Rentgenowski puls młodej gwiazdy

Rentgenowski puls młodej gwiazdy
Rentgenowski puls młodej gwiazdyOriginal Press Release
Korzystając z połączonych danych zebranych przy trzy orbitalne obserwatoria rentgenowskie – NASA Chandra X-ray Observatory, ESA XMM-Newotn i japoński teleskop rentgenowski Suzaku – astronomowie uzyskali rzadki wgląd w potężne zjawiska towarzyszące narodzinom gwiazd podobnych do Słońca.

W 2004 roku światło protogwiazdy V1647 Orionis rozświetliło mgławicę McNeila choć sama nowo powstająca gwiazda wciąż jest częściowo skryta w kokonie gazu i pyłu. Protogwiazda nie rozpoczęła jeszcze spalania wodoru w hel w jądrze i nie generuje energii tak jak rozwinięte gwiazdy. V1647 Ori zapewne rozpali się za kilka milionów lat. Do tego czasu protogwiazda świeci dzięki energii cieplnej uwalnianej przez gaz, który nadal na nią opada pochodzący z wirującego dysku wokół rodzącej się gwiazdy.

Intensywne promieniowanie rentgenowskie gorących plam wskazuje na to, ża mają one tysiące razy wyższą temperaturę niż pozostała powierzchnia gwiazdy. Plamy te są uważane za ślady strumieni opadającego na gwiazdę z dysku gazu. Naukowcy uważają, że zjawiska magnetycznej rekoneksji – źródło energii dla wybuchów na Słońcu – kanalizują i kierują przepływem gazu. Gwiazda, która obraca się mniej więcej raz na dzień, wiruje szybciej niż otaczający ją dysk, co prowadzi do skręcania pól magnetycznych, które w momencie przełączania się na niższe stany energetyczne uwalniają ogromne ilości energii. Badania zmienności promieniowania rentgenowskiego protogwiazdy dają astronomom rzadki wgląd w wysoce energetyczne zjawiska towarzyszące narodzinom mało masywnej gwiazdy.

Zespół odkrył podobieństwa między 11 oddzielnymi krzywymi jasności rentgenowskiej w danych z Chandry, Suzaku i  XMM-Newton. V1647 Ori jest jedną z najmłodszych gwiazd, których tempo rotacji zostało określone za pomocą techniki obserwacji rentgenowskich.

Źródła:

V1647 Ori: X-raying the beating heart of a newborn star

Using combined data from a trio of orbiting X-ray telescopes, including NASA's Chandra X-ray Observatory and the Japan-led Suzaku satellite, astronomers have obtained a rare glimpse of the powerful phenomena that accompany a still-forming star. A new study based on these observations indicates that intense magnetic fields drive torrents of gas into the stellar surface, where they heat large areas to millions of degrees. X-rays emitted by these hot spots betray the newborn star's rapid rotation, showing that it is spinning so quickly it is on the verge of breaking up.

This video begins with optical observations of the nebula M78, a star formation region located in our galaxy about 1300 light years from earth. The view zooms into a nearby region containing McNeil's Nebula, first noticed in 2004 when it was lit up by a protostar named V1647 Orionis, a stellar infant still partly swaddled in its birth cloud. Protostars have not yet developed the energy-generating capabilities of a normal star such as the sun, which fuses hydrogen into helium in its core. For V1647 Ori, that stage lies millions of years in the future. Until then, the protostar shines from the heat energy released by the gas that continues to fall onto it, much of which originates in a rotating circumstellar disk.

A zoom into V1647 Orionis shows an animation, an artist's representation of magnetic fields and intense X-ray hot spots thousands of times hotter than the rest of the star. These spots are thought to be the footprints of streams that transfer gas from a disk that still surrounds the young star. Scientists think that magnetic reconnection events–the energy source for outbursts from our own sun–channel and drive the gas flows. The star, which spins once in about a day, rotates faster than the disk, and constantly winds up the magnetic fields, which release a great deal of energy when they snap back into lower-energy states. This protostar's X-ray variations are giving astronomers a rare glimpse of energetic phenomena accompanying the „toddler” phase of a low-mass star.

The team found strong similarities among 11 separate X-ray light curves based on data from Chandra, Suzaku and the European Space Agency's XMM-Newton satellites. V1647 Ori is among the youngest stars whose spin rates have been determined using an X-ray-based technique.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *