Radioteleskop VLA odkrywa czarne dziury w gromadzie kulistej

Radioteleskop VLA odkrywa czarne dziury w gromadzie kulistej
Radioteleskop VLA odkrywa czarne dziury w gromadzie kulistejOriginal Press Release
Astronomowie wykorzystali szereg radioteleskopowy Karl G.

„Nie znaleźliśmy tego, czego szukaliśmy, ale zamiast tego odkryliśmy coś zaskakującego – dwa mniejsze czarne dziury. To zaskakujące, ponieważ większość teoretyków twierdzi, że w gromadzie może znajdować się maksymalnie jedna czarna dziura.

Laura Chomiuk
Michigan State University
National Radio Astronomy Observatory

Czarne dziury to obiekty tak masywne, że nawet światło nie może uciec ich grawitacji. Są one pozostałością po bardzo masywnych gwiazd, które eksplodowały jako supernowe. W gromadzie kulistej wiele gwiazdowych czarnych dziur prawdopodobnie powstało w początkach istnienia mającej 12 miliardów lat gromady, gdy jej masywne gwiazdy szybko się wypalały. Symulacje wykazały, że takie czarne dziury powinny migrować w kierunku centrum gromady, gdzie w wyniku gwałtownych, wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych wszystkie, być może z wyjątkiem jednej, zostałyby wyrzucony poza gromadę.

„Według teorii może przetrwać tylko jedna”- mówi Jay Strader z Michigan State University i Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. -„Znalezienie w tej gromadzie kulistej dwóch czarnych dziur zamiast jednej zdecydowanie zmienia obraz.”

Astronomowie sugerują kilka możliwych wyjaśnień. Po pierwsze, same czarne dziury mogą stopniowo pracy zmniejszać gęstość centralne części gromady, z co za tym idzie szybkość, z jaką czarne dziury są wyrzucane w wyniku grawitacyjnego przeciągania liny. Alternatywnie, być może gromada nie jest tak zaawansowana w procesie kolapsu rdzenia jak dotąd sądzono co także zmniejszenia gęstości jądra.

„Przyszłe obserwacje VLA pomogą nam określi jaki los ostatecznie spotyka czarne dziury w gromadach kulistych”- mówi Chomiuk.

Dwie czarne dziury odkryte za pomocą VLA to pierwsze czarne dziury o masach gwiazdowych, jakie odkryto w gromadzie kulistej w naszej Drodze Mlecznej, a także pierwsze odnalezione w paśmie radiowym, z a nie jak dotąd rentgenowskim.

Źródła:

Surprising Black-Hole Discovery Changes Picture of Globular Star Clusters

An unexpected discovery by astronomers using the National Science Foundation's Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) is forcing scientists to rethink their understanding of the environment in globular star clusters, tight-knit collections containing hundreds of thousands of stars.

The astronomers used the VLA to study a globular cluster called Messier 22 (M22), a group of stars more than 10,000 light-years from Earth. They hoped to find evidence for a rare type of black hole in the cluster's center. They wanted to find what scientists call an intermediate-mass black hole, more massive than those a few or more times the Sun's mass, but smaller than the supermassive black holes found at the cores of galaxies.

„We didn't find what we were looking for, but instead found something very surprising — two smaller black holes,” said Laura Chomiuk, of Michigan State University and the National Radio Astronomy Observatory. „That's surprising because most theorists said there should be at most one black hole in the cluster,” she added.

Black holes, concentrations of mass so dense that not even light can escape them, are left over after very massive stars have exploded as supernovae. In a globular cluster, many of these stellar-mass black holes probably were produced early in the cluster's 12-billion-year history as massive stars rapidly passed through their life cycles.

Simulations have indicated that these black holes would fall toward the center of the cluster, then begin a violent gravitational dance with each other, in which all of them or perhaps all but a single one would be thrown completely out of the cluster.

„There is supposed to be only one survivor possible,” said Jay Strader, of Michigan State University and the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. „Finding two black holes, instead of one, in this globular cluster definitely changes the picture,” he said.

The astronomers suggest some possible explanations. First, the black holes themselves may gradually work to puff up the central parts of the cluster, reducing the density and thus the rate at which black holes eject each other through their gravitational dance. Alternatively, the cluster may not be as far along in the process of contracting as previously thought, again reducing the density of the core.

„Future VLA observations will help us learn about the ultimate fate of black holes in globular clusters,” Chomiuk said.

The two black holes discovered with the VLA were the first stellar-mass black holes to be found in any globular cluster in our own Milky Way Galaxy, and also are the first found by radio, instead of X-ray, observations.

Chomiuk and Strader worked with Thomas Maccarone of the University of Southampton in the U.K., James Miller-Jones, of the International Centre for Radio Astronomy Research at Curtin University in Australia, and Anil Seth of the University of Utah. The scientists published their findings in the October 4 issue of the scientific journal Nature.

The National Radio Astronomy Observatory is a facility of the National Science Foundation, operated under cooperative agreement by Associated Universities, Inc.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *