Zdjęcia systemu kanałów Hephaestus Fossae

Zdjęcia systemu kanałów Hephaestus Fossae
Zdjęcia systemu kanałów Hephaestus FossaeOriginal Press Release
Kamera stereograficzna wysokiej rozdzielczości (High Resolution Stereo Camera) na pokładzie sondy ESA Mars Express wykonała zdjęcia regionu Hephaestus Fossae – obszaru występowania licznych systemów kanałów oraz kraterów.

Zdjęcia wykonane 28 grudnia 2007 roku mają rozdzielczość umożliwiającą na poziomie gruntu rozróżnienie obiektów o rozmiarach 16 m/piksel. Obejmują obszar 170 x 80 km, o powierzchni Czarnogóry. Na zdjęciach widać system kanałów, którego mechanizm powstania na razie pozostaje zagadką. Większość obszaru to gładka równina, na której są liczne nieduże kratery o średnicach od 0,8 do 2,8 km. Jest także jeden duży krater uderzeniowy średnicy 20 km (powierzchni około 150km). W odróżnieniu od małych kraterów, wokół dużego widać wyraźnie obszar pokryty wyrzuconym materiałem oraz regiony spływu skał wokół krawędzi.

Duży krater powstał zapewne gdy miękki materiał został wyrzucony w wyniku zderzenia, podczas gdy mniejsze powstały w wyniku upadku materiału wyrzuconego na tory balistyczne podczas głównego uderzenia. Co istotne, występowanie warstw wyrzutowych oraz kanałów odpływowych wokół dużego krateru może wskazywać, że zderzenie sięgnęło warstw występowania zamarzniętej wody. Z kolei małe kratery, ponieważ nie wykazują tych cech, nie przebiły się na wystarczającą głębokość. Astronomowie sądzą, że na podstawie tych danych będzie możliwe obliczenie głębokości występowania rezerwuarów zamarzniętej wody pod powierzchnią Marsa.

Barwny obraz uzyskano z trzech kanałów kamery HRSC oraz kanału nadiru. Przestrzenne modele terenu zbudowano korzystając z kanałów stereograficznych kamery.

Źródło:

TLC

Craters and channels in Hephaestus Fossae

The High Resolution Stereo Camera on ESA’s Mars Express orbiter has obtained images of Hephaestus Fossae, a region on Mars dotted with craters and channel systems.

Hephaestus Fossae lies at about 21°N and 126°E on the Red Planet. Named after the Greek god of fire, it extends for more than 600 km on the western flank of Elysium Mons in the Utopia Planitia region.

Obtained on 28 December 2007, the images have a ground resolution of about 16 m/pixel. They show that the region has channel systems of unknown origin. 

The images cover 170 x 80 km, an area almost as large as Montenegro. The surface is mostly smooth, and is covered by several small impact craters 800-2800 m in diameter. Smaller craters are scattered across the entire region.

The left side of the image shows a large impact crater measuring 20 km in diameter. Covering an area of approximately 150 sq km, a crater of this size on Earth could harbour cities such as Bonn or Kiel. In contrast to the smaller craters, it shows a blanket of ejecta with flow forms surrounding the rim.

The large craters were formed when loose, soft material was ejected due to impact, and the smaller ones formed due to secondary impacts, when consolidated material was ejected in a ballistic path and impacted the original crater at varying distances.

Most martian water exists in the form of subsurface ice. The presence of a blanket of ejecta and outflow channels around the crater suggest that the primary impact may have penetrated the surface enough to melt a buried frozen water reservoir.

Since the smaller impact craters show neither a blanket of ejecta nor any kind of outflow channel, they did not impact the surface strongly enough to reach the subsurface ice. It is possible to calculate the depth of a possible frozen water reservoir beneath the surface by determining the depth of the impact craters.

The colour scenes have been derived from the three HRSC-colour channels and the nadir channel. The perspective views have been calculated from the digital terrain model derived from the stereo channels. The anaglyph image was calculated from the nadir and one stereo channel. The black and white high resolution images were derived form the nadir channel which provides the highest detail of all channels.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *