Nowy teleskop w ESO

Nowy teleskop w ESO
Nowy teleskop w ESOOriginal Press Release
Nowy zrobotyzowany teleskop zobaczył pierwsze światło w obserwatorium ESO La Silla w Chile.

Dwa obszary badań projektu TRAPPIS są ważnymi częściami nowej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy – astrobiologii – której celem jest badanie pochodzenia i dystrybucji życia we Wszechświecie

Michaël Gillon

„Dwa obszary badań projektu TRAPPIST są ważnymi częściami nowej interdyscyplinarnej gałęzi wiedzy – astrobiologii – której celem jest badanie pochodzenia i dystrybucji życia we Wszechświecie „- mówi Michaël Gillon, kierujący badaniami egzoplanet.

„Planety ziemskie podobne do naszej są oczywistym celem poszukiwań życia poza Układem Słonecznym, podczas gdy komety podejrzewa się o odegranie ważnej roli w pojawieniu się i rozwoju życia na Ziemi „- dodaje jego współpracownik, Emmanuël Jehin, kierujący badaniami komet w projekcie TRAPPIST.

TRAPPIST wykryje i scharakteryzuje egzoplanety dokonując precyzyjnych pomiarów spadków jasności podczas tranzytów egzoplanet. -” Obserwatorium ESO La Silla leżące na skraju pustyni Atacama z pewnością jest jednym z najlepszych miejsc do obserwacji nieba na świecie „- mówi Gillon. -” A ponieważ siedzibę mają tu już dwa nadzwyczajne teleskopy do wyszukiwania planet nie mogliśmy wybrać lepszego miejsca na instalację naszego teleskopu.”

Astronomowie projektu TRAPPIST pracują z zespołami wykorzystującymi instrumenty HARPS (zainstalowany na 3,6-metrowym teleskopie) i CORALIE zainstalowany na szwajcarskim 1,2-metrowym teleskopie Leonhard Euler. TRAPPIST jest wspólnym projektem Uniwersytetu Liege i Obserwatorium Genewskiego. Teleskop został umieszczony w budynku, w którym wcześniej stał poprzedni szwajcarski teleskop T70. Dzięki tej współpracy od podjęcia dezycji do uruchomienia teleskopu minęły tylko dwa lata.

TRAPPIST zostanie także wykorzystany w badaniach komet. W tym celu zostały wyposażony w zestaw wysokiej jakości filtrów kometarnych umożliwiających badanie rozmaitych związków chemicznych wyrzucanych przez komety w trakcie ich podróżyc wokół Słońca.

Źródła:

New National Telescope at La Silla

A new robotic telescope has had first light at ESO’s La Silla Observatory, in Chile. TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) is devoted to the study of planetary systems through two approaches: the detection and characterisation of planets located outside the Solar System (exoplanets) and the study of comets orbiting around the Sun. The 60-cm telescope is operated from a control room in Liege, Belgium, 12 000 km away.

“The two themes of the TRAPPIST project are important parts of an emerging interdisciplinary field of research — astrobiology — that aims at studying the origin and distribution of life in the Universe,” explains Michaël Gillon, who is in charge of the exoplanet studies.

“Terrestrial planets similar to our Earth are obvious targets for the search for life outside the Solar System, while comets are suspected to have played an important role in the appearance and development of life on our planet,” adds his colleague Emmanuël Jehin, who leads the cometary part of the project.

TRAPPIST will detect and characterise exoplanets by making high precision measurements of “brightness dips” that might possibly be caused by exoplanet transits. During such a transit, the observed brightness of the star decreases slightly because the planet blocks a part of the starlight. The larger the planet, the more of the light is blocked and the more the brightness of the star will decrease [1].

“ESO’s La Silla Observatory on the outskirts of the Atacama Desert is certainly one of the best astronomical sites in the world,” says Gillon. “And because it is already home to two superb exoplanet hunters, we couldn’t have found a better place to install our robotic telescope.”

The astronomers behind the TRAPPIST initiative will work very closely with the teams using HARPS on the 3.6-metre telescope and CORALIE attached to the Swiss 1.2-metre Leonhard Euler Telescope, both at La Silla. TRAPPIST is a collaboration between the University of Liege and the Geneva Observatory, Switzerland. The telescope is installed in the building that housed the old Swiss T70 telescope. Thanks to this collaboration, the whole project is on a fast track: it took only two years between taking the decision to build and first light.

TRAPPIST will also be used for the study of southern comets. To this aim, the telescope is equipped with special large, high quality cometary filters, allowing astronomers to study regularly and in detail the ejection of several types of molecules by comets during their journey around the Sun.

“With dozens of comets observed each year, this will provide us with a unique dataset, bringing important information about their nature,” says Jehin.

TRAPPIST is a lightweight 0.6-metre robotic telescope, fully automated and moving precisely across the sky at a high speed. The observing programme is prepared in advance and the telescope can perform a full night of observations unattended. A meteorological station monitors the weather continuously and decides to close the dome if necessary.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *