Teleskop Spitzer udostępnia spektakularne zdjęcia podczerwone galaktyk

Teleskop Spitzer udostępnia spektakularne zdjęcia podczerwone galaktyk
Teleskop Spitzer udostępnia spektakularne zdjęcia podczerwone galaktykOriginal Press Release
Po raz pierwszy, opinia publiczna uzyska dostęp do szczegółowych zdjęć ponad 200 galaktyk wykonanych w podczerwieni.

Dane te ilustrują ścisły związek pomiędzy międzygwiezdnym pyłem w galaktykach, widocznym na zdjęciach w świetle podczerwonym, a powstawaniem gwiazd na wielką skalę. Teraz każdy z dostępem do Internetu może pobrać te niezwykłe zdjęcia i obejrzeć niektóre z obiektów badanych przez astronomów w ich wysiłkach ku lepszemu poznaniu Wszechświata, w którym żyjemy

dr George Bendo
Jodrell Bank Centre for Astrophysics

Zdjęcia w paśmie średniej podczerwieni (24 mikronów) to ponownie przetworzone zdjęcia bliskich galaktyk obserwowanych przez teleskop Spitzer w latach 2003 – 2009. Wśród obrazów są należące do katalogu Messiera galaktyki M60, M61, M88, M91 i M98, leżące w odległości 47 – 63 milionów lat świetlnych od nas w dużej gromadzie galaktyk znajdujących się w kierunku gwiazdozbioru Panny.

Świtało o tej długości wskazuje przede wszystkim ślady pyłu międzygwiezdnego ogrzewanego przez gorące młode gwiazdy w obszarach produkcji gwiazd. Te pierwsze zdjęcia, po raz pierwszy obecnie publicznie udostępnione, stanową małą próbkę tego, co zostanie udostępnione w kolejnych miesiącach tego roku.

Dr Bendo wyjaśnia, jak skomplikowane było opracowanie danych tak, by nadawały się do badań: -” Zdjęcia Spitzera wykonane w zakresie 24-160 mikronów wymagają odpowiedniej obróbki przez ekspertów by stały się przydatne dla naukowców, nie wspominając o opinii publicznej i do tej pory wiele z tych zdjęć było pomijane. Zgłosiłem się na ochotnika do wykonania obróbki tych danych, ponieważ wkrótce będą także obserwowane przez Obserwatorium Kosmiczne Herschel w paśmie dalekiej podczerwieni”. Dzięki opracowanym danym ze Spiztera, astronomowie będą mogli dokonać bezpośredniego porównania zdjęć wykonanych przez oba teleskopy.

Źródła:

Public to get access to spectacular infrared images of galaxies

For the first time, the general public will be able to browse detailed infrared images of more than 200 galaxies. The pictures, originating from data from the orbiting Spitzer Space Telescope, are currently being released to the general public. Dr. George Bendo of the Jodrell Bank Centre for Astrophysics will highlight the new imagery at the National Astronomy Meeting in Manchester from 27-30 March.

The pictures are mid-infrared (24 micron wavelength) reprocessed images of nearby galaxies observed with Spitzer between 2003 and 2009. Amongst the images are the objects M60, M61, M88, M91 and M98, all of which lie between 47 and 63 million light years away in the large cluster of galaxies found in the direction of the constellation of Virgo.

The mid-infrared light from these galaxies primarily traces interstellar dust heated by the hot young stars found in the places where stars are forming. These images, which are being made available to the public for the first time, are a small sample of those that will be released later in the year.

Dr. Bendo explains how complicated it was to make the data usable for science. „The 24-160 micron Spitzer images need expert processing to be suitable for scientists, let alone the general public and until now many of them had been overlooked. I volunteered to do this work for these galaxies as they will soon be observed by the Herschel Space Observatory at far-infrared wavelengths.” With processed Spizter data, astronomers will be able to make a direct comparison between the views from each telescope.

He is delighted to be bringing the Spitzer material to the public: „These data show the intimate connection between the interstellar dust in galaxies, here seen shining in infrared light, and the formation of stars on a grand scale. Now anyone with internet access can download these extraordinary pictures for themselves and take a look at some of the objects being studied by the world's leading astronomers, as part of their effort to better understand the universe we live in.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *