Curiosity dzwoni z Marsa

Curiosity dzwoni z Marsa
Curiosity dzwoni z MarsaOriginal Press Release
Najbardziej zaawansowane jak dotąd próbnik marsjański NASA Curiosity bezpiecznie i zgodnie z planem wylądował na Czerwonej Planecie.

Dzisiaj, koła Curiosity zaczęły przecierać szlaki dla ludzkich stóp na Marsie. Curiosity , najbardziej zaawansowany łazik, jaki kiedykolwiek zbudowano, jest teraz na powierzchni Czerwonej Planety, gdzie będzie starać się odpowiedzieć na odwieczne pytanie, czy Marsie kiedykolwiek istniało życie – oraz czy planeta może podtrzymać życie w przyszłości. To niesamowite osiągnięcie umożliwiła praca zespołu naukowców i inżynierów z całego świata oraz Jet Propulsion Laboratory. Prezydent Obama nakreślił odważną wizję wysłania ludzi na Marsa w połowie lat 30. tego wieku a dzisiejsze lądowanie stanowi znaczący krok w kierunku realizacji tego celu.

Charles Bolden, NASA

Curiosity wylądował o 8:31 6 sierpnia naszego czasu u stóp wysokiej na blisko pięć kilometrów góry  wznoszącej się wewnątrz szerokiego na 150 kilometrów krateru Gale. Podczas niemal dwóch lat misji podstawowej, rover zbada, czy w regionie tym kiedykolwiek występowały warunki sprzyjające życiu mikroorganizmów.

„Siedem Minut Terroru stały się Siedmioma Minutami Triumfu”- podsumował lądowanie administrator ds. nauki NASA, John Grünsfeld.

Curiosity przesłała pierwsze zdjęcia Marsa, szerokokątne ujęcie kamienistego gruntu w pobliżu przedniej części łazika. W ciągu kolejnych dni będzie dostarczała kolejnych zdjęć, na podstawie których naukowcy i inżynierowie rozpoczną  konfigurowanie łazika do pracy i sprawdzą pracę instrumentów i mechanizmów Curiosity.

Potwierdzenie udanego lądowania Curiosity uzyskano w wyniku komunikacji przekazywanej przez orbiter NASA Mars Odyssey i odebranego przez anteny DSN (Deep Space Network) w Canberra w Australi (które już w listopadzie odwiedzimy w trakcie ekspedycji na całkowite zaćmienie Słońca).

Curiosity posiada 10 instrumentów naukowych o masie całkowitej 15 razy większej od instrumentów naukowych łazików Spirit i Opportunity. Niektóre z nich po raz pierwszy znalazły się na Marsie. Do takich należy laserowy spektrograf umożliwiający zdalne badanie składu chemicznego skał. Curiosity jest dwa razy dłuższy i pięciokrotnie tak ciężki jak wcześniejsze łaziki. Wybór krateru Gale jako miejsca lądowania umieściło łazik w zasięgu kilka minut jazdy od uwarstwionej góry w centrum krateru. Obserwacje z orbity zidentyfikowały w tym miejscu warstwy gliny i siarczanów wskazujące na obecność wody w przeszłości tego regionu.

Misja jest zarządzany przez JPL dla Dyrekcji Science Mission NASA w Waszyngtonie. Rover został zaprojektowany, opracowany i montowane w JPL. JPL jest częścią Kalifornijskiego Instytutu Technologii w Pasadenie.

Źródła:

NASA Lands Car-Size Rover Beside Martian Mountain

NASA's most advanced Mars rover Curiosity has landed on the Red Planet. The one-ton rover, hanging by ropes from a rocket backpack, touched down onto Mars Sunday to end a 36-week flight and begin a two-year investigation.

The Mars Science Laboratory (MSL) spacecraft that carried Curiosity succeeded in every step of the most complex landing ever attempted on Mars, including the final severing of the bridle cords and flyaway maneuver of the rocket backpack.

„Today, the wheels of Curiosity have begun to blaze the trail for human footprints on Mars.  Curiosity, the most sophisticated rover ever built, is now on the surface of the Red Planet, where it will seek to answer age-old questions about whether life ever existed on Mars — or if the planet can sustain life in the future,” said NASA Administrator Charles Bolden. „This is an amazing achievement, made possible by a team of scientists and engineers from around the world and led by the extraordinary men and women of NASA and our Jet Propulsion Laboratory. President Obama has laid out a bold vision for sending humans to Mars in the mid-2030's, and today's landing marks a significant step toward achieving this goal.”

Curiosity landed at 10:32 p.m. Aug. 5, PDT, (1:32 a.m. EDT Aug. 6) near the foot of a mountain three miles tall and 96 miles in diameter inside Gale Crater. During a nearly two-year prime mission, the rover will investigate whether the region ever offered conditions favorable for microbial life.

„The Seven Minutes of Terror has turned into the Seven Minutes of Triumph,” said NASA Associate Administrator for Science John Grunsfeld. „My immense joy in the success of this mission is matched only by overwhelming pride I feel for the women and men of the mission's team.”

Curiosity returned its first view of Mars, a wide-angle scene of rocky ground near the front of the rover. More images are anticipated in the next several days as the mission blends observations of the landing site with activities to configure the rover for work and check the performance of its instruments and mechanisms.

„Our Curiosity is talking to us from the surface of Mars,” said MSL Project Manager Peter Theisinger of NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. „The landing takes us past the most hazardous moments for this project, and begins a new and exciting mission to pursue its scientific objectives.”

Confirmation of Curiosity's successful landing came in communications relayed by NASA's Mars Odyssey orbiter and received by the Canberra, Australia, antenna station of NASA's Deep Space Network.

Curiosity carries 10 science instruments with a total mass 15 times as large as the science payloads on the Mars rovers Spirit and Opportunity. Some of the tools are the first of their kind on Mars, such as a laser-firing instrument for checking elemental composition of rocks from a distance. The rover will use a drill and scoop at the end of its robotic arm to gather soil and powdered samples of rock interiors, then sieve and parcel out these samples into analytical laboratory instruments inside the rover.

To handle this science toolkit, Curiosity is twice as long and five times as heavy as Spirit or Opportunity. The Gale Crater landing site places the rover within driving distance of layers of the crater's interior mountain. Observations from orbit have identified clay and sulfate minerals in the lower layers, indicating a wet history.

The mission is managed by JPL for NASA's Science Mission Directorate in Washington. The rover was designed, developed and assembled at JPL. JPL is a division of the California Institute of Technology in Pasadena.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *