Badania sieci marsjańskich „dolin rzecznych” sugerują długotrwałe okresy epizodów zalewowych

Badania sieci marsjańskich „dolin rzecznych” sugerują długotrwałe okresy epizodów zalewowych

Badania sieci marsjańskich „dolin rzecznych” sugerują długotrwałe okresy epizodów zalewowych

08.09.2008


Nowe badania sugerują że starożytne struktury na powierzchni Marsa określane jako sieci dolin zostały
wyrzeźbione podczas wielokrotnie następujących powodzi w długo trwającym okresie kiedy marsjański klimat
przypominał półpustynne regiony na Ziemi. Wyniki te jednocześnie podważają alternatywne wyjaśnienie, według
którego doliny powstały w wyniku katastroficznych, krótkotrwałych powodzi.

Sieć dolin (rys. A) będąca szczególną cechą krajobrazu Marsa jest często wskazywana jako dowód, że na Marsie panował
kiedyś ciepły klimat, w którym na powierzchni planety znajdowała się woda w stanie ciekłym. Nowe badania
wykorzystały zaawansowane metody modelowania by w procesie symulacji odtworzyć procesy, których dziełem
jest owa sieć.


Aby wyjaśnić obserwowane
na planecie formy opady muszą być okresowe ewentualnie następować w ciągu przemiennych pór roku, dając szansę
na parowanie oraz wchłanianie wody wgłąb gruntu.

Charles Bernhart

„Nasze wyniki wskazują, że na powierzchni Marsa musiała występować woda w stanie płynnym przez dłuższy czas” – mówi
Charles Bernhart, dyplomant na wydziale nauk o Ziemi i planetach Uniwersytetu California w Santa Cruz.

Bernhart prowadził badania na studiach dyplomowych korzystając ze stypendium Centrum Badań Ames NASA, przy
współpracy z Jeffreyem Moore (NASA) i Alanem Howardem (Uniwersytet Virginia). Artykuł opisujący wyniki współpracy
został przyjęty do druku przez Journal of Geophysical Research–Planets/

„Od kilku dziesięcioleci naukowcy starają się ustalić czy na Marsie padały kiedyś deszcze. W ciągu ostatnich dziesięciu
lat NASA zebrała wysokiej rozdzielczości dane topograficzne, które dają podstawy by sądzić, że w historii Marsa
występowały okresy silnej erozji pochodzącej od opadów oraz przepływu wód powierzchniowych” – dodaje Moore.

Naukowcy szacują, że sieć dolin została wyrzeźbiona ponad 3,5 miliarda lat temu. Badania wykorzystujące modelowanie
klimatu sugerują, że katastroficzne zdarzenia takie jak upadki asteroid mogły na powierzchni Marsa wytworzyć
ciepłe i wilgotne warunki, powodujące ogromne wypływy i powodzie, trwające setki to tysięcy lat.

Jednak zaprezentowane w artykule wyniki dowodzą, że takie warunki prowadziłyby do powstania form topograficznych,
które nie są obserwowane na powierzchni planety. Woda zbierałaby się wewnątrz kraterów, przelewała przez ich
krawędzie przełamując i rzeźbiąc w ich ścianach szczeliny wypływowe (rys. D).

„Nasze badania dowodzą, że katastroficzne anomalie klimatyczne byłyby tak wilgotne i mokre, iż obserwowalibyśmy
przełamywanie ścian kraterów, czego nie widzimy w danych z Marsa -” mówi Bernhart. -„Aby wyjaśnić obserwowane
na planecie formy opady muszą być okresowe ewentualnie następować w ciągu przemiennych pór roku, dając szansę
na parowanie oraz wchłanianie wody wgłąb gruntu. W innym przypadku kratery przepełniają się wodą .”

W badaniach autorzy wykorzystali komputerowy model ewolucji form topograficznych terenu by zbadać jak powierzchnia
Marsa ewoluowałaby w rozmaitych warunkach klimatycznych. Przeprowadzono ponad 70 symulacji a następnie dokonano
analizy statystycznej wyników by określić, które dawały wyniki najbardziej zbliżone do tych, które obserwowane
są na Marsie.

Wyniki sugerują, że sieć dolin powstała na Marsie w okresach, gdy panował tam przez dziesiątki lub setki tysięcy
lat klimat pustynny lub półpustynny. Okresowe powodzie przeplatały się z długimi okresami suszy, w czasie których
woda mogła odparować lub wsiąknąć w grunt (rys C.). Deszcze występowały okresowo albo okresy wilgotne występowały w długich
okresach czasu. Jednak warunki, w których na powierzchni Marsa warunki sprzyjały istnieniu wody w stanie płynnym
musiały występować przynajmniej przez 10 tysięcy lat.

„Deszcze na Marsie padały przed długi czas – to z pewnością nie były krótkie okresy ogromnych powodzi” – kończy
Bernhart.

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *