Egzoziemia w układzie Alfa Centauri

Egzoziemia w układzie Alfa Centauri
Egzoziemia w układzie Alfa CentauriOriginal Press Release
eso1241aW układzie Alfa Centauri, najbliższym układzie gwiazd, europejscy astronomowie odkryli planetę o masie zbliżonej do masy Ziemi.

Nasze obserwacje obejmują ponad cztery lata badań za pomocą instrumentu HARPS. Dowodzą obecność słabego, ale rzeczywistego sygnału planety okrążającej Alfa Centauri B co 3,2 dnia. To nadzwyczajne odkrycie, na granicy naszych technicznych możliwości!

Xavier Dumusque
Geneva Observatory

Europejski zespół wykrył planetę poszukując niewielkich wahań w ruchu gwiazdy Alfa Centauri B, spowodowanych przez grawitacyjne oddziaływanie planety krążącej na orbicie wokół niej. Efekt jest minimalny – powoduje ruchy gwiazdy do tyłu i do przodu o zaledwie 51 centymetrów na sekundę (1,8 km/h), czyli z prędkością raczkowania niemowlaka. To największa w historii precyzja osiągnięta za pomocą stosowanej metody badań.

Alfa Centauri B jest bardzo podobna do Słońca, choć nieco mniejsza i ciemniejsza. Nowo odkryta planeta, z masą niewiele większą niż Ziemia, okrąża gwiazdę w odległości około sześciu milionów kilometrów, znacznie mniejszej niż orbita Merkurego. Orbita drugiego jasnego składnika gwiazdy podwójnej, Alfa Centauri A, znajduje się setki razy dalej, ale gwiazda ta mimo tego jest bardzo jasnym obiektem na niebie planety.

Pierwsza egzoplaneta wokół gwiazdy podobnej do Słońca została odkryta w 1995 roku. Od tego wydarzenia dokonano ponad 800 potwierdzonych odkryć, ale większość z planet jest znacznie większa od Ziemi, a wiele jest tak dużych jak Jowisz. Wyzwaniem przed którym stoją teraz astronomowie jest odkrycie i scharakteryzowanie planet o masie porównywalnej z masą Ziemi, które krążyłyby w strefie nadającej się dla życia] wokół innej gwiazdy.

„Jest to pierwsza planeta o masie podobnej do Ziemi znaleziona wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Krąży bardzo blisko swojej gwiazdy i na pewno jest zbyt gorąca dla życia takiego, jakie znamy”- mówi Stéphane Udry, -” ale równie dobrze może być zaledwie jedną z kilku planet układu. Nasze inne wyniki z instrumentu HARPS oraz badania z obserwatorium Keplera, wyraźnie pokazują, że większość mało masywnych planet odkrywana jest w tego rodzaju systemach.”

„Uzyskane wyniki to wielki krok w stronę odkrycia bliźniaka Ziemi w najbliższym sąsiedztwie Układu Słonecznego. Żyjemy w ciekawych czasach „- podsumowuje Xavier Dumusque.

Źródła:

Planet Found in Nearest Star System to Earth

eso1241aEuropean astronomers have discovered a planet with about the mass of the Earth orbiting a star in the Alpha Centauri system — the nearest to Earth. It is also the lightest exoplanet ever discovered around a star like the Sun. The planet was detected using the HARPS instrument on the 3.6-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile. The results will appear online in the journal Nature on 17 October 2012.

Alpha Centauri is one of the brightest stars in the southern skies and is the nearest stellar system to our Solar System — only 4.3 light-years away. It is actually a triple star — a system consisting of two stars similar to the Sun orbiting close to each other, designated Alpha Centauri A and B, and a more distant and faint red component known as Proxima Centauri [1]. Since the nineteenth century astronomers have speculated about planets orbiting these bodies, the closest possible abodes for life beyond the Solar System, but searches of increasing precision had revealed nothing. Until now.

“Our observations extended over more than four years using the HARPS instrument and have revealed a tiny, but real, signal from a planet orbiting Alpha Centauri B every 3.2 days,” says Xavier Dumusque (Geneva Observatory, Switzerland and Centro de Astrofisica da Universidade do Porto, Portugal), lead author of the paper. “It’s an extraordinary discovery and it has pushed our technique to the limit!”

The European team detected the planet by picking up the tiny wobbles in the motion of the star Alpha Centauri B created by the gravitational pull of the orbiting planet [2]. The effect is minute — it causes the star to move back and forth by no more than 51 centimetres per second (1.8 km/hour), about the speed of a baby crawling. This is the highest precision ever achieved using this method.

Alpha Centauri B is very similar to the Sun but slightly smaller and less bright. The newly discovered planet, with a mass of a little more than that of the Earth [3], is orbiting about six million kilometres away from the star, much closer than Mercury is to the Sun in the Solar System. The orbit of the other bright component of the double star, Alpha Centauri A, keeps it hundreds of times further away, but it would still be a very brilliant object in the planet’s skies.

The first exoplanet around a Sun-like star was found by the same team back in 1995 and since then there have been more than 800 confirmed discoveries, but most are much bigger than the Earth, and many are as big as Jupiter [4]. The challenge astronomers now face is to detect and characterise a planet of mass comparable to the Earth that is orbiting in the habitable zone [5] around another star. The first step has now been taken [6].

“This is the first planet with a mass similar to Earth ever found around a star like the Sun. Its orbit is very close to its star and it must be much too hot for life as we know it,” adds Stéphane Udry (Geneva Observatory), a co-author of the paper and member of the team, “but it may well be just one planet in a system of several. Our other HARPS results, and new findings from Kepler, both show clearly that the majority of low-mass planets are found in such systems.”

“This result represents a major step towards the detection of a twin Earth in the immediate vicinity of the Sun. We live in exciting times!” concludes Xavier Dumusque.

ESO will hold an online press conference offering journalists the opportunity to discuss the result and its impact with the scientists. To participate please read our media advisory.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *