Teleskop Hubble dostrzega gromady gwiazd na kursie kolizyjnym

Teleskop Hubble dostrzega gromady gwiazd na kursie kolizyjnym
Teleskop Hubble dostrzega gromady gwiazd na kursie kolizyjnymOriginal Press Release
Wykorzystując teleskop kosmiczny NASA Hubble Space Telescope i zebrane przez niego dane astronomowie uchwycili dwie gromady pełne masywnych gwiazd, które mogą znajdować się w początkowej fazie zlewania.

Gwiazdy mają powstawać w gromadach, ale widzimy wiele młodych, samotnych gwiazd poza 30 Doradus. Gwiazdy to nie mogły powstać tam, gdzie są – sądzimy, że zostały wyrzucone z 30 Doradus z ogromną prędkością

Elena Sabbi
Space Telescope Science Institute

Cały kompleks 30 Doradus jest aktywnym region produkcji gwiazd od 25 milionów lat. Obecnie nie wiadomo, jak długo jeszcze region ten będzie nadal tworzył nowe gwiazdy. Łączenie się małych systemów w większe może pomóc wyjaśnić pochodzenie niektórych z największych znanych gromad gwiezdnych.

Kierująca badaniami Elena Sabbi ze Space Telescope Science Institute w Baltimore wraz z zespołem zaczął przyglądać się temu obszarowi podczas poszukiwania zbiegłych gwiazd – szybko poruszających się gwiazd, które zostały wyrzucone ze swoich gwiezdnych żłobków, w których powstały. W trakcie badań naukowcy zauważyli coś niezwykłego w w dystrybucji małomasywnych gwiazdkowych wykrytych przez Hubble'a w obrębie gromady. Okazało się, że nie jest ona kulista, jak się spodziewano, ale jest do pewnego stopnia podobna do formy przyjmowanej przez zlewające się galaktyki, których kształty są wydłużone w wyniku wzajemnego oddziaływania grawitacyjnego. Zebrane przez Hubble znaki wskazują na zbliżające się połączenie gromad obejmują wydłużoną strukturę jednej z gromad, jak również zmierzoną różnicę wieku pomiędzy populacjami gromad.

Według niektórych modeli, gigantyczne obłoki gazu, z których powstają gromady gwiazd mogą się rozpaść się na mniejsze fragmenty. Gdy w tych fragmentach powstaną gwiazdy, mogą oddziaływać na siebie nawzajem łącząc się w większe systemy. Sabbi i jej zespół sądzą, że to właśnie oznaki takich oddziaływań obserwują w 30 Doradus.

Wokół 30 Doradus zaobserwowano także niezwykle dużą liczbę gwiazd o dużej prędkości własnej. Astronomowie uważają, że gwiazdy te, zwane często uciekinierami zostały wyrzucone z jądra 30 Doradus w wyniku dynamicznych oddziaływań grawitacyjnych. Oddziaływania takie są bardzo często w trakcie procesu zwanego zapaścią jądra, w czasie którego najmasywniejsze gwiazdy migrują do środka gromady w wyniku dynamicznych oddziaływań z gwiazdami o niższych masach. Gdy odpowiednio dużo masywnych gwiazd znajdzie się w jądrze to staje się niestabilne a masywne gwiazdy zaczynają wyrzucać się nawzajem z gromady.

Jednak gromada R136 w jądrze 30 Doradus jest zbyt młoda, by doświadczyć już zapaści jądra. Jednocześnie wiadomo że w mniejszych systemach zapaść jądra następuje znacznie szybciej. Dużą liczbę zbiegłych gwiazd, które wykryto w sąsiedztwie w 30 Doradus łatwiej wyjaśnić, jeśli niewielka gromada przyłączyła się do R136.

Źródła:

Hubble Watches Star Clusters on a Collision Course

Astronomers using data from NASA's Hubble Space Telescope have caught two clusters full of massive stars that may be in the early stages of merging. The clusters are 170,000 light-years away in the Large Magellanic Cloud, a small satellite galaxy to our Milky Way.

What at first was thought to be only one cluster in the core of the massive star-forming region 30 Doradus (also known as the Tarantula Nebula) has been found to be a composite of two clusters that differ in age by about one million years.

The entire 30 Doradus complex has been an active star-forming region for 25 million years, and it is currently unknown how much longer this region can continue creating new stars. Smaller systems that merge into larger ones could help to explain the origin of some of the largest known star clusters.

Lead scientist Elena Sabbi of the Space Telescope Science Institute in Baltimore, Md., and her team began looking at the area while searching for runaway stars, fast-moving stars that have been kicked out of their stellar nurseries where they first formed. „Stars are supposed to form in clusters, but there are many young stars outside 30 Doradus that could not have formed where they are; they may have been ejected at very high velocity from 30 Doradus itself,” Sabbi said.

She then noticed something unusual about the cluster when looking at the distribution of the low-mass stars detected by Hubble. It is not spherical, as was expected, but has features somewhat similar to the shape of two merging galaxies where their shapes are elongated by the tidal pull of gravity. Hubble's circumstantial evidence for the impending merger comes from seeing an elongated structure in one of the clusters, and from measuring a different age between the two clusters.

According to some models, the giant gas clouds out of which star clusters form may fragment into smaller pieces. Once these small pieces precipitate stars, they might then interact and merge to become a bigger system. This interaction is what Sabbi and her team think they are observing in 30 Doradus.

Also, there is an unusually large number of high-velocity stars around 30 Doradus. Astronomers believe that these stars, often called „runaway stars” were expelled from the core of 30 Doradus as the result of dynamical interactions. These interactions are very common during a process called core collapse, in which more-massive stars sink to the center of a cluster by dynamical interactions with lower-mass stars. When many massive stars have reached the core, the core becomes unstable and these massive stars start ejecting each other from the cluster.

The big cluster R136 in the center of the 30 Doradus region is too young to have already experienced a core collapse. However, since in smaller systems the core collapse is much faster, the large number of runaway stars that has been found in the 30 Doradus region can be better explained if a small cluster has merged into R136.

Follow-up studies will look at the area in more detail and on a larger scale to see if any more clusters might be interacting with the ones observed. In particular the infrared sensitivity of NASA's planned James Webb Space Telescope (JWST) will allow astronomers to look deep into the regions of the Tarantula Nebula that are obscured in visible-light photographs. In these areas cooler and dimmer stars are hidden from view inside cocoons of dust. Webb will better reveal the underlying population of stars in the nebula.

The 30 Doradus Nebula is particularly interesting to astronomers because it is a good example of how star-forming regions in the young universe may have looked. This discovery could help scientists understand the details of cluster formation and how stars formed in the early universe.

The members of Sabbi's team are D.J. Lennon (ESA/STScI), M. Gieles (University of Cambridge, UK), S.E. de Mink (STScI/JHU), N.R. Walborn, J. Anderson, A. Bellini, N. Panagia, and R. van der Marel (STScI), and J. Maíz Apellániz (Instituto de Astrofísica de Andalucía, CISC, Spain)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *