Regulamin

Sklep teleskopy.net jest prowadzony przez:
Atelier 17 – Tomasz L. Czarnecki
z siedzibą w:
ul. Chałubińskiego 31
44-105 Gliwice-5
tel: (32) 270 0792 fax: (32) 270 0792
NIP: 969-011-29-96
REGON: 276103269
i jest wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem I/712/98 podstawowy numer konta Alior Bank Polska: 23 2490 0005 0000 4500 1194 0082
dodatkowy numer konta mBank: 46 11402004 0000370235027670
Firma jest płatnikiem VAT.

Preambuła

Sklep internetowy teleskopy.net oferuje sprzedaż wysyłkową artykułów, które znajdują się w ofercie na stronie internetowej. Sprzedaż ta odbywa się na zasadach zawartych w:

 • Kodeksie Cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • Ustawie o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Regulamin

Sklep internetowy teleskopy.net, działający pod adresem sklep.teleskopy.net, prowadzony jest przez: Atelier 17 Tomasz L. Czarnecki, z siedzibą w Gliwicach przy ul.Chałubińskiego 31, 44-105 Gliwice, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach pod numerem I/712/98, NIP 9690112996, Regon 276103269.

Definicje:

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.teleskopy.net, sprzedający towary za pośrednictwem sieci internet;
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca zarejestrowane konto klienta lub dokonująca zakupów bez rejestracji w Sklepie;
 • Konto Klienta – indywidualna baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
 • Przelew tradycyjny – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub też za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU (dawniej platnosci.pl) lub innych systemów płatności on-line;
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień.
  1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie sklep.teleskopy.net
  2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
  3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe sklep.teleskopy.net 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
  4. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Sklep ma prawo zwrócić się do Klienta z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
  5. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
   • wyboru zamawianych towarów lub usług,
   • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
   • wyboru sposobu płatności,
   • akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
  6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Atelier 17 Tomasz L. Czarnecki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  7. Po złożeniu Zamówienia, to zostaje zweryfikowane przez Atelier 17 Tomasz L. Czarnecki, i po tej weryfikacji, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości ww e-maila.
  8. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w naszym magazynie i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 2 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,
   • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu z obowiązku realizacji zamówienia.

   Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale VIII Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.

  10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.
 2. Zmiany w zamówieniach.
  1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem wiadomości email lub telefoniczny.
  2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem emaila kontaktowego będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta.
 3. Ceny towarów.
  1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
   1. podawane są w złotych polskich,
   2. zawierają podatek VAT,
   3. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
  4. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wartości. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualny sposób i cennik i informacje o kosztach dostawy dostępne są na stronach Sklepu w sekcji „dostawa”.
 4. Czas realizacji zamówienia.
  1. Przy każdym towarze podana jest dostępność towaru oraz czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniając jedynie dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki/listu określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
  2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
   1. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta,
   2. za pośrednictwem kuriera UPS na adres wskazany przez Klienta,
   3. możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy teleskopy.net.
  3. Do krajów Unii Europejskiej zamówienie może być dostarczone tylko przez Pocztę Polską.
  4. Do krajów poza Unią Europejską zamówienie jest dostarczane tylko przez Pocztę Polską.
  5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności pracownika poczty lub kuriera, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej szybkie rozpatrzenie.
 5. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia.
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
   2. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep (w przypadku płatności kartą płatniczą należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury, w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o czasie realizacji dłuższym niż 24 dni, karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia). Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.
  2. Zamówienia z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacone wyłącznie kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia formy płatności „płatność przy odbiorze” Klientowi, który nie odbierze dwóch kolejno zrealizowanych zamówień płatnych przy odbiorze, bez względu na formę dostawy. Przywrócenie formy dokonania zapłaty „płatność przy odbiorze” dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia opłaconego w inny sposób niż „przy odbiorze”.
 6. Prawo odstąpienia od umowy.
  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy Państwo poinformować nas telefonicznie (32) 270 0792 lub wysyłając na adres e-mail teleskopy.net@gmail.com lub też za pośrednictwem tradycyjnej poczty o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (można skorzystać z wzoru). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (czyli 14 dni).
  3. Skutki odstąpienia od umowy
   • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   • Prosimy o odesłanie towar na nasz adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Uwaga! Zgodnie z ustawą, odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
   • w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb – produkty te oznaczamy wyraźnie jako „produkty sprowadzane na zamówienie”
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz podać numer konta, na które mają być przelane pieniądze. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Produkt należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  6. WAŻNE: w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
  7. Zakupiony u nas towar można także zareklamować, jeśli posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w czasie przesyłki 7. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
 7. Zwrot należności Klientom. Nadpłaty.
  1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni..
  2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa, zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie (nadpłata) Nadpłata z konta Klienta zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta wyłącznie na podstawie jego dyspozycji. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 8. Sprzęt sprowadzany na zamówienie

  Wybrane produkty na stronie sklep.teleskopy.net nie są dostępne jako część uniwersalnej oferty, nie są prefabrykowane a produkowane dla konkretnych klientów celem zaspokojenia ich potrzeb. Ich zakup jest możliwy wyłącznie na podstawie indywidualnie ustalonej umowy, która określi m.in. przewidywany termin realizacji zamówienia, warunki odstąpienia od umowy oraz szczególne cechy zamawianego towaru. Klient zostanie dodatkowo poinformowany o ograniczeniach wynikających z zamówienia tego rodzaju towaru a zamówienie zostanie przyjęte do realizacji wyłącznie, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na warunki zawarte w indywidualnie uzgodnionej umowie. Dotyczy to produktów oznaczonych jako towary sprowadzane na zamówienie. Ponieważ są to instrumenty, które są ściśle związane z konkretnym klientem i jako takie, nie mogą zostać zwrócone, ich sprzedaż objęta jest dodatkowymi ograniczeniami, w tym ograniczeniem możliwości odstąpienia od umowy:

  1. zakup produktu sprowadzanie na zamówienie nie jest objęty prawem do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni na ogólnych warunkach, podstawą dp odstąpienia od umowy i zwrotu jest niezgodność z umową lub uszkodzenie produktu podczas dostawy. Dlatego prosimy o rozważne dokonywanie zakupów towarów oznaczonych jako sprowadzane na zamówienie oraz koniecznie sprawdzenie przesyłki przy kurierze! W przypadku uszkodzenia produktu spisany w obecności kuriera protokół uszkodzeń jest niezbędny do przyjęcia zwrotu i wymiany towaru.
  2. przy zakupach takich produktów konieczne jest wpłacenie zadatku – jego wysokość ustalana jest indywidualnie dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
  3. czas realizacji zamówienia może wynosić nawet do kilku miesięcy. Podczas decydowania się na zakup postaramy się możliwie precyzyjnie określić termin realizacji i w miarę, jak będziemy uzyskiwać nowe informacje będziemy Państwa na bieżąco informować.

  Tak więc – jeszcze raz podkreślamy – prosimy o rozważne dokonywanie zakupów towarów oznaczonych jako sprzęt sprowadzany na zamówienie. Jeżeli nie akceptują Państwo warunków podanych w tym rozdziale prosimy o nie zamawianie tak oznaczonych towarów i organicznie się do standardowej oferty sklepu.

 9. Postanowienia końcowe.
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem dokonującym zakupu w Sklepie a Atelier 17 Tomasz L. Czarnecki.
  2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
  4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
  5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
  6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. Regulamin nie ogranicza praw konsumentów względem wspomnianych Ustaw i Kodeksu Cywilnego.
  8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014 r. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie, o czym Klient zostanie powiadomiony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

Jeżeli jeszcze nie znalazłeś odpowiedzi na wszystkie pytania – skontaktuj się z nami.