Teleskop VLT przygląda się mgławicy NGC 6357

Teleskop VLT przygląda się mgławicy NGC 6357
Teleskop VLT przygląda się mgławicy NGC 6357Original Press Release
W rejonie konstelacji Skorpiona, głęboko w Drodze Mlecznej leży mgławica NGC 6357 zwana również Mgławicą Wojna i Pokój.

Zdjęcie pokazuje szeroką rzekę pyłu przecinającą mgławicę i absorbującą światło odległych obiektów. Na prawo od niej widoczna jest mała gromada młodych, jasnych, biało-niebieskich gwiazd, które uformowały się z gazu. Mają one zapewne niewiele więcej niż kilka milionów lat, co w przypadku gwiazd jest bardzo młodych wiekiem. Intensywne promieniowanie ultrafioletowe tych gwiazd rzeźbi w otaczającym gazie i pyle pustą przestrzeń rzeźbiąc je w dziwne formy.

Na całym zdjęciu widać ciemne ślady kosmicznego pyłu jednak najciekawsze ciemne struktury widoczne są w prawym dolnym rogu zdjęcie, oraz wzdłuż jego prawej krawędzi. To tu promieniowanie jasnych, młodych gwiazd utworzyło przypominające trąby słoniowe kolumny, podobne do słynnych „filarów stworzenia” znanych z Mgławicy Orzeł. Kosmiczny pył jest znacznie drobniejszy od tego, który znamy z naszych domów. Przypomina raczej dym a składa się przede wszystkim z drobin krzemianów, grafitu i lodu wodnego, które zostały wyprodukowane i wyrzucone w przestrzeń kosmiczną przez wcześniejsze generacje gwiazd.

Centralna, jasna część NGC 6537 zawiera gromadę bardzo masywnych gwiazd, które należą do najjaśniejszych jakie odkryto w Galaktyce. Wewnętrzny obszar, niewidoczny na tym zdjęciu, został  dokładnie  sfotografowany i zbadany za pomocą teleskopu kosmicznego NASA/ESA Hubble Space Telescope. Nowe zdjęcie dowodzi, że nawet mniej znane zewnętrzne części tego gwiezdnego żłobka zawierają fascynujące struktury, które mogą zostać ukazane dzięki mocy teleskopu VLT.

Zdjęcie zostało wykonane w ramach programu ESO Cosmic Gems (Kosmiczne Klejnoty).

Źródła:

VLT Takes a Close Look at NGC 6357

ESO’s Very Large Telescope (VLT) has taken the most detailed image so far of a spectacular part of the stellar nursery called NGC 6357. The view shows many hot young stars, glowing clouds of gas and weird dust formations sculpted by ultraviolet radiation and stellar winds.

Deep in the Milky Way in the constellation of Scorpius (The Scorpion) lies NGC 6357 [1], a region of space where new stars are being born in of chaotic clouds of gas and dust [2]. The outer parts of this vast nebula have now been imaged by ESO’s Very Large Telescope, producing the best picture of this region taken so far [3].

The new picture shows a broad river of dust across the centre that absorbs the light from more distant objects. To the right there is a small cluster of brilliant blue-white young stars that have formed from the gas. These are probably only a few million years old, very young by stellar standards. The intense ultraviolet radiation streaming out from these stars is hollowing out a cavity in the surrounding gas and dust and sculpting it in strange ways.

The whole image is covered with dark trails of cosmic dust, but some of the most fascinating dark features appear at the lower right and on the right hand edge of the picture. Here the radiation from the bright young stars has created curious elephant trunk columns, similar to the famous “pillars of creation” in the Eagle Nebula (opo9544a). Cosmic dust is much finer than the more familiar domestic variety. It more closely resembles smoke and consists mostly of tiny particles of silicates, graphite, and water ice that were produced and expelled into space by earlier generations of stars.

The bright central part of NGC 6357 contains a cluster of high-mass stars whose inhabitants are among the brightest in our galaxy. This inner region, not seen in this new picture, has been much studied and imaged by the NASA/ESA Hubble Space Telescope (heic0619). But this new picture shows that even the less well known outer parts of this nursery contain fascinating structures that can be revealed by the power of the VLT.

This image was produced as part of the ESO Cosmic Gems programme [4].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *