Dziewiczy lot nowej rakiety nośnej ESA Vega

Dziewiczy lot nowej rakiety nośnej ESA Vega
Dziewiczy lot nowej rakiety nośnej ESA VegaOriginal Press Release
Nowa rakieta nośna Europejskiej Agencji Kosmicznej – Vega – jest gotowa do pracy wraz z rakietami nośnymi Ariane 5 i Sojuz.

W ciągu nieco ponad trzech miesięcy, Europa zwiększyła liczbę rakiet nośnych jakie obsługuje z jednej do trzech, poszerzając znacznie zakres usług rakietowych oferowanych przez europejskiego operatora Arianespace. Nie ma już takiego europejskiego satelity, który nie może zostać wyniesiony na orbitę przez europejską rakietę nośną. To ważny dzień dla ESA i jej państw członkowskich, w szczególności Włoch, gdzie Vega została zaprojektowana, jak również dla przemysłu europejskiego i Arianespace

Jean-Jacques Dordain
dyrektor generalny ESA.

Rakieta nośna Vega rozszerza rodzinę rakiet startujących z Kourou, dzięki czemu ESA dysponuje obecnie pełną gamą narzędzi niezbędnych do wynoszenia na orbitę zarówno małych misji naukowych i satelitów obserwacyjnych po największe, takie jak frachtowce ESA zaopatrujące Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Lekka rakieta nośna Vega pozwala wynosić szeroką gamę satelitów – o masach od 300 kg do 2500 kg – na różne orbity, od równikowej po synchroniczną ze Słońcem. Jego misja referencyjna umożliwia umieszczenie satelity o masie 1500 kilogramów na wysokiej na 700 km kołowej orbicie zsynchronizowanej ze Słońcem.

Vega uzupełnia w ten sposób zakres usług ESA o możliwość obsługi lekkich ładunków. Będzie pracować obok potężnej rakiety Ariane 5 przeznaczonej do ciężkich ładunków, i Sojuz – wynoszącej średniej masy satelity. Połączenie tych trzech systemów rakietowych, startujących z Gujany Francuskiej zwiększy efektywność infrastruktury kosmodromu w Kourou poprzez podział kosztów operacyjnych na większą liczbę startów.

Projektowanie rakiety nośnej Vega rozpoczęto w 2003 roku. W programie uczestniczyło siedem państw członkowskich ESA: Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

„To powód do dumy dla Europy i około 1000 osób, które brały udział w tworzeniu najbardziej nowoczesnego i konkurencyjnego systemu rakietowego świata przeznaczonego dla obsługi małych satelitów „-  mówi Antonio Fabrizi, kierujący lotami ESA. -” ESA wspierana przez włoskie i francuskie agencje kosmiczne, oraz około 40 przedsiębiorstw przemysłowych koordynowanych przez głównego wykonawcę ELV SpA, przekształciły to ogromne wyzwanie w rzeczywistość w mniej niż dziesięć lat”.

Źródła:

ESA’s new Vega launcher scores success on maiden flight 

Vega, ESA’s new launch vehicle, is ready to operate alongside the Ariane 5 and Soyuz launchers after a successful qualification flight this morning from Europe’s Spaceport in Kourou, French Guiana. 

With Vega extending the family of launchers available at the spaceport, Europe now covers the full range of launch needs, from small science and Earth observation satellites to the largest missions like ESA’s supply freighters to the International Space Station.

The first Vega lifted off at 10:00 GMT (11:00 CET, 07:00 local time) from the new launch pad, and conducted a flawless qualification flight.

Vega’s light launch capacity accommodates a wide range of satellites – from 300 kg to 2500 kg – into a wide variety of orbits, from equatorial to Sun-synchronous. Its reference mission is 1500 kg into a 700 km-high circular Sun-synchronous orbit.

Vega will thus add to Europe’s set of launch services next to the Ariane 5 heavy-lifter and the Soyuz medium-class launcher already in service.

The combination of these three systems operating from French Guiana will also improve the efficiency of Europe’s launch infrastructure by sharing its operating costs over a larger number of launches.   

“In a little more than three months, Europe has increased the number of launchers it operates from one to three, widening significantly the range of launch services offered by the European operator Arianespace. There is not anymore one single European satellite which cannot be launched by a European launcher service,” said Jean-Jacques Dordain, Director General of ESA.

“It is a great day for ESA, its Member States, in particularly Italy where Vega was born, for European industry and for Arianespace.”

Vega launcher development started in 2003. Seven Member States contributed to the programme: Belgium, France, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden and Switzerland.

“Today is a moment of pride for Europe as well as those around 1000 individuals who have been involved in developing the world’s most modern and competitive launcher system for small satellites,” said Antonio Fabrizi, ESA’s Director of Launchers.

“ESA, with the technical support of the Italian and French space agencies, and about 40 industrial companies coordinated by the prime contractor ELV SpA, have made this enormous challenge a reality in under a decade of development.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *