Obcy świat dominuje niebo odległej planety

Obcy świat dominuje niebo odległej planety
Obcy świat dominuje niebo odległej planetyOriginal Press Release
Niewiele nocnych zjawisk oferują większą dramaturgię niż Księżyc w pełni wschodzący nad horyzontem.

Kepler-36 ukazuje piękne oscylacje. Mierząc je byliśmy w stanie dokładnie wyznaczyć wielkość, masę i wiek gwiazdy. Bez astrosejsmologii nie byłoby możliwe tak precyzyjne nałożenie ograniczeń na właściwości planet

dr Luciano Iess
Universita La Sapienza, Rzym

„Te dwa światy są niezwykle blisko”, mówi Josh Carter z Centrum Astrofizyki Harvard-Smithsonian (CFA).

„To najciaśniejszy układ planetarny, jaki dotąd odkryliśmy” – dodaje Eric Agol z Uniwersytetu Washington.

Planety zostały odkryte w danych dostarczonych przez sondę NASA Kepler poszukującą planet metodą tranzytów – czyli drobnych zmian jasności gwiazdy gdy przed jej tarczą przechodzi egzoplaneta na pewien czas, w charakterystyczny sposób redukując jej jasność..

Na nowo odkryty układ składają się dwie planety okrążające podolbrzyma – gwiazdę podobną pod wieloma względami do Słońca, tylko kilka miliardów lat starszą. Świat wewnętrzny, Kepler-36b, to skalista planeta półtora razy większa od Ziemi mająca 4,5 razy większą masę. Okrąża ona gwiazdę w czasie około 14 dni w średniej odległości nie większej niż 17,7 milionów kilometrów.

Świat zewnętrzny, Kepler-36c, to gazowa planetę o średnicy 3,7 razy większej od Ziemi i ośmiokrotnie większej masie. Ten „gorący Neptun” okrąża gwiazdę w ciągu 16 dni, w odległości 19,3 milionów kilometrów.

Średnio co 97 dni następuje koniunkcja (zbliżenie) egzoplanet. W tym czasie dzieli je odległość nie większa niż pięciokrotność odległości Ziemi od Księżyca. A że Kepler-36c jest znacznie większy niż Księżyc, prezentuje wspaniały widok na niebie mniejszego sąsiada. Z kolei mniejszy Kepler-36b, widziany z Keplera-36c, ma rozmiary zbliżone do wielkości Księżyca. Takie duże zbliżenia muszą być związane z ogromnymi oddziaływaniami grawitacyjnymi, które deformują obie planety.

Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób tak odmienne światy znalazły się na taki bliskich orbitach. W obrębie Układu Słonecznego skaliste planety znajdują się blisko Słońca, natomiast gazowe olbrzymy pozostają odległe.

Choć Kepler-36 to pierwszy znany układ planetarny o tak specyficznej geometrii orbit prowadzącej do bliskich spotkań, z pewnością nie będzie ostatnim.

„Stwierdziliśmy, że ten jeden na pierwszy rzut oka szybki”, dodał Carter. „Jesteśmy teraz czesanie przez dane Keplera, aby spróbować znaleźć więcej.”

Uzyskanie tak precyzyjnych wyników było możliwe dzięki astrosejsmologii. Astrosejsmologia badan gwiazdy, obserwując ich naturalne oscylacje. Podobne do Słońca gwiazdy rezonują  na podobieństwo instrumentów muzycznych, wiążąc fale dźwiękowe w swym wnętrzu. I podobnie jak instrument muzyczny, im większa gwiazda, tym głębszy jest ton jego rezonansu. Dźwięk schwytany w pułapce gwiazdy powoduje iż gwiazda delikatnie oscyluje.

Źródła:

Planetrise: Alien World Looms Large in its Neighbor's Sky

Few nighttime sights offer more drama than the full Moon rising over the horizon. Now imagine that instead of the Moon, a gas giant planet spanning three times more sky loomed over the molten landscape of a lava world. This alien vista exists in the newly discovered two-planet system of Kepler-36.

„These two worlds are having close encounters,” said Josh Carter, a Hubble Fellow at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA).

„They are the closest to each other of any planetary system we've found,” added co-author Eric Agol of the University of Washington.

Carter, Agol and their colleagues report their discovery in the June 21st Science Express.

They spotted the planets in data from NASA's Kepler spacecraft, which can detect a planet when it passes in front of, and briefly reduces the light coming from, its parent star.

The newfound system contains two planets circling a subgiant star much like the Sun except several billion years older. The inner world, Kepler-36b, is a rocky planet 1.5 times the size of Earth and weighing 4.5 times as much. It orbits about every 14 days at an average distance of less than 11 million miles.

The outer world, Kepler-36c, is a gaseous planet 3.7 times the size of Earth and weighing 8 times as much. This „hot Neptune” orbits once each 16 days at a distance of 12 million miles.

The two planets experience a conjunction every 97 days on average. At that time, they are separated by less than 5 Earth-Moon distances. Since Kepler-36c is much larger than the Moon, it presents a spectacular view in its neighbor's sky. (Coincidentally, the smaller Kepler-36b would appear about the size of the Moon when viewed from Kepler-36c.) Such close approaches stir up tremendous gravitational tides that squeeze and stretch both planets.

Researchers are struggling to understand how these two very different worlds ended up in such close orbits. Within our solar system, rocky planets reside close to the Sun while the gas giants remain distant.

Although Kepler-36 is the first planetary system found to experience such close encounters, it undoubtedly won't be the last.

„We're wondering how many more like this are out there,” said Agol.

„We found this one on a first quick look,” added Carter. „We're now combing through the Kepler data to try to locate more.”

This result was made possible with asteroseismology. Asteroseismology is the study of stars by observing their natural oscillations. Sunlike stars resonate like musical instruments, due to sound waves trapped in their interiors. And just like a musical instrument, the larger the star, the „deeper” are its resonances. This trapped sound makes the stars gently breathe in and out, or oscillate.

Co-author Bill Chaplin (University of Birmingham, UK) noted, „Kepler-36 shows beautiful oscillations. By measuring the oscillations we were able to measure the size, mass and age of the star to exquisite precision.”

He added, „Without asteroseismology, it would not have been possible to place such tight constraints on the properties of the planets.”

The research was funded by NASA, the Space Telescope Science Institute and the National Science Foundation.

Headquartered in Cambridge, Mass., the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) is a joint collaboration between the Smithsonian Astrophysical Observatory and the Harvard College Observatory. CfA scientists, organized into six research divisions, study the origin, evolution and ultimate fate of the universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *