Teleskop Hubble fotografuje obszary produkcji gwiazd w NGC 4700

Teleskop Hubble fotografuje obszary produkcji gwiazd w NGC 4700
Teleskop Hubble fotografuje obszary produkcji gwiazd w NGC 4700Original Press Release
Teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope sfotografował galaktykę NGC 4700, która intensywnie produkuje gwiazdy.

W 1610 francuski astronom Nicolas-Claude Fabri de Peiresc spojrzał przez teleskop i ujrzał coś, co okazało się być pierwszym regionem H II jaki dostrzeżono: znajdującą się stosunkowo blisko Układu Słonecznego Mgławicę Oriona w Drodze Mlecznej. Astronomowie badają takie regiony nie tylko w Drodze Mlecznej, ale również te, które udaje się dostrzec w innych galaktykach by ocenić jak skład chemiczny kosmicznego środowiska wpływa na powstawanie gwiazd.

NGC 4700 została odkryta w marcu 1786 roku przez brytyjskiego astronoma Williama Herschela, który opisał ją jako bardzo słabą mgławicę. NGC 4700, a także wiele innych stosunkowo bliskich galaktyk, znajduje się w gwiazdozbiorze Panny. Jest klasyfikowana jako galaktyka spiralna, o budowie podobnej do Drogi Mlecznej. Leży w odległości około pięćdziesięciu milionów lat świetlnych od nas i oddala się od nas z prędkością  1400 km na sekundę w wyniku ekspansji Wszechświata.

Kompozytowe zdjęcie zostało złożone z czterech ekspozycji w świetle optycznym, w kanale niebieskim i zielonym oraz wąskopasmowym – izolującym światło zjonizowanego wodoru. Ekspozycje wykonano za pomocą kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble.

Źródła:

A Galaxy Festooned with Stellar Nurseries

The galaxy NGC 4700 bears the signs of the vigorous birth of many new stars in this image captured by the NASA/ESA Hubble Space Telescope.

The many bright, pinkish clouds in NGC 4700 are known as H II regions, where intense ultraviolet light from hot young stars is causing nearby hydrogen gas to glow. H II regions often come part-and-parcel with the vast molecular clouds that spawn fresh stars, thus giving rise to the locally ionised gas.

In 1610, French astronomer Nicolas-Claude Fabri de Peiresc peered through a telescope and found what turned out to be the first H II region on record: the Orion Nebula, located relatively close to our Solar System here in the Milky Way. Astronomers study these regions throughout the Milky Way and those easily seen in other galaxies to gauge the chemical makeup of cosmic environments and their influence on the formation of stars.

NGC 4700 was discovered back in March 1786 by the British astronomer William Herschel who noted it as a “very faint nebula”. NGC 4700, along with many other relatively close galaxies, is found in the constellation of Virgo (The Virgin) and is classified as a barred spiral galaxy, similar in structure to the Milky Way. It lies about 50 million light-years from us and is moving away from us at about 1400 km/second due to the expansion of the Universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *