Gigantyczne halo gorącego gazu otacza Galaktykę

Gigantyczne halo gorącego gazu otacza Galaktykę
Gigantyczne halo gorącego gazu otacza GalaktykęOriginal Press Release
Ukazana obok ilustracja przedstawia ogromne halo gorącego gazu (na niebiesko) otaczające Drogę Mleczną.

Dane obserwatorium rentgenowskiego Chandra X-ray Observatory zostały wykorzystane w celu oszacowania masy halo, która okazała się być porównywalna do masy wszystkich gwiazd w Drodze Mlecznej. Jeśli rozmiar i masa halo zostaną potwierdzone, być może rozwiązana zagadka brakującej masy barionowej Galaktyki.

W niedawno ukończonych badaniach zespół pięciu astronomów wykorzystał dane obserwatorów Chandr, ESA XMM-Newton i Suzaku aby określić limity temperatury, rozmiarów i masy halo gorącego gazu. Chandra obserwowała osiem jasnych źródeł rentgenowskich znajdujące daleko poza Galaktyką w odległości setek milionów lat świetlnych. Dane wykazały, że promieniowanie rentgenowskich z tych odległych źródeł jest wybiórczo pochłaniane przez jony tlenu w okolicach Galaktyki. Charakter absorpcji umożliwił naukowcom określenie temperatury absorbującego gazowego halo – wynosi ona między milionem a 2,5 milionami Kelwinów.

Inne badania wykazały, że Droga Mleczna i inne galaktyki otacza gorący gaz, o temperaturze od 100 000 do miliona stopni. Z danych można było również wnioskować o obecności jeszcze gorętszego składnika o temperaturze przekraczającej  milion stopni. Nowe badania wskazują, że masa halo gorąco gazu otaczającego Droga Mleczna jest znacznie większa niż halo ciepłego gazu.

Źródła:

Galactic Halo: Milky Way is Surrounded by Huge Halo of Hot Gas

This artist's illustration shows an enormous halo of hot gas (in blue) around the Milky Way galaxy. Also shown, to the lower left of the Milky Way, are the Small and Large Magellanic Clouds, two small neighboring galaxies (roll your mouse over the image for labels). The halo of gas is shown with a radius of about 300,000 light years, although it may extend significantly further.

Data from NASA's Chandra X-ray Observatory was used to estimate [link to press release] that the mass of the halo is comparable to the mass of all the stars in the Milky Way galaxy. If the size and mass of this gas halo is confirmed, it could be the solution to the „missing-baryon” problem for the Galaxy.

In a recent study, a team of five astronomers used data from Chandra, ESA's XMM-Newton, and Japan's Suzaku satellite to set limits on the temperature, extent and mass of the hot gas halo. Chandra observed eight bright X-ray sources located far beyond the Galaxy at distances of hundreds of millions of light years. The data revealed that X-rays from these distant sources are selectively absorbed by oxygen ions in the vicinity of the Galaxy. The nature of the absorption allowed the scientists to determine that the temperature of the absorbing halo is between 1 million and 2.5 million Kelvins.

Other studies have shown that the Milky Way and other galaxies are embedded in warm gas, with temperatures between 100,000 and one million degrees, and there have been indications that a hotter component with a temperature greater than a million degrees is also present. This new research provides evidence that the mass in the hot gas halo enveloping the Milky Way is much greater than that of the warm gas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *