Teleskop Hubble odkrywa piąty księżyc Plutona

Teleskop Hubble odkrywa piąty księżyc Plutona
Teleskop Hubble odkrywa piąty księżyc PlutonaOriginal Press Release
Korszytając z teleskopu kosmicznego NASA Hubble Space Telescope zespół astronomów odkrył kolejn, piąty już  księżyc krążący wokół lodowej planety karłowej Plutona.

Księżyce tworzą serię starannie zagnieżdżonych orbit, przypominając nieco rosyjskie matrioszki

Mark Showalter
Instytut SETI

Naukowców intryguje to, że tak mała planeta może mieć tak bogatą kolekcję satelitów. Nowe odkrycie dostarcza dodatkowych wskazówek do rozwikłania powstania i ewolucji systemu Plutona. Według najpopularniejszej teorii wszystkie te księżyce są pozostałościami kolizji pomiędzy Plutonem a innym dużymi obiektami pasa Kuipera miliardy lat temu.

Nowe odkrycie pomoże naukowcom podczas historycznego przejścia w 2015 sony NASA New Horizons przez system Plutona. Zespół używa potężnych możliwości teleskopu Hubble w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń dla statku kosmicznego. Przemieszczając się w otoczeniu karłowej planety z prędkością blisko 50 000 kilometrów na godzinę, sonda New Horizons może zostać zniszczona w wyniku kolizji z najmniejszym nawet fragmentem orbitującej tam skały.

„Odkrycie tak wielu małych księżyców pośrednio mówi nam, że musi tam być wiele małych, niewidocznych cząstek czyhających na sondę „- mówi Harold Weaver z Laboratorium Fizyki Stosowanej Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (APL).

„Inwentaryzacja systemu Plutona, którą prowadzimy dzisiaj za pomocą Hubble'a pomoże zespołowi sondy New Horizons  zaprojektować bezpieczną trajektorię dla sondy „- dodaje Alan Stern z Southwest Research Institute w Boulder.

Największy księżyc Plutona, Charon, został odkryty w 1978 roku w efekcie obserwacji wykonanych w Obserwatorium Marynarki Wojennej USA w Waszyngtonie. Dzięki obserwacjom Hubble w 2006 r. odkryto dwa kolejne, małe księżyce Nyks i Hydra. W 2011 roku następny księżyc, P4, został znaleziony w danych zebranych przez teleskop Hubble.

Tymczasowo noszący nazwę S/2012 (134340) 1 nowy księżyc został wykryty na dziewięciu osobnych zestawach zdjęć wykonanych przez kamerę szerokiego pola (Wide Field Camera 3) teleskopu Hubble w dniach 26, 27 i 29 czerwca 2012, oraz 7 i 9 lipca 2012.

Źródła:

Hubble Discovers a Fifth Moon Orbiting Pluto

A team of astronomers using NASA's Hubble Space Telescope is reporting the discovery of another moon orbiting the icy dwarf planet Pluto.

The moon is estimated to be irregular in shape and 6 to 15 miles across. It is in a 58,000-mile-diameter circular orbit around Pluto that is assumed to be co-planar with the other satellites in the system.

„The moons form a series of neatly nested orbits, a bit like Russian dolls,” said team lead Mark Showalter of the SETI Institute in Mountain View, Calif.

The discovery increases the number of known moons orbiting Pluto to five.

The Pluto team is intrigued that such a small planet can have such a complex collection of satellites. The new discovery provides additional clues for unraveling how the Pluto system formed and evolved. The favored theory is that all the moons are relics of a collision between Pluto and another large Kuiper belt object billions of years ago.

The new detection will help scientists navigate NASA's New Horizons spacecraft through the Pluto system in 2015, when it makes an historic and long-awaited high-speed flyby of the distant world.

The team is using Hubble's powerful vision to scour the Pluto system to uncover potential hazards to the New Horizons spacecraft. Moving past the dwarf planet at a speed of 30,000 miles per hour, New Horizons could be destroyed in a collision with even a BB-shot-size piece of orbital debris.

„The discovery of so many small moons indirectly tells us that there must be lots of small particles lurking unseen in the Pluto system,” said Harold Weaver of the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory in Laurel, Md.

„The inventory of the Pluto system we're taking now with Hubble will help the New Horizons team design a safer trajectory for the spacecraft,” added Alan Stern of the Southwest Research Institute in Boulder, Colo., the mission's principal investigator.

Pluto's largest moon, Charon, was discovered in 1978 in observations made at the United States Naval Observatory in Washington, D.C. Hubble observations in 2006 uncovered two additional small moons, Nix and Hydra. In 2011 another moon, P4, was found in Hubble data.

Provisionally designated S/2012 (134340) 1, the latest moon was detected in nine separate sets of images taken by Hubble's Wide Field Camera 3 on June 26, 27, and 29, 2012 and July 7 and 9, 2012.

In the years following the New Horizons Pluto flyby, astronomers plan to use the infrared vision of Hubble's planned successor, NASA's James Webb Space Telescope, for follow-up observations. The Webb telescope will be able to measure the surface chemistry of Pluto, its moons, and many other bodies that lie in the distant Kuiper Belt along with Pluto.

The Pluto team members are M. Showalter (SETI Institute), H.A. Weaver (Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University), and S.A. Stern, A.J. Steffl, and M.W. Buie (Southwest Research Institute).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *