Najdalsza gromada galaktyk

Najdalsza gromada galaktyk
Najdalsza gromada galaktykOriginal Press Release
Astronomowie odkryli rosnącą galaktyczną metropolię najdalszą, jaką dotąd odkryto we wczesnym Wszechświecie.

Sądzimy, że rozbłyski gwiazdotwórcze i czarne dziury są zarodkami gromady. Te ziarna urosną w przyszłości tworząc ogromną, centralną galaktykę, która zdominuje gromadę podobnie jak ma to miejsce w nowoczesnych gromadach.

Peter Capak

Naukowcy opisują tę rosnącą grupę galaktyk jako proto-gromadę. COSMOS-AzTEC3 jest najdalszą, masywną proto-gromadą jaką dotąd odkryto i jednocześnie najmłodszą, bowiem obserwujemy ją w momencie gdy Wszechświat jest jeszcze bardzo młody. Gromada leży w odległości około 12,6 miliardów lat od Ziemi – podczas gdy wiek Wszechświata szacuje się na 13,6 miliardów lat. Wcześniej, dojrzalsze wersje proto-gromad obserwowano w odległościach 10 miliardów lat.

Astronomowie odkryli ponadto, że gromada ta produkuje gwiazdy w ogromnym tempie i zawiera przynajmniej jedną ogromną i aktywnie pożywiającą się czarną dziurę.

Zespół kierowany przez Petera Capaka z Caltech zaczął od wykorzystania obserwatorium rentgenowskiego Chandra i brytyjskiego teleskopu James Clerk Maxwell Telescope na Mauna Kea by odszukać czarne dziury i regiony aktywnej formacji gwiazd niezbędne do stworzenia masywnych galaktyk w jądrach gromad galaktycznych. Następnie astronomowie wykorzystali teleskop kosmiczny Hubble oraz teleskop Subaru by oszacować odległości do tych obiektów jak również poszukać śladów większej liczby galaktyk wokół nich. Ostateczni wykorzystano 10-metrowy teleskop Keck II by potwierdzić że galaktyki te lezą w tej samej odległości i są częścią tej samej grupy obiektów.

Po odkryciu tego zgrupowania naukowcy dokonali pomiarów jej masy korzystając w tym celu z teleskopu Spitzer. Okazało się, że całkowita masa obiektów jest co najmniej 400 miliardów razy większa od masy Słońca – wystarczająco duża, by potwierdzić, że naukowcy rzeczywiście odkryli proto-gromadę. Obserwacje wykonane przez teleskop Spitzer dodatkowo potwierdziły że masywna galaktyka centralna produkuje gwiazdy w ogromnym tempie.

Obserwacje rentgenowskie Chandry umożliwiły wskazanie i opisanie masywnej czarnej dziury 30 miliony razy masywniejszej od Słońca. Wreszcie interferometr Institut de Radioastronomie Millimétrique we Francji, 30 metrowy radioteleskop w Hiszpanii i szereg readioteleskopowy VLA w Nowym Meksyku umożliwiły zbadanie ilości gazu – materiału niezbędnego do stworzenia przyszłych pokoleń gwiazd – w gromadzie. Wyniki potwierdziły że będzie on rósł tworząc nowoczesną gromadę galaktyk.

Źródła:

NASA Study Distinguishes Most Distant Galaxy Cluster

Astronomers have uncovered a burgeoning galactic metropolis, the most distant known in the early universe. This ancient collection of galaxies presumably grew into a modern galaxy cluster similar to the massive ones seen today.

The developing cluster, named COSMOS-AzTEC3, was discovered and characterized using multiple telescopes, including NASA’s Spitzer, Chandra and Hubble space telescopes, and the ground-based W. M. Keck Observatory, of which NASA is a one-sixth partner, and Japan’s Subaru Telescope.

“This exciting discovery showcases the exceptional science made possible through collaboration among NASA projects and our international partners,” said Jon Morse, NASA’s Astrophysics Division director at NASA Headquarters in Washington.

Scientists refer to this growing lump of galaxies as a proto-cluster. COSMOS-AzTEC3 is the most distant massive proto-cluster known, and also one of the youngest, because it is being seen when the universe itself was young. The cluster is roughly 12.6 billion light-years away from Earth. Our universe is estimated to be 13.7 billion years old. Previously, more mature versions of these clusters had been spotted at 10 billion light-years away.

The astronomers also found that this cluster is buzzing with extreme bursts of star formation and one enormous feeding black hole.

“We think the starbursts and black holes are the seeds of the cluster,” said Peter Capak of NASA’s Spitzer Science Center at the California Institute of Technology in Pasadena. “These seeds will eventually grow into a giant, central galaxy that will dominate the cluster—a trait found in modern-day galaxy clusters.” Capak is first author of a paper appearing in the Jan. 13 issue of the journal Nature.

Most galaxies in the universe are bound together into clusters that dot the cosmic landscape like urban sprawls, usually centered around one old, monstrous galaxy containing a massive black hole. Astronomers thought that primitive versions of these clusters, still forming and clumping together, should exist in the early universe. But locating one proved difficult—until now.

Capak and his colleagues first used the Chandra X-ray Observatory and the United Kingdom’s James Clerk Maxwell Telescope on Mauna Kea, Hawai’i, to search for the black holes and bursts of star formation needed to form the massive galaxies at the centers of modern galaxy cities. The astronomers then used Hubble and the Subaru telescopes to estimate the distances to these objects, and look for higher densities of galaxies around them. Finally, the Keck II telescope was used to confirm that these galaxies were at the same distance and part of the same galactic sprawl.

Once the scientists found this lumping of galaxies, they measured the combined mass with the help of Spitzer. At this distance the optical light from stars is shifted, or stretched, to infrared wavelengths that can only be observed in outer space by Spitzer. The lump sum of the mass turned out to be a minimum of 400 billion suns—enough to indicate that the astronomers had indeed uncovered a massive proto-cluster. The Spitzer observations also helped confirm a massive galaxy at the center of the cluster was forming stars at an impressive rate.

Chandra X-ray observations were used to find and characterize the whopping black hole with a mass of more than 30 million suns. Massive black holes are common in present-day galaxy clusters, but this is the first time a feeding black hole of this heft has been linked to a cluster that is so young.

Finally, the Institut de Radioastronomie Millimétrique’s interferometer telescope in France and 30-meter telescope in Spain, along with the National Radio Astronomy Observatory’s Very Large Array telescope in New Mexico, measured the amount of gas, or fuel for future star formation, in the cluster. The results indicate the cluster will keep growing into a modern city of galaxies.

“It really did take a village of telescopes to nail this cluster,” said Capak. “Observations across the electromagnetic spectrum, from X-ray to millimeter wavelengths, were all critical in providing a comprehensive view of the cluster’s many facets.”

COSMOS-AzTEC3, located in the constellation Sextans, is named after the region where it was found, called COSMOS after the Cosmic Evolution Survey. AzTEC is the name of the camera used on the James Clerk Maxwell Telescope—this camera is now on its way to the Large Millimeter Telescope located in Mexico’s Puebla state.

The W. M. Keck Observatory operates two 10-meter optical/infrared telescopes on the summit of Mauna Kea. The Observatory is a private 501(c) 3 organization and a scientific partnership of the California Institute of Technology, the University of California and NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *