Łazik NASA trafia na łożysko dawnego strumienia

Łazik NASA trafia na łożysko dawnego strumienia
Łazik NASA trafia na łożysko dawnego strumieniaOriginal Press Release
Marsjański łazik NASA Curiosity misja znalazł dowody, że w obszarze, po którym jeździ robot kiedy szybko płynął strumień.

Na podstawie rozmiarów żwiru, możemy oszacować, że woda poruszała się z prędkością około 3 metrów na sekundę, i sięgała na głębokość gdzieś pomiędzy kostką a biodrem. Opublikowano wiele prac naukowych na temat kanałów na Marsie z wieloma różnymi hipotezami dotyczącymi przepływu wody w tych kanałach. Po raz pierwszy faktycznie widzimy żwir na Marsie, który został tu przyniesiony przez wodę. To oznacza moment gdy od spekulacji na temat wielkości materiału w korycie rzecznym przechodzimy do bezpośredniej obserwacji takiego materiału

William Dietrich, UCB

Miejsce, w którym naukowcy trafili na złoże żwiru leży pomiędzy północnym brzegu krateru Gale i podstawą góry Sharp. Wcześniejsze fotografie tego regionu z orbity Marsa umożliwiają dodatkową interpretację zlepieńców zawierających żwir. Zdjęcia pokazuje stożek napływowy materiału spływający z krawędzi krateru, podzielony przez wiele kanałów leżący w górę dawnego strumienia od miejsca obecnych badań.

Zaokrąglony kształt niektórych kamieni w zlepieńcu wskazuje na odległy transport z poza krawędzi krateru, gdzie kanał o nazwie Peace Vallis jest początkiem stożka napływowego. Liczne kanały w stożku sugerują, że przepływy miały charakter ciągły lub powtarzały się przez dłuższy czas, a nie było to wydarzenie jednorazowe, trwające kilka lat.

Odkrycie jest efektem zdalnych badań dwóch skalnych wychodni, noszących robocze nazwy „Hottah” i „Link”, za pomocą teleobiektywu zainstalowanego na maszcie Curiosity w ciągu pierwszych 40 dni po wylądowaniu.

„Hottah przypomina wyrwaną, pękniętą płytę chodnikową, ale tak  naprawdę to ukośny blok starożytnego koryta”- mówi John Grotzinger z California Institute of Technology w Pasadenie.

Rozmiary ziaren żwiru w zlepieńcach widocznych w obu wychodniach mieszczą się w zakresie od ziarnka piasku do piłki golfowej. Niektóre są kanciaste, ale wiele z nich zostało zaokrąglone.

„Kształty wskazują, że żwiry te zostały przeniesione w to miejsce, a rozmiary wykluczają transport przez wiatr. Zostały one tu przeniesione przez płynącą wodę „- mówi Rebecca Williams z Planetary Science Institute w Tucson w Arizonie

„Płynący przez długi czas strumień mógł być dobrym miejscem dla istnienia życia”- mówi Grotzinger. -„Jednak to nie najlepsze miejsce  do poszukiwania śladów dawnej jego obecności. Nadal zmierzamy w stronę góry Sharp, ale już znaleźliśmy nasze pierwsze, potencjalnie nadające się do życia, środowisko.”

Zbocza góry Sharp w kraterze Gale pozostają głównym celem podróży łazika. Minerały ilaste i siarczany wykryte tam z orbity są potencjalnie dobrymi miejscami do poszukiwania zakonserwowanych węglowych związków organicznych – potencjalnych składników żywych organizmów.

Źródła:

NASA Rover Finds Old Streambed on Martian Surface

NASA's Curiosity rover mission has found evidence a stream once ran vigorously across the area on Mars where the rover is driving. There is earlier evidence for the presence of water on Mars, but this evidence — images of rocks containing ancient streambed gravels — is the first of its kind.

Scientists are studying the images of stones cemented into a layer of conglomerate rock. The sizes and shapes of stones offer clues to the speed and distance of a long-ago stream's flow.

„From the size of gravels it carried, we can interpret the water was moving about 3 feet per second, with a depth somewhere between ankle and hip deep,” said Curiosity science co-investigator William Dietrich of the University of California, Berkeley. „Plenty of papers have been written about channels on Mars with many different hypotheses about the flows in them. This is the first time we're actually seeing water-transported gravel on Mars. This is a transition from speculation about the size of streambed material to direct observation of it.”  

The finding site lies between the north rim of Gale Crater and the base of Mount Sharp, a mountain inside the crater. Earlier imaging of the region from Mars orbit allows for additional interpretation of the gravel-bearing conglomerate. The imagery shows an alluvial fan of material washed down from the rim, streaked by many apparent channels, sitting uphill of the new finds.

The rounded shape of some stones in the conglomerate indicates long-distance transport from above the rim, where a channel named Peace Vallis feeds into the alluvial fan. The abundance of channels in the fan between the rim and conglomerate suggests flows continued or repeated over a long time, not just once or for a few years.

The discovery comes from examining two outcrops, called „Hottah” and „Link,” with the telephoto capability of Curiosity's mast camera during the first 40 days after landing. Those observations followed up on earlier hints from another outcrop, which was exposed by thruster exhaust as Curiosity, the Mars Science Laboratory Project's rover, touched down.

„Hottah looks like someone jack-hammered up a slab of city sidewalk, but it's really a tilted block of an ancient streambed,” said Mars Science Laboratory Project Scientist John Grotzinger of the California Institute of Technology in Pasadena.

The gravels in conglomerates at both outcrops range in size from a grain of sand to a golf ball. Some are angular, but many are rounded.

„The shapes tell you they were transported and the sizes tell you they couldn't be transported by wind. They were transported by water flow,” said Curiosity science co-investigator Rebecca Williams of the Planetary Science Institute in Tucson, Ariz.

The science team may use Curiosity to learn the elemental composition of the material, which holds the conglomerate together, revealing more characteristics of the wet environment that formed these deposits. The stones in the conglomerate provide a sampling from above the crater rim, so the team may also examine several of them to learn about broader regional geology.

The slope of Mount Sharp in Gale Crater remains the rover's main destination. Clay and sulfate minerals detected there from orbit can be good preservers of carbon-based organic chemicals that are potential ingredients for life.

„A long-flowing stream can be a habitable environment,” said Grotzinger. „It is not our top choice as an environment for preservation of organics, though. We're still going to Mount Sharp, but this is insurance that we have already found our first potentially habitable environment.”

During the two-year prime mission of the Mars Science Laboratory, researchers will use Curiosity's 10 instruments to investigate whether areas in Gale Crater have ever offered environmental conditions favorable for microbial life.

NASA's Jet Propulsion Laboratory, a division of Caltech, built Curiosity and manages the Mars Science Laboratory Project for NASA's Science Mission Directorate, Washington.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *