alongside. 

“Because Mars Express is in an elliptical and polar orbit with a maximum distance from Mars of about 10 000 km, we regularly pass Phobos. This represents an excellent opportunity to perform extra science,” says Olivier Witasse, Mars Express Project Scientist.

Back in 2009, the mission team decided that the orbit of Mars Express needed to be adjusted to prevent the closest approach of the spacecraft drifting onto the planet’s nightside. The flight control team at the European Space Operations Centre in Darmstadt, Germany, presented a number of possible scenarios, including one that would take the spacecraft to just 50 km above Phobos. “That was the closest they would let us fly to Phobos,” says Witasse.

Precise gravity measurements

Heavy emphasis is being placed upon the closest flyby because it is an unprecedented opportunity to map Phobos’ gravity field. At that range, Mars Express should feel differences in the pull from Phobos depending which part of the moon is closest at the time. This will allow scientists to infer the moon’s internal structure.

Previous Mars Express flybys have already provided the most accurate mass yet for Phobos, and the High Resolution Stereo Camera (HRSC) has provided the volume. When calculating the density, this gives a surprising figure because it seems that parts of Phobos may be hollow. The science team aim to verify this preliminary conclusion.

In particular, the MARSIS radar will operate in a special sequence to try to see inside the moon, looking for structures or some clue to the internal composition. “If we know more about how Phobos is built, we might know more about how it formed,” says Witasse.

The origin of Phobos is a mystery. Three scenarios are possible. The first is that the moon is a captured asteroid. The second is that it formed in situ as Mars formed below it. The third is that Phobos formed later than Mars, out of debris flung into Martian orbit when a large meteorite struck the red planet.

All the instruments will be used during the campaign, including HRSC. Although no imaging will be possible during the first five flybys, including the closest one, because Mars Express approaches from the nightside, high-resolution pictures will be possible from 7 March onwards. One task for HRSC is to image the proposed landing sites for the Russian mission Phobos-Grunt.

“It is always busy,” says Witasse about running the science mission. “The Phobos flybys make it even more exciting.”

Real time updates of the flyby campaign can be followed at the Mars Express blog.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *