Kolejny krok na drodze akcesji do ESA

Kolejny krok na drodze akcesji do ESA
Kolejny krok na drodze akcesji do ESAOriginal Press Release
Polska zrobiła kolejny krok zbliżający nas do pełnego członkowstwa w Europejskiej Agencji kosmicznej wymieniając w dniu 13 września 2012 r.

Polska od dawna współpracuje z ESA. W 1994 r. Polska jako jednen z pierwszych krajów byłego bloku wschodniego podpisała umowy o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej z ESA. Podpisanie Porozumienia o Współpracy miało miejsce w 2007 r. i utorowało drogę do polskiego udziału w wielu projektach badawczych ESA.

Polska ma długie tradycje przemysłu lotniczego i brała udział w wielu projektach naukowych i technologicznych. Polska aktywnie uczestniczy w szeregu misjach naukowych ESA, takich jak Integral, Rosetta, BepiColombo i Solar Orbiter, oraz działalności w zakresie obserwacji Ziemi (Envisat i GMES).  Uczestniczy również w projektach mikrograwitacji ESA, nawigacji – EGNOS jak również badaniach pogody kosmicznej. PW-Sat – pierwszy polski satelita zbudowany przez studentów, został wyniesiony na orbitę na pokładzie rakiety Vega w lutym 2012 roku.

Rząd Polski planuje zakończyć proces ratyfikacji najwcześniej jak to możliwe, i gdy zostaną one przekazane rządowi Francji, Polska stanie się oficjalnie 20. państwem członkowskim ESA oraz będzie uczestniczyć w posiedzeniach Rady Ministerialnej ESA w listopadzie 2012 roku, jako pełnoprawne państwo członkowskie.

Źródła:

Poland accedes to ESA Convention

Poland took a step further in its relations with ESA by exchanging Accession Agreements on the ESA Convention on 13 September 2012, to become the 20th ESA Member State.

The ceremony took place at the Copernicus Science Centre in Warsaw, with the participation of Jean-Jacques Dordain, ESA Director General, Waldemar Pawlak, Polish Minister of Economy, and Grażyna Henclewska, Under Secretary of State in the Polish Ministry of Economy. Other government officials and dignitaries attended the ceremony, including representatives from the Polish Parliamentary Group in charge of space affairs.

Poland’s cooperation with ESA is long-standing. In 1994, Poland was one of the first Eastern European countries to sign a Cooperation Agreement in the field of the peaceful use of outer space with ESA. A second step, the signature of European Cooperating State Agreement in 2007, paved the way for the Polish participation in several ESA research projects.

Poland has a long aerospace tradition and has contributed to many scientific and technological projects. Poland has participated actively in several ESA science missions, such as Integral, Rosetta, BepiColombo and Solar Orbiter, and in Earth observation activities with Envisat and GMES.

It is also working on ESA microgravity and exploration programmes, on EGNOS for navigation and on the Space Situational Awareness Programme (focusing on space weather), as well as in technology activities and educational projects. PW-Sat – the first Polish student satellite, was launched by a Vega rocket in February 2012.

The Government of Poland plans to conclude the ratification process at the earliest and once the ratification instrument is deposited with the Government of France, Poland will become officially the 20th ESA Member State and will participate in the ESA Ministerial Council in November 2012 as a full Member State.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *