Dwa wodne światy wokół jednej gwiazdy

Dwa wodne światy wokół jednej gwiazdy
Dwa wodne światy wokół jednej gwiazdyOriginal Press Release
CfA-2W Układzie Słonecznym tylko na jednej planecie znajdziemy oceany – na Ziemi.

Te planety nie przypominają niczego w Układzie Słonecznym. Ich powierzchnia to niekończące się oceany. Być może istnieje na nich życie, ale czy może być oparte na technologii jak nasze? Życie na tych światach rozwijałoby się pod wodą bez łatwego dostępu do metali, energii elektrycznej lub ognia n dla metalurgii. Niemniej jednak  światy te to piękne niebieskie planety krążące wokół pomarańczowej gwiazdy – a życie być może wykaże się odpowiednią pomysłowością, aby zaskoczyć nas sposobami wspięcia się do poziomu cywilizacji technicznej

Lisa Kaltenegger
Max Planck Institute for Astronomy/CfA

Kepler-62 jest gwiazdą typu K nieco mniejszą i chłodniejszą niż Słońce. Dwa wodne światy, oznaczone jako Kepler-62e i-62f, okrążają swą gwiazdę w czasie 122 i 267 dni. Zostały odkryte przez sondę NASA Kepler, która wykrywa potencjalne planety metodą tranzytu (pociemnienia światła gwiazdy gdy zostaje ona przesłonięta przez planetę). Pomiar tranzytu pozwala określić wielkości planety w stosunku do swojej gwiazdy.

Kepler-62e jest o 60 procent większa od na Ziemi, podczas gdy Kepler-62f – o 40 procent większy. Obie klasyfikuje się jako tzw. „super-Ziemie”. Nadal są one zbyt małe aby obecnie dostępnymi metodami możliwe było zmierzenie ich mas, jednak  astronomowie sądzą, że składają się z skał i wody, bez rozbudowanej nadmiernie atmosfery.

Po pierwsze otwarte powinniśmy pozostawić pytanie, czy cywilizacja techniczna jest szczytem ideałów, czy też raczej, patrząc z ewolucyjnego punkty widzenia, jedną z możliwych alternatywnych gałęzi rozwoju. Dinozaury nie stworzyły (chyba, choć wciąż zastanawiam się, czy alternatywą dla asteroidy nie jest właśnie techniczna cywilizacja dinozaurów, które w ciągu kilkunastu tysięcy lat stworzyły cywilizację techniczną, wytworzyły broń nuklearną i towarzyszący jej czerwony przycisk. Po czym któremuś drgnął pazur i… został po nich wąski pas wzbogacony w iryd i nieco materiałów rozszczepialnych) cywilizacji technicznej a istniały 150 milionów lat, czyli dwa razy dłużej niż ssaki. A nawet jeżeli celem ewolucji miałaby być inteligencja i cywilizacja techniczna – delfiny podobno dorównują nam inteligencją. Elektryczność można generować geotermalnie, korzystając z energii prądów morskich i pływów…

Według modeli komputerowych cieplejszy z dwóch światów, Kepler-62e, miałby nieco więcej chmur niż Ziemia. Aby na odleglejszej z nich – Kepler-62f – występowała woda w stanie ciekłym na powierzchni musiałby mieć miejsce silny efekt cieplarniany. W przeciwnym razie jest to zapewne zamarznięta planeta.

„Kepler-62e prawdopodobnie ma bardzo pochmurne niebo i jest ciepły i wilgotny, aż do regionów polarnych. Na Kepler-62f jest chłodniej, ale wciąż jest to miejsce potencjalnie przyjazne dla życia”- mówi współautor badań, Dimitar Sasselov. „Dobra wiadomość jest taka, że oba będą wyraźnie zapewne różnić barwą, co uczyni nasze poszukiwania śladów życia łatwiejsze na takich planet w najbliższej przyszłości”.

Odkrycie oznacza jeszcze jedną intrygującą możliwość – być może wokół niektórych gwiazd w Galaktyce krążą dwa lub więcej światy podobne do Ziemi. Planety z oceanami i kontynentami, gdzie może rozwijać się zaawansowane technologicznie życie.

„Wyobraź sobie, że patrząc przez teleskop widzisz inny świat tętniący życiem i oddalony tylko kilka milionów kilometrów. Pomyśl o możliwości podróżowania między nimi. Nie mogę wyobrazić sobie silniejszej motywacji by stać się cywilizacją kosmiczną”- podsumowuje Sasselov.

Źródła:

Two Water Worlds for the Price of One

CfA-2In our solar system, only one planet is blessed with an ocean: Earth. Our home world is a rare, blue jewel compared to the deserts of Mercury, Venus and Mars. But what if our Sun had not one but two habitable ocean worlds? Astronomers have found such a planetary system orbiting the star Kepler-62. This five-planet system has two worlds in the habitable zone – the distance from their star at which they receive enough light and warmth for liquid water to theoretically exist on their surfaces. Modeling by researchers at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) suggests that both planets are water worlds, their surfaces completely covered by a global ocean with no land in sight.

„These planets are unlike anything in our solar system. They have endless oceans,” said lead author Lisa Kaltenegger of the Max Planck Institute for Astronomy and the CfA. „There may be life there, but could it be technology-based like ours? Life on these worlds would be under water with no easy access to metals, to electricity, or fire for metallurgy. Nonetheless, these worlds will still be beautiful blue planets circling an orange star – and maybe life’s inventiveness to get to a technology stage will surprise us.”

Kepler-62 is a type K star slightly smaller and cooler than our Sun. The two water worlds, designated Kepler-62e and -62f, orbit the star every 122 and 267 days, respectively.

They were found by NASA’s Kepler spacecraft, which detects planets that transit or cross the face of their host star. Measuring a transit tells astronomers the size of the planet relative to its star.

Kepler-62e is 60 percent larger than the Earth while Kepler-62f is about 40 percent larger, making both of them „super-Earths.” They are too small for their masses to be measured, but astronomers expect them to be composed of rock and water, without a significant gaseous envelope.

As the warmer of the two worlds, Kepler-62e would have a bit more clouds than Earth according to computer models. More distant Kepler-62f would need the greenhouse effect from plenty of carbon dioxide to warm it enough to host an ocean. Otherwise, it might become an ice-covered snowball.

„Kepler-62e probably has a very cloudy sky and is warm and humid all the way to the polar regions. Kepler-62f would be cooler, but still potentially life-friendly,” said Harvard astronomer and co-author Dimitar Sasselov.

„The good news is – the two would exhibit distinctly different colors and make our search for signatures of life easier on such planets in the near future,” he added.

The discovery raises the intriguing possibility that some star in our galaxy might be circled by two Earth-like worlds – planets with oceans and continents, where technologically advanced life could develop.

„Imagine looking through a telescope to see another world with life just a few million miles from your own. Or, having the capability to travel between them on a regular basis. I can’t think of a more powerful motivation to become a space-faring society,” said Sasselov.

Kaltenegger and Sasselov’s research has been accepted for publication in The Astrophysical Journal. The paper, with co-author Sarah Rugheimer, is posted online.

Headquartered in Cambridge, Mass., the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) is a joint collaboration between the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory. CfA scientists, organized into six research divisions, study the origin, evolution and ultimate fate of the universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *