Wydmy zimą

Wydmy zimą
Wydmy zimąOriginal Press Release
Zdjęcie wykonane przez kamerę HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) na pokładzie sondy NASA Mars Reconnaissance Orbiter przedstawia wydmy na dnie krateru znajdującego się na południowej półkuli Marsa.

Zdjęcie ukazuje nowe procesy związane z porami roku oraz dokumentuje inne interesujące zjawiska. Jasne barwy zostały zinterpretowane jako szron wodny lub zestalony dwutlenek węgla. Jego większe ilości znajdują się na skierowanych na wschód zboczach wydm, które znajdują się w cieniu i są zimniejsze. Ciemne plamki na wydmach mogą być obszarami, w których szybciej niż na pozostałym obszarze, nastąpiło roztopienie szronu.

Na zdjęciu widoczne są również osuwiska i inne ciemne pasma występują na zboczach skierowanych na zachód. Ogólna morfologia wydm wskazuje, że powstały w wyniku oddziaływania zachodnich wiatrów. Na większych zbliżeniach widać pofałdowania o mniejszej skali, za których powstanie zapewne odpowiedzialne były wiatry z północy i południa.

Źródła:

Winter View of Dunes

Dunes within a crater on Mars are visible in this HiRISE image. This crater is located in the southern hemisphere where it was winter at the time this image was taken.

This observation documents new seasonal processes occurring on dunes at this latitude, as well as other interesting phenomena. The bright tones are interpreted as carbon dioxide or water frost. This is generally concentrated on the east-facing slopes of the dunes, which are in shadow and therefore cooler. Some dark spots on the dunes may be areas that have defrosted more than surrounding terrain.

Landslides and dark-toned streaks are seen on many of the west-facing dune slopes. The general dune morphology indicates formation by westerly winds. However, zooming in on the image shows smaller scale ripples that appear to have been formed by winds blowing from the south and north.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *