Zaskakująca twarz Wielkiej Mgławicy Oriona

Zaskakująca twarz Wielkiej Mgławicy Oriona
Zaskakująca twarz Wielkiej Mgławicy OrionaOriginal Press Release
Ten eterycznie wyglądający obraz Wielkiej Mgławicy Oriona został uchwycony przez kamerę Wide Field Imager zainstalowaną na 2,2 metrowym  teleskopie MPG/ESO w obserwatorium La Silla w Chile.

Wielka Mgławica Oriona – znana również jako 42 obiekt z katalogu Messiera (M42) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnym i najlepiej zbadanym z obiektów na niebie. Jest to ogromny obłok gazu i pyłu, w którym powstają gwiazdy – i jest najbliżej położonym tego rodzaju obiektem na niebie. Świecący obłok gazu jest tak jasny, że pod dobrym niebem można dostrzec go nieuzbrojonym okiem. Nawet nieduży teleskop amatorski pozwala dostrzec złożoną strukturę tego fascynującego obiektu. Mimo niedużej odległości, i prowadzonych od lat badań, wciąż ten gwiezdny żłobek pozwala dokonywać nowych odkryć. Całkiem niedawno – w 2007 roku – wykazano na przykład, że leży bliżej, niż do tego czasu uważano – w odległości 1350 a nie 1500 lat świetlnych.

Astronomowie wykorzystali kamerę WFI teleskopu MPG/ESO by badać gwiazdy w M42. Odkryli, że słabe czerwone karły gromady gwiazd związane ze świecącym gazem emitują znacznie więcej światła niż wcześniej sądzono. Dostarczyło to nowych, istotnych informacji na temat natury tego słynnego obiektu i jego gwiazd. Dane zebrane do badań pierwotnie nie miały zostać wykorzystane do tworzenia obrazu, jednak zostały ponownie wykorzystane i przetworzone dzięki czemu powstał bogaty w szczegóły i piękny obraz mgławicy.

Na kompozytowy obraz składa się wiele ekspozycji wykonanych przez pięć różnych filtrów. Ekspozycja przez każdy z nich trwała około 52 minut.

Źródła:

The Orion Nebula: Still Full of Surprises

This ethereal-looking image of the Orion Nebula was captured using the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at the La Silla Observatory, Chile. This nebula is much more than just a pretty face, offering astronomers a close-up view of a massive star-forming region to help advance our understanding of stellar birth and evolution. The data used for this image were selected by Igor Chekalin (Russia), who participated in ESO’s Hidden Treasures 2010 astrophotography competition. Igor’s composition of the Orion Nebula was the seventh highest ranked entry in the competition, although another of Igor’s images was the eventual overall winner.

The Orion Nebula, also known as Messier 42, is one of the most easily recognisable and best-studied celestial objects. It is a huge complex of gas and dust where massive stars are forming and is the closest such region to the Earth. The glowing gas is so bright that it can be seen with the unaided eye and is a fascinating sight through a telescope. Despite its familiarity and closeness there is still much to learn about this stellar nursery. It was only in 2007, for instance, that the nebula was shown to be closer to us than previously thought: 1350 light-years, rather than about 1500 light-years.

Astronomers have used the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile to observe the stars within Messier 42. They found that the faint red dwarfs in the star cluster associated with the glowing gas radiate much more light than had previously been thought, giving us further insights into this famous object and the stars that it hosts. The data collected for this science project, with no original intention to make a colour image, have now been reused to create the richly detailed picture of Messier 42 shown here.

The image is a composite of several exposures taken through a total of five different filters. Light that passed through a red filter as well as light from a filter that shows the glowing hydrogen gas, were coloured red. Light in the yellow–green part of the spectrum is coloured green, blue light is coloured blue and light that passed through an ultraviolet filter has been coloured purple. The exposure times were about 52 minutes through each filter.

This image was processed by ESO using the observational data found by Igor Chekalin (Russia), who participated in ESO’s Hidden Treasures 2010 astrophotography competition, organised by ESO in October–November 2010, for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky using real astronomical data.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *