Moment gdy zgasły światła

Moment gdy zgasły światła
Moment gdy zgasły światłaOriginal Press Release
HST-3Im dalej patrzymy, tym bardziej cofamy się w czasie.

Porównując galaktyki z odległej przeszłości z tymi leżącymi w pobliżu astronomowie zauważyli, że nasze sąsiadki są znacznie spokojniejsze od swoich dalekich kuzynów, obserwowanych wcześniej w ich życiu. Najbliższe galaktyki (choć nie Droga Mleczna) to często duże galaktyki eliptyczne w których rzadko powstają nowe gwiazdy, a te z których są zbudowane są zazwyczaj starsze i bardziej czerwone. Galaktyki taki, w języku astronomów, są „czerwone i martwe”.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku odległych galaktyk, które zazwyczaj wskazują znacznie wyższe tempo produkcji gwiazd.

Wydaje się, że wynika to stąd, że w miarę jak Wszechświat dorastał, galaktyki często zderzały i łączyły ze sobą, a wydarzenia takie zakłócały obłoki gazu w ich wnętrzu. Zlanie się galaktyk zazwyczaj wyzwala tak intensywne procesy produkcji gwiazd, że zużywa zapasy gazu w galaktykach, przez co po etapie zwiększonej aktywności produkcja gwiazd zostaje zatrzymana. Powstała w wyniku zlania galaktyka eliptyczna starzeje się gwałtownie, coraz bardziej czerwieniejąc w miarę jak starzeją się jej gwiazdy. Oczekuje się, że podobnie stanie się z Drogą Mleczną, gdy za cztery miliardy lat połączy się z galaktyką Andromedy.

Galaktyka widoczna na zdjęciu – 2MASX J09442693 +0429569 – ukazuje przejściowy etap w tym procesie, przejście od młodych, produkujących gwiazdy galaktyk w ogromne, czerwone i martwe galaktyki spiralne.

Z galaktyki tej wyrzucona jest podobny do ogona struktura typowa dla galaktyki, która przeszła niedawno fuzję. Badając właściwości jej światła, astronomowie nie widzę oznak produkcji gwiazd, innymi słowy połączenie wywołało zdarzenie, które doprowadziło do zużycia całego zapasu gazu. Jednak obserwacje wskazują także, że produkcja gwiazd był bardzo intensywna jeszcze w nieodległej przeszłości, i wyhamowała dopiero w ciągu ostatniego miliarda lat. Zdjęcie pokazuje zatem moment w którym produkcja gwiazd zakończyła się raz na zawsze w tej galaktyce.

Źródła:

The moment the lights went out

The further away you look, the further back in time you see. Astronomers use this fact to study the evolution of the Universe by looking at nearby and more distant galaxies and comparing their features. Hubble is particularly well suited for this type of work because of its extremely high resolution and its position above the atmosphere. This has allowed it to detect many of the most distant galaxies known, as well as making detailed images of faraway objects.

Comparing galaxies in the distant past with those around us today, astronomers have noticed that the nearby galaxies are far quieter and calmer than their distant brethren, seen earlier in their lives. Nearby galaxies (although not the Milky Way) are often large, elliptical galaxies with little or no ongoing star formation, and their stars tend to be elderly and red in colour. These galaxies, in astronomers' language, are „red and dead”.

This is not so for galaxies further away, which typically show more vigorous star birth.

The reason for this appears to be that as the Universe has aged, galaxies have often collided and merged together, and these events disrupt gas clouds within them. A merger will usually be a trigger for such intense star formation that the supply of gas is used up, and no more star formation occurs afterwards. The merged elliptical galaxy then creeps into old age, getting redder as its stars get older. This is expected to happen to the Milky Way when it merges with the nearby Andromeda Galaxy, some four billion years from now.

The galaxy in this image, catalogued as 2MASX J09442693+0429569, marks a transitional phase in this process as young, star-forming galaxies settle to become massive, red and dead galaxies.

The galaxy has tail-like features extending from it, typical of a galaxy that has recently undergone a merger. Studying the properties of the light from this galaxy, astronomers see no sign of ongoing star formation; in other words, the merger triggered an event which has used up all the gas. However, the observations suggest that star formation was strong until the very recent past, and has ceased only within the last billion years. This image therefore shows a snapshot of the moment star formation stopped forever in a galaxy.

A version of this image was entered into the Hidden Treasures image processing competition by contestant Nick Rose.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *